Money-knights |

סוללים דרך חדשה – חירות פיננסית לפי דרישה!

אגח דלק נדלן – תשלום ריבית פברואר ומשמעותה

Monday 7 כMar, 2011

רק לפני מספר ימים הורד הדירוג של סדרות החוב של חברת דלק נדלן וזאת במקביל לביצוע התשלום של הריביות.

הדבר מייד עורר את המשקיעים הקטנים ועלתה אותה השאלה בניסוחים שונים, פעם אחר פעם, להתייחסותי – האם העובדה שדלק נדלן שילמה את הריבית בסוף פברואר ובתחילת מרץ על האגחים מסמן משהו לגבי סבירות התשלום במאי?

יש שיטענו שכן ויש שיטענו שלא…

הטענה הראשית בנושא זה מדברת על העדפת נושים – “הרי אם שילם כעת ולא ישלם במאי מדובר בהעדפת נושים, לכן התשלום שבוצע מרמז על התשלום העתידי” – כך טוען מי שמאמין בקשר בין התשלומים.

לדעתי טיעון זה לא עומד במבחן המציאות בגלל שתי סיבות:

בגלל שערך התשלום היחסי היה נמוך (50 מיליון לעומת מעל 200 מיליון במאי או מעל חצי מליארד במהלך שנה זו) ולכן אינו פוגע ביכולת או אי יכולת החברה לעמוד בהתחיבויות בעתיד.

כמו כן החברה אינה מצהירה שאינה יכולה לשלם ופער הזמן גדול מספיק בשביל שלא יהיה מניעה לאי תשלומו בפועל.

כלומר, ברור כי התשלום במאי תלוי ביכולת החברה לגייס מזומן. גיוס מזומן זה יכול להיות ממכירת / מימוש נכסים, הנפקה או גיוס, כניסת משקיע או תמיכת בעלים (הלוואה). החברה יכולה לצאת באחת מהפעולות הנ”ל בפרק הזמן שבין התשלום שהיה לתשלום הקרוב – למעשה תוכנית הפעולה של החברה אכן מגדירה זאת.

כמובן שייתכן כי הפעולה תצליח וייתכן שלא!

אם תצליח יהיה תשלום, אם לא יכול להיות בעיה בביצועו – בגלל שכשלון הפעולה הביא לאי תשלום או דחייה – לא ניתן יהיה לטעון להעדפת נושים (שזהו הטיעון לאי ביצוע התשלום שבוצע) ולכן הקשר בין הדברים רופף.

מהצד השני – אני אישית מאמין כי לפחות במחיר נוכחי הרכישה כדאית שכן תשלום מאי, בעוד הוא לא וודאי, סביר! הבעיה היא יותר עבור התשלומים האחרים – ועדיין מבצ החברה לא השתנה…

ניתן לשתף או לשלוח במייל כתבה זו באמצעות לחיצה על הכפתורים, או להמשיך לקריאה של הכתבה האחרונה שפורסמה באמצעות לחיצה על הקישור הבא

אנו לאחר החגים ומתקרבים במהירות לשנת 2012, אך רגע לפני, כפי שכבר נכתב בצאט ובפורום באתר שחקן מעוף בשבועיים האחרונים – אני רוצה לעשות סקירה קצרה על מספר ניירות מדוברים.
כמובטח, לאחר תקופת החגים ולמרות העליות שכבר נרשמו יש מספר ניירות שמחירי השוק שלהם עדיין אטרקטיביים, בכתבה זו נסקור כמה מהם. להמשך קריאה לחץ כאן

כתבות נוספות בנושא כתבה זו:

  1. סדרות חוב דלק נדלן – לקראת תשלום
  2. אגח דלק נדל”ן – תשלום ריבית קרובה
  3. בין תשלום ריבית לתשלום קרן
  4. פולישק תשלום ריבית
  5. אגח דלק נדלן תשלום חוב קרוב
הוספת תגובה

התגובה