Money-knights |

סוללים דרך חדשה – חירות פיננסית לפי דרישה!

אגח סנטראל יורו

Sunday 1 כAug, 2010

סנטראל יורו – מצב החברה ותשלומי האג”ח

החברה במונחים פיננסיים טהורים – לא במצב טוב באופן יחסי, אך גם לא בקטסטרופה ביחס למחיר חוב נוכחי, אבל – היא לא יכולה לעמוד בתשלומי החוב הקרובים באופן מלא ממקורות פנימיים נזילים ולכן ישנם שני חלופות – מימוש נכסים (ועדיין ההון העצמי שלילי) או לחלופין תמיכת בעלים.

הבעלים של החברה הינם – האחים עופר, הם תמכו בחברה בעבר וסביר כי ימשיכו לתמוך בחברה גם בעתיד – אך אין בכך בטוחה בפני עצמה.

ראוי לציין כי ההזדמנות הגדולה היתה דווקא בהורדת הדירוג, אז למרות שיש משמעות לגבי החזקת מוסדיים מסוייימים – להודעה מסוג זה אין משמעות לגבי יכולת הפרעון או התשלומים ולכן ראינו את הנייר יורד בחדות ומתקן באותה המהירות. אך תיקון זה כבר מאחורינו…

כהשקעה ביחס לתיק שמפוזר על ניירות מסוג זה, בהחלט הייתי אומר כי בעל פוטנציאל, אך אין לשים את כלל התיק או נתח גדול מימנו בנייר בודד מסוג זה ובאגח סנטראל יורו ספציפית (שכן הוא לא חריג באסכולה שבה הוא נמצא).

כלומר אם זו חלק מאסטרטגיית ההשקעה של המשקיע והוא מבין שבפיזור על מספר ניירות מסוג זה הוא יכול להשיג תשואה עודפת, אני מאמין כי אין, נכון להיום, סממנים ברורים שמאותתים אדום כהה לגבי הנייר, אך הבנה כזו נדרשת לפני הכניסה לנייר בכל מקרה…

לסיכום - לטווח הבינוני ארוך אני מאמין כי השקעה בנייר במסגרת השקעות התיק תוכיח את עצמה והכנסת אגח סנטראל יורו לשכלול הניירות בסיכון תיהיה בחירה טובה למי שפועל בסגנון דומה לסגנון ההשקעות שלי.

כניסות למאמר ממנועי חיפוש:

  • סנטראל יורו
  • סנטראל יורו אגח א
  • מצב היורו 2011
ניתן לשתף או לשלוח במייל כתבה זו באמצעות לחיצה על הכפתורים, או להמשיך לקריאה של הכתבה האחרונה שפורסמה באמצעות לחיצה על הקישור הבא

אנו לאחר החגים ומתקרבים במהירות לשנת 2012, אך רגע לפני, כפי שכבר נכתב בצאט ובפורום באתר שחקן מעוף בשבועיים האחרונים – אני רוצה לעשות סקירה קצרה על מספר ניירות מדוברים.
כמובטח, לאחר תקופת החגים ולמרות העליות שכבר נרשמו יש מספר ניירות שמחירי השוק שלהם עדיין אטרקטיביים, בכתבה זו נסקור כמה מהם. להמשך קריאה לחץ כאן

כתבות נוספות בנושא כתבה זו:

  1. אגח יורו טרייד – הסרת התנייה מימון בנקאי במסגרת ההסדר
  2. אג”ח יורו טרייד – האם ההשקעה חרגה מהכללים?
  3. אגח יורו טרייד – הצעת מתווה להשקעה והסדר
  4. יורו טרייד – הערכה
  5. אגח יורו טרייד – כיצד אתרים כלכליים מטעים משקיעים
הוספת תגובה

התגובה