Money-knights |

סוללים דרך חדשה – חירות פיננסית לפי דרישה!

גלובוס מקס אגח א – סיכוי או סיכון?

Wednesday 21 כApr, 2010

גלובוס מקס אגח א נסחר בתשואה של קרוב ל 100%, בסוף מאי אמורים לפדות 25% מהאגח, מצב החברה אינו טוב ולאגח בטחונות בדמות מקרקעין באילת עם שווי בעייתי…

האם קיים פוטנציאל רווח באג”ח א’ של חברת גלובוס מקס? או שמדובר בכשלון ידוע מראש?

כמו שציינתי - מצב החברה אינו טוב ובהחלט התשלום אינו מובטח, אך…

ביחס לסיכון אני מאמין כי מדובר על אפשרות טובה, אכן יכול להיות הסדר ו/או פריסה מחדש של החוב, אכן יכול להיות כי התשלום הקרוב לא יועבר בסופו של דבר (למרות שאני מאמין כי כן) ואכן בהשקעה בנייר מסוג זה יש לקחת בחשבון כי ההפסד יכול להיות עמוק וכואב, אך…

יש לקחת בחשבון כמה דברים:

 1. הריבית המצויינת על הנייר גבוהה, אך במידה וישלם: הריבית תרד (בגלל הפרש בין מחיר שוק לפרעון קרן נוצר עיוות של הריבית), חלק גדול מההשקעה יוחזר (כך שכאשר מסתכלים לטווח ארוך יותר הסיכון להפסד ביחס להשקעה התחלתית קטן מהותית).
 2. החברה אומנם במצב לא טוב אך פירוק החברה יכול להניב רווח לפי מחיר שוק נוכחי של האג”ח עבור המחזיקים שכן אפילו בקיזוז מחיר הנכסים הצפוי בעת מכירה מתוך פשיטת רגל, קיים פער בין השווי למחיר החוב הנוכחי.
 3. הון עצמי חיובי וסיום שנת 2009 מעל התחזיות יכול להיות סימן מעודד להמשך הדרך.
 4. בתחילת השנה פוזרה האספה של הנציגות בגלל מכתב אישי מהבעלים. למרות שאין בכך הבטחה או התחייבות משום סוג שהוא, כן מדובר, לדעתי, בסממן חיובי.
 5. מרבית החוב השל החברה הוא מול מחזיקי האג”ח ולכן אין כמעט עדיפות לחובות אחרים במקרה של הסדר. לכן המרבית המוחלטת של נכסי החברה כפי שמופיעים בדוחותיה משרתים את החוב מול מחזיקי האג”ח!

מהצד השני:

 1. אני אישית מאמין כי נדרש שינוי במודל העסקי של החברה כפי שהוא בא לידי ביטוי היום (יכול להיות כי החברה כבר החלה בתהליך זה, אינני מכיר אישית את פרטי החברה).
 2. שווי הגיבוי אינו ידוע ואינו וודאי (מדובר בIMAX באילת), אך נדרש לקחת בחשבון את סעיף (5) מהחלק הראשון.
 3. הסכנה המרבית למשקיע היא ביכולת ההחזר לטווח ארוך של החברה (לא תשלום נוכחי) שכן בקצב המחיקות הנוכחי החברה תיכנס להון עצמי שלילי עוד השנה.

הרחבה על נייר זה ניתן למצוא בדיווחים השוטפים שלי כאן באתר, ריכוז של הדיווחים ניתן למצוא כאן – גלובס מקס.

תוכן המכתב האישי ומשמעות פיזור הנציגות של גלובוס מקס אגח א בעקבותיו…

תוכן המכתב החתום של יורם גלובס לא פורסם באתר הבורסה, אך פיזור האספה בעקבות מכתב זה דווקא כן מצויין בתוך המכתב מהנציגות:

http://maya.tase.co.il/bursa/report.asp?report_cd=508844

אך מעשית אין בכך יותר מזה, יורם גלובס, הבעלים של החברה, אומר כי לא הייתה הפרה של תנאי החוב ולכן אין עילה לפרעון מוקדם שלו.

מעשית ניתן לראות בכך הצהרה על כך שהחברה אינה רואה קושי בתשלום החוב בפריסתו הנוכחית וכי היא תעמוד בהתחיבויותיה (לפחות בזמן הקצר) – ויש תשלום די קרוב, אך סבירות התשלום שלו לא וודאית וגם אם כן יצא לפועל בסופו של דבר יתרת החוב לא תוכל להיות משולמת ע”י החברה בתנאים הנוכחיים!

נכון שמדובר רק בהצהרה ונכון כי ההצהרה הזו ניתנה בפרק זמן ארוך יחסית למועד התשלום המתוכנן, ואף נכון לומר כי מדובר בהצהרה בלבד – שאינה מחייבת בשום צורה ואופן את החברה בהמשך הדרך…

אך – וזה אך גדול…

בכל זאת מדובר בהצהרה חיובית, בתוספת כל מה שכתוב בהסבר המקורי, אני מאמין כי הסיכון במקרה זה שווה את הסיכוי (בטווח הקצר), במיוחד מול החלופות האחרות בעלות מאפיינים דומים (תשואה, מח”מ ונתונים פיננסיים של החברה).

מה כן – הייתי מחכה כמה שניתן עד למועד קרוב למועד התשלום, כך במידה ובכל זאת תיהיה הודעה שלילית לא ניפגע.

כמו שאני אומר – השקעות אלו לא נועדו לכל אחד… וכן יש פה פוטנציאל הפסד לא קטן…

האם לא מאוחר להודעה שלילית (אי יכולת תשלום) בסמיכות למועד התשלום?

אין דבר כזה מאוחר מדי, תמיד יכולה לצאת הודעה שלילית מסוג אי תשלום לפני המועד השוקע, או לאחריו…

אני יכול להביא אפילו מקרים בהם כבר שולם והתקבלה הודעה מהבנק כי הכסף יוחזר לחברה שכן שולם בניגוד לנהלים (אז ניתנו כמה ימים של התרעה והכסף נמשך מהחשבון חזרה).

אני לא מניח שזה מה שיקרה כאן, במידה ולא ישולם במועד הגיוני כי יהיו מגעים מקדימים בנסיון לדחות ו/או להגיע להסדר עם נציגות מחזיקי האג”ח, אך כמו שאמרתי – אין בכך הבטחות.

כמו כן בעבר אכן ההודעות היו יוצאות בסמיכות רבה למועד הקובע, אך לאחרונה ראינו כי כן נעשה מאמץ למצוא פתרון מקדים ולהביא לגילוי מוקדם של הדברים – גם כאן, שוב, אין הבטחות.

הסכנה בהמשך הדרך – גלובוס מקס אגח א

אך הנקודה שלי, שאולי לא הייתה מספיק ברורה עד כה, היא “הסכנה בהמשך הדרך“. כאשר אנו משקיעים במטרה לקבל פדיון, מבחינתי מדובר על השקעה במחשבה לזמן ארוך ולא להשקעה למטרת רווח הון מהיר (למעשה אני טוען כי יש עוד סגנון השקעה נוסף באגחים, של השקעה לזמן קצר, גזירת קופון ויציאה “בהפסד” – אך דרך השקעה זו חובה בתוכה סיכונים נוספים ויש צורך בידע ויכולת מסויימים שלא מאפיינים את מרבית המשקיעים ולכן נשאיר את זה בצד לרגע).

נחזור למה שהתחלנו -

השקעה למטרת רווח הון לוקחת בחשבון עלייה של מחיר הנייר בשוק בטווח קצר/בינוני ויציאה לפי מחיר שווי ו/או הודעה ו/או מועד תשלום קרוב. כלומר סיכוני שוק מול הנייר וסיכוני שינוי סטאטוס.

השקעה למטרת קבלת התשלום לוקחת סיכון של אי תשלום, ברור שככל שמועד התשלום רחוק יותר וסיכון אי התשלום גדול יותר הרווח הפוטנציאלי גדול יותר. לרוב המשקיע גם לא ימכור את ההשקעה לאחר התשלום (שכן הסיכון כעת נמוך יותר ולכן לרוב מדובר בהשקעה לזמן ארוך יותר).

אני טוען כי -

במקרה זה בניגוד להרבה מקרים אחרים דווקא צריך לשקול השקעה לטווח ארוך ולא לטווח קצר. הסיכון הוא בהמשך הדרדרות המצב הפיננסי של החברה, לכן חשוב להמשיך לעקוב אחר מצבה הפיננסי. אך במידה והחברה מצליחה לעמוד חזרה(אפילו ללא שיפור מהותי – רק שמירת הקיים) היא – הנתונים הפיננסיים שלה (לפחות על הנייר) מאפשרים לה את פרעון החוב (גם אם יהיה במסגרת הסדר ע”י פריסתו).

אפילו אם ניקח בחשבון כי החברה לא תוכל לעמוד בהתחייבויות שלה והחוב לא ישולם במלואו – גם מחירו בשוק אינו מלא ולכן הסיכון להפסד קטן ואם יהיה הפסד הוא יהיה קטן באופן יחסי לפוטנציאל הרווח (כלומר השקעה במספר אפיקים דומים תיתן לתיק תוכלת חיובית בסיכון נמוך).

אז למה אמרתי כי מומלץ לחכות:

כאשר המטרה היא השקעה לטווח מעט ארוך יותר אנו רוצים להימנע מכניסה מוקדמת ולקיחת סיכון של שינוי הסטאטוס (כלומר הודעה של החברה על אי עמידה בתשלום הקרוב ובקשת הסדר).

אני אישית מעדיף לקנות לאחר עלייה של 10-15% מאשר להסתכן בירידה של 30-40%. כמו כן כפי שכתבתי (ובגלל אותו סגנון מסחר שעליו לא רציתי לפרט) כניסה לאחר התשלום יכולה להיות במחיר טוב יותר מהמחיר הנוכחי (למרות שלא נלקח בחשבון התשלום בפועל). כלומר כניסה מאוחרת יותר, לאחר התשלום, אומנם משאירה חלק מהרווח בידי משקיע אחר אבל מהווה כניסה בסיכון נמוך הרבה יותר ובמחיר שלא ירשום הפסד על הנייר (שללא מעט משקיעים יש בעיה איתו – למרות שנקודת מבט זו אינה מוצדקת כשלעצמה).

מקווה שלא סיבכתי יותר מדי …

אבל להיכנס לכל הפרטים שאליהם צריך לדון בנוגע לאפיקים האפשריים זה הרבה יותר עמוק ורחב ממה שניתן להיכנס בכתיבה בלבד…

כניסות למאמר ממנועי חיפוש:

 • גלובוס מקס
ניתן לשתף או לשלוח במייל כתבה זו באמצעות לחיצה על הכפתורים, או להמשיך לקריאה של הכתבה האחרונה שפורסמה באמצעות לחיצה על הקישור הבא

אנו לאחר החגים ומתקרבים במהירות לשנת 2012, אך רגע לפני, כפי שכבר נכתב בצאט ובפורום באתר שחקן מעוף בשבועיים האחרונים – אני רוצה לעשות סקירה קצרה על מספר ניירות מדוברים.
כמובטח, לאחר תקופת החגים ולמרות העליות שכבר נרשמו יש מספר ניירות שמחירי השוק שלהם עדיין אטרקטיביים, בכתבה זו נסקור כמה מהם. להמשך קריאה לחץ כאן

כתבות נוספות בנושא כתבה זו:

 1. דלק נדלן אגח ד – סיכוי מול סיכון
 2. תמיר הון, מספר 1084367 – סיכון או סיכוי?
 3. מאינד, מספר 1085182 – סיכון או סיכוי?
 4. סיכון בהשקעה במקמ
 5. אגח אקספון
הוספת תגובה

התגובה