Money-knights |

סוללים דרך חדשה – חירות פיננסית לפי דרישה!

הבהרה לגבי תשלום בפדיון – קרן מול ריבית

Monday 21 כFeb, 2011

ביום האקס שער האגח יורד בגובה הריבית המשולמת – אם כך מה המטרה בהמתנה ליום האקס או כניסה לפני יום זה?

למה בפדיון משתמשים בריבית נקובה ולא בתשואת הנייר?

שאלות מסוג זה ודומות להם עולות בפני כל הזמן. למרות שההבנה שלהם מהווה את הבסיס למסחר נכון, אני מגלה כל פעם מחדש את אי הידע שיש בידי משקיעים המסכנים את כספם לחינם – בגלל חוסר ידע רלונטי זה.

לכן, למרות שכבר דיברתי בעבר בהרחבה על נושאים אלו אני רואה לנכון לחדד שוב את הנקודה הכל כך מהותית – שבגינה נרשם רווח הון מביצוע השקעות מסוג זה!

תשלום ריבית מול פדיון חלקי קרן - אגח

לתשלום ריבית בלבד אכן אין משמעות להשקעה עבור רווח הוני בין יום הקום ליום האקס, אך במידה ויש פדיון חלקי של הקרן כמובן שיש לכך משמעות – והדבר יוצר פוטנציאל רווח הוני למשקיע (וזאת עבור טווח השקעה קצר ביותר) – הדברים מוסברים בפירוט בקורס.

שימו לב כי בפדיון המשקיע מקבל את מחיר הקרן הצמודה פלוס הריבית (= הפארי) עבור החלק הנפדה ותשלום הריבית עבור החלק שלא נפדה, כמות הניירות מצטמצמת והמחיר שוק עובר תיקון טכני. הרווח הפוטנציאלי הוא לא רק מההפרש במדד – אלא ההפרש בין מחיר הקנייה של האגרת למחיר הפארי (וזאת לפי יחס הפדיון).

כמו כן השימוש בריבית הנקובה – משמעה ריבית הקופון, שהינה ריבית קבועה בנייר – וזאת בניגוד לתשואה השנתית הרשומה על הנייר!

כלומר התשואה השנתית הרשומה על הנייר (לדוגמה) יכולה להיות 15% צמוד מדד, הריבית הנקובה (ריבית הקופון) יכולה להיות 5% צמוד מדד ופוטנציאל הרווח מקנייה ביום הקום ומכירה ביום האקס יכולה להיות כל ערך אחר שאינו שווה לשני הראשונים (למרות שיש קשר בניהם) – לדוגמה – 8% או 12% או 20% ואף יותר מכך, הכל בתלות בנתוני הנייר ומחיר הקנייה! (גם חישוב זה ניתן ללמוד בקורס).

כך שאם נייר נקנה במחיר של 80 אגורות ומחיר הפארי שלו עומד על 105 לדוגמה, אחוז הפדיון של הקרן ייתן תשואה על פי ההפרש בין שני המחירים. כך שאם נניח פדיון של 50%, אותם 25 אגורות הפרש עבור השקעה של 160 אגורות (שני ניירות), ובהנחת מכירת הנייר הנותר במחיר שלאחר התיקון הטכני (נניח 74) ייתן תשואה של מעט יותר מ- 15%, למרות שהקופון עומד על 5% ותשואת הנייר בשוק רשומה על 50% ויותר מכך.

כמובן שאותם 15% מהווים רק פוטנציאל וסביר להניח כי לא נוכל להוציא את מלוא הפוטנציאל מקנייה ביום הקום ומכירה ביום האקס – שכן צפוי כי ביום האקס מחיר השוק של האגח ירד. את חישובי הכדאיות והערכת הרווח ההוני הסופי מהשקעה מסוג זה ניתן ללמוד בקורס השקעות אגח גם כן…

ניתן לשתף או לשלוח במייל כתבה זו באמצעות לחיצה על הכפתורים, או להמשיך לקריאה של הכתבה האחרונה שפורסמה באמצעות לחיצה על הקישור הבא

אנו לאחר החגים ומתקרבים במהירות לשנת 2012, אך רגע לפני, כפי שכבר נכתב בצאט ובפורום באתר שחקן מעוף בשבועיים האחרונים – אני רוצה לעשות סקירה קצרה על מספר ניירות מדוברים.
כמובטח, לאחר תקופת החגים ולמרות העליות שכבר נרשמו יש מספר ניירות שמחירי השוק שלהם עדיין אטרקטיביים, בכתבה זו נסקור כמה מהם. להמשך קריאה לחץ כאן

כתבות נוספות בנושא כתבה זו:

  1. אגח דלק נדל”ן – תשלום ריבית קרובה
  2. פולישק תשלום ריבית
  3. בין תשלום ריבית לתשלום קרן
  4. שאלת כדאיות רכישת אג”ח לפני חלוקת קופון (ריבית)
  5. אגח דלק נדלן – תשלום ריבית פברואר ומשמעותה
הוספת תגובה

התגובה