Money-knights |

סוללים דרך חדשה – חירות פיננסית לפי דרישה!

חלוקת שוק האגח – שלושת החתכים

Sunday 25 כApr, 2010

חלוקת שוק האגח – שלושת סגנונות ההשקעה / חתכים

(20:27) אלון פיאדה:ושלום כולם
(20:02) אביב10:ומי כאן מבין במניות הגז
(20:04) רשירום:ואביב אני חושבת אייל
(20:27) אלון פיאדה:ולמי שיש שאלות בנודע לאגחים (לא ספציפי לנייר!) אני נמצא בפורום
(20:28) אלון פיאדה:וצאט :)
(20:28) אלון פיאדה:ומעבר לכך אני התמקד היום בחלוקת שוק האגח לשלושת חלקיו
(20:28) אלון פיאדה:ומתחילים בעוד מספר דקות תחת צאט מניות
(20:28) אלון פיאדה:ונתראה שם
(20:31) ציפי1:וצריכנ את עזרת הפורום,למשפחה ברוכת ילדים ,זקוקה למחשב תקין,למי שמוכן לתרום אודה מאד ויעשה מצווה גדולה
(20:31) aliza668:וציפי כרגע יש מנהל פורום כאן אחר כך נדבר על זה
(20:31) aliza668:ושלום אלון
(20:33) aliza668:והחברים מתבקשים לעבור למניות לצ’אט עם אלון פיאדה בנוגע לאגחים
(20:35) רשירום:ואלון ,אפשר חומר רקע לקריאה לאג”ח לא מבינה כרגע
(20:35) aliza668:וטוב אלון נתחיל
(20:36) אלון פיאדה:וחלוקת שוק האגח, שלושת הסגנונות
(20:36) אלון פיאדה:ואז כך
(20:36) אלון פיאדה:וכמו שאמרתי וכפי שנשאלתי
(20:37) אלון פיאדה:ואני רואה את שוק האג”ח היום (כפי שהוא משתקף מהשוק) בשלושה חלקים
(20:37) אלון פיאדה:ואני יודע שזה קצת כוללני וכי יש חריגים (תמיד יהיו יוצאי דופן
(20:38) אלון פיאדה:ואך החלוקה שאני עושה לי (ושיש בה הגיון) היא:
(20:38) אלון פיאדה:ואגחים סולידיים – אחוז תשואה נמוך
(20:39) aliza668:ואלון תרשום רגיל אין צורך בחיזוק צבע זה גוזל זמן ומסרבל
(20:39) אלון פיאדה:וסליחה על ההדגשות אני לא יודע למה, אחד יוצא אם ואחד בלי
(20:39) aliza668:ואוקיי
(20:40) אלון פיאדה:ואגחים “מסוכנים” – מחיר שוק ברובם נמוך וריבית גבוהה (ניתן לקחת את גבול 20% שנתי)
(20:40) אלון פיאדה:וומה שבאמצע…
(20:41) אלון פיאדה:ואני אישית חושב שאת הגבול בין החלק האמצעי לחלק שאותו הגדרתי סולידי ניתן למתוך סביב אחוז תשואה 10% שנתי
(20:41) אלון פיאדה:ושוב – יש חריגים!
(20:41) אלון פיאדה:וההסבר לחלוקה זו (בין הסולידי לקבוצה האמצעית, נובע מהצפי לעליית הריבית והסיכון למשברון נוסף
(20:41) aliza668:וכלומר אם יעלו את הריבית בקרוב כאן, מה יקרה?
(20:42) אלון פיאדה:ובדיוק כפי שהוסבר בצאט הקודם (את התמליל המלא ניתן למצוא בפורום אגחים)
(20:42) אלון פיאדה:ולא ניכנס לפירוט המלא כאן, שובב, אבל כאשר הריבית תעלה אותם אגחים בריביות נמוכות יפגעו
(20:42) aliza668:ולמה?
(20:42) זברסומס:ואם יעלו ריבית אז למה לקחת אגחים?
(20:43) אלון פיאדה:וכאשר יש אגחים שנסחרים עם ריבית שנתית (שוק) של 1-2%
(20:43) זברסומס:וכדאי פק”מ
(20:43) אלון פיאדה:וכאשר הריבית עולה מחיר האגחים בשוק יפגע
(20:43) aliza668:ואלון יש צפי להעלאת ריבית אצלנו לא?
(20:43) אלון פיאדה:ונכון לכן לדעתי השקעה בנתח הראשון (אותה קבוצה אם תשואה שנתית נמוכה) אינה כדאית
(20:44) aliza668:ואת הפרטים על האגח והתשואה השנתית ניתן לראות בתוכנה?
(20:44) אלון פיאדה:ולמעט עבור אותה אוכלוסייה שרוצה לנעול את הריבית והתשואה על הכסף (סכום גדול, אסטרטגיית ארוכת טווח, …)
(20:44) אלון פיאדה:ווכן הריבית תעלה
(20:44) אלון פיאדה:וזה לא עניין של צפי, זה עניין של ברירת מחדל
(20:44) aliza668:ואז אגחים מהסוג הזה לא משתלמים כל כך
(20:44) אלון פיאדה:ואנו כבר רואים כי הנגיד העלה בשיא תחתון של 0.5% לאחוז וחצי
(20:44) אלון פיאדה:ווזה ימשך בשנתיים הקרובות
(20:45) אלון פיאדה:ולא לטווח קצר!
(20:45) aliza668:וואלה המסוכנים?
(20:45) אלון פיאדה:ולטווח ארוך נועל ריבית ומצמיד מדד, יכול להיות כי מתאים לחלק מהאנשים בעלי הון גדול, אך למי שיש הון קטן וצורך בנזילות
(20:45) זברסומס:ואז אם כך לקחת אג”ח עם ריבית גבוהה אבל עם סיכון
(20:45) אלון פיאדה:והשקעה בנתח הראשון (שחשוב לציין כי הוא הנתח העקרי בשוק) – לא כדאי
(20:46) אלון פיאדה:וזה מה שאני חושב, אך עדיין יש את שתי הקבוצות הנוספות שתיארתי:
(20:46) אלון פיאדה:והקבוצה המסוכנת, שאותה חתכנו בתשואה שנתית של 20% (תשואה נטו)
(20:46) אלון פיאדה:ואו בגבל זה (יש שיקחו 25%)
(20:47) אלון פיאדה:וקבוצה זו מכילה נכון לבדיקה האחרונה מלפני מספר ימים 64 אגחיםן (גם על כך ניתן לקרוא בפורום)
(20:47) אלון פיאדה:ומדובר על אגחים שרבים מהם בסחירות נמוכה, ובסיכון גבוה
(20:47) aliza668:ואלון יש באפשרותך מתוך הקבוצה להוציא את הטובים ביותר?
(20:47) אלון פיאדה:ולהשקעה זו, למרות שאני מחבב אותה, נדרשת מיומנות וידע
(20:47) aliza668:וכמו שאומרים לדלל�
(20:47) זברסומס:ואו המסוכנים ביותר?
(20:47) אלון פיאדה:וכמו גם מעקב רציף והבנה
(20:48) aliza668:ומה צריך במעקב לשים לב?
(20:48) אלון פיאדה:ואני מאמין שהתשובה לכך היא כן, אך ברור לכולם שזה הרבה יותר קשה מאשר המצב שהיה לפני חצי שנה – שנה
(20:49) אלון פיאדה:ובמעקב – הודעות חברה, אירועים מתוכנינים ידועים, מועדי תשלום, מצב פיננסי…
(20:49) אלון פיאדה:ווזה עוד לא הכול – לכן אני חושב שהשקעה באגחים מהקבוצה הזו (השלישית) אינה כדאית עבור המשקיע הרגיל
(20:49) אלון פיאדה:וזה לא שלא ניתן לעשות שם כסף, פשוט נדרש קצת יותר הבנה וידע ויותר חשוב אורך רוח
(20:50) אלון פיאדה:ושכן ניתן לספוג שם הפסדים גדולים
(20:50) אלון פיאדה:וונדרש פיזור מסויים – שכבר יותר קשה להשיג
(20:50) זברסומס:וזה יש לנו בנאסדק
(20:50) אלון פיאדה:וגם אני כבר מתקשה למצוא מציאות
(20:50) noni1965:ואלון האם יש תעודות סל שפועלות בקורלציה בקירוב לשלוש הקבוצות שציינת?
(20:50) aliza668:ויש מצב שכרגע אין דיסקאונט רציני באגחים או בעברית פשוטה בשר?
(20:50) רשירום:ואני רוצה להביןאם אני שמה את כספי על אג”ח מסוכן אני צריכה לקחת בחשבון שאולי הכסף ילך
(20:50) אלון פיאדה:וומרבית האגחים ללא בשר…
(20:50) אלון פיאדה:ובדיוק אליזה
(20:51) aliza668:ואז מה עושים?
(20:51) אלון פיאדה:ולגבי הנסדק – אתה מכניס סיכוני מטבע ונדרשת למידה של שוק שני
(20:51) אלון פיאדה:ולגבי תעודות סל – לא שאני ממליץ אליהם
(20:51) אלון פיאדה:והדעה שלי לגביהם ידוע,…
(20:51) אלון פיאדה:ואך כן יש, פחות או יותר, דברים שעוקבים אחר זה
(20:51) noni1965:ואו קרנות נאמנות?
(20:51) aliza668:וכמו מה לדוגמא?
(20:51) אלון פיאדה:ואז מה עושים? כמו שנשאל…
(20:52) noni1965:ואין לי זמן, יכולת או כלים לבצע את המעקב ואיני יכול לפזר. איזה קנות יעשו העבודה בשבילי בהתאם לקבוצות
(20:52) noni1965:ואיזה קרנות?
(20:52) אלון פיאדה:ולדעתי המשקיע המתוכחם צריך להתמקד בימים אילו בקבוצה השנייה
(20:52) אלון פיאדה:ולמה אני לא חושב שיש לקחת קרנות או תעודות – כי תמיד ניתן לשפר את המצב
(20:53) אלון פיאדה:וכמו כן – גם בקבוצה זו ניתן למצוא לא מעט ניירות שהסיכון-סיכוי שלהם פשוט לא משתלם
(20:53) אלון פיאדה:וולכן נדרש לברור מהם
(20:53) noni1965:ואלון אתה צריך לחשוב איך להפוך נושא שיש בו מרכיב של התמחות וזמן לנגיש עבור אנשים כמונו שלא עושים את זה כל היום
(20:53) אלון פיאדה:וולדעתי להתמקד דווקאבסחירות ולא אם ניתן להשיג תשואה של עוד אחוז שניים
(20:54) אלון פיאדה:ותתפלא גם אני לא עושה את זה כל היום�
(20:54) noni1965:ואין לי שעה להקדיש לזה
(20:54) אלון פיאדה:ויש לי עבודה נורמטיבית ויש לי את שחקן מעוף (ועוד אתרים אישיים) ויש לי את המסחר…
(20:54) קולפוט:ו
חברת הדירוג מעלות S&P חתכה את דירוג האג”ח של חברת דלק נדל”ן (0.63% , 350.9), שבשליטת יצחק תשובה, ב-3 דרגות, מרמה של BBB ל-BB (רמת השקעה ספקולטיבית) עם השלכות שליליות, כלומר תיתכן הורדת דירוג נוספת.

במעלות הותירו את הדירוג ברשימת מעקב לתקופה של עד 3 חודשים, בהם תיבחן יכולת החברה בהתאם לתוכנית המימושים המתוכננת ולשפר את הפרופיל הפיננסי בו היא פועלת

(20:55) אלון פיאדה:ולמי שאין זמן להקדיש למסחר פעיל לא יכול לנקוט באסטרטגיית השקעה שאני נוקט בה
(20:55) noni1965:וקולפוט מה זה אומר לגבי המנייה?
(20:55) אלון פיאדה:וולכן יש לו שתי בררות – או לחזור לקבוצה הראשונה, או להמתין בחוץ
(20:55) aliza668:ושהיא בדרגות הסיכון נוני
(20:55) אלון פיאדה:ולמעשה יש אפשרות שלישית (להתמקד יותר במניות) – אך גם שם נדרש מעקב והבנה – פשוט מסוג אחר
(20:56) קולפוט:ונוני תסתכל כותרת בדמרקר
(20:56) אלון פיאדה:ונקח לדוגמה את דלק נדל”ן
(20:56) noni1965:ורגע
(20:56) אלון פיאדה:ואם כבר הזכירו�
(20:56) אלון פיאדה:והאגחים שלה נמצאים בחתך האמצעי
(20:57) אלון פיאדה:וכאשר אחד הניירות (כה) הוא ארוך טווח ולכן מחיר השוק שלו נמוך ביחס לסדרות האחרות (ואחוז התשואה שלו מעט גבוה יותר – נושק ל20%)
(20:57) אלון פיאדה:וברור שמפולת נוספת בשוק תפגע בכולם
(20:57) אלון פיאדה:והרבה מאילו שנמצאים היום בטופ (בקבוצה הראשונה) יפגעו חזק
(20:58) אלון פיאדה:ואילו שנמצאים בקבוצה השלישית יכולים לקבל את מכת המוות (מבחינת החברה)
(20:58) אלון פיאדה:והקבוצה האמצעית – למרות שתספוג, תספוג באחוזים פחות (כמובן שמדובר בהערכה בלבד
(20:58) aliza668:ואיך נדע מי שייך לקבוצה האמצעית?
(20:59) אלון פיאדה:ואם נתייחס לריבית (צפי לעלייה) – הקבוצה הראשונה תפגע, הקבוצה השנייה תפגע מעט, אך ככל שיעבור זמן רב יותר, הסיכון יירד והדברים יתקזזו, הקבוצה השלישית כנראה לא תיקח את הריבית בחשבון שכן הסיכון לאי תשלום יותר מעותי מכל דבר אחר
(20:59) אלון פיאדה:וככלל עצבע ניתן לחתוך את הניירות שבין 10% ל-20%
(20:59) אלון פיאדה:ויש מי שיוריד את הגבול ל- 5-6%
(21:00) אלון פיאדה:וויש מי שיעלה אותו ל-25-30%
(21:00) אלון פיאדה:ואבל חשוב לזכור- גם משם נדרש לברור
(21:00) אלון פיאדה:ובמקביל אני איישת ממליץ להחזיק גם כסף בצד (מה שאני מכנה – כרית הכסף)
(21:01) אלון פיאדה:ושכן כמו שאני אומר בחודש האחרון (ועד כה זה מוכיח את עצמו) – אני פסימי…
(21:01) אלון פיאדה:וראינו שלושה שבועות של ירידות ויום תיקון פה ושם… היום הוא דוגמה לכך
(21:01) אלון פיאדה:והשאלה האם השוק יתחיל לדשדש, יעלה או יירד
(21:02) אלון פיאדה:ואך זה כבר נושא רחב מדי מלדון בו פה…
(21:02) אלון פיאדה:ונחזור לשלושת הקבוצות של האגחים
(21:02) אלון פיאדה:והקבוצה האמצעית מתאימה לאותם אנשים שיכולים לסחור פעיל ולעקוב אחרי התפתחויות בשוק
(21:03) אלון פיאדה:והיא גם נותנת תשואה שכדאית להחזקה, כלומר – כאשר יש סיכוי להדרדרות, החזקה בנייר של 3% תשואה (כאשר הקופון במקרים רבות גדול יותר מה שאומר שהנייר נסחר מעל מחיר הפארי שלו)
(21:04) אלון פיאדה:ופשוט לא כדאי להחזיק
(21:04) אלון פיאדה:והסיכון במקרה זה (אחוזי תשואה בודדים) עולה על הסיכוי לרווח
(21:04) אלון פיאדה:וככל שהמחמ ארוך יותר כך המצב של המשקיע גרוע יותר
(21:04) אלון פיאדה:ובקבוצה השנייה, למרות שסיכון השוק נשאר
(21:05) אלון פיאדה:וככל שהמחמ (הזמן הממצוע לתשלום האגרת) ארוך יותר
(21:05) אלון פיאדה:ומצב המשקיע טוב יותר – שכן דבר מאפשר למשקיע להנות מרווח הון בזמן קצר במקרה של המשך התאוששות
(21:05) אלון פיאדה:וומשמש כווסת במקרה של נפילות (שוק – לא חברה)
(21:05) אלון פיאדה:ו
(21:06) אלון פיאדה:וכמו כן בניגוד לקבוצה השלישית, היכולת למצוא חברות יציבות וסחירות גבוה במספר גדול של ניירות – גבוהה
(21:06) אלון פיאדה:ומה שמאפשר למשקיע לפזר טוב יותר את התיק על פני ניירות שונים
(21:06) אלון פיאדה:וכלומר ביטול הסיכון של נייר בודד והשארות עם סיכון השוק
(21:07) noni1965:וקולפוט זה לא נשמע טוב אבל גם נראה שהכל מגולם. מדשדשים
(21:07) אלון פיאדה:וכאשר המחשבה והבחירה, לדעתי, צריכה להתמקד במחמ ארוך – וביכולת תשלום כלל החוב (לא רק תשלום קרוב)!
(21:07) אלון פיאדה:ואם השוק יעלה, כמובן שהמשקיע במניות יהנה יותר מהמשקיע באגח
(21:08) אלון פיאדה:ואך אם השוק ירד (וכמו שאמרתי אני פסימי) – המשקיע באגח, לא יהנה, אבל יסבול פחות
(21:08) אלון פיאדה:וכמו כן פיצול בין מחמים קצרים באופן יחסי (שנתיים -שלוש) למחמים ארוכים – יאפשר החזרה של חלק מהקרן ומעבר כסף למניות – במקרה זה…
(21:09) אלון פיאדה:וכמו כן יש לזכור כי למחזיק באג”ח יש עדיפות על בעלי המניות ואם בחרנו חברות שי שמאחוריהם נכסים ממשיים, עם הון עצמי חיובי ודוחות כפסיים במגמת עליה (כלומר שלא מוחקים את ההון העצמי באופן עקבי)
(21:10) אלון פיאדה:ומצבנו יחסית טוב…
(21:10) אלון פיאדה:וכמובן שלדעתי נדרש בעת זו להשקיע חלק מהתיק גם במניות (תמיד צריכה להיות חלוקה בין השניים)
(21:11) אלון פיאדה:והאם נושא זה – חלוקת שוק האגח לשלושה חלקים ברורה?
(21:11) aliza668:וכן
(21:11) aliza668:ויש אגחים מומלצים כרגע?
(21:12) אלון פיאדה:ודבר ראשון ניתן להיכנס לפורום אגחים ולראות לא מעט מהם…
(21:12) אלון פיאדה:וברשימה חלקית ניתן לציין את
(21:12) aliza668:וממעקב קצר ראיתי שיש לך שם לא מעט הצלחות
(21:12) אלון פיאדה:ודלק נדלן (כמו שאמרנו), מספר לא מבוטל של חברות נדלן (המטרה להתמקד באילו שמרבית נכסיהם בארץ)
(21:13) אלון פיאדה:וכן, תודה �
(21:13) aliza668:וקולפוט עדיין תקלות?
(21:13) אלון פיאדה:ולמרות שמרבית השאלות היו לגבי שתי הקבוצות האחרות ולכן מרבית ההצלחות זה במניעה…
(21:13) קולפוט:והרבה.
(21:14) noni1965:ואלון אני רוצה להבין. אתה ממליץ על אג”ח של חברה שעכשיו הורידו לה את הדירוג?
(21:14) aliza668:וטוב אודיע עליך ספציפית שיבדקו את הבעיה
(21:14) קולפוט:ו�
(21:15) אלון פיאדה:וחברות נדלן כדוגמת האוררה
(21:15) אלון פיאדה:וודוראה
(21:15) aliza668:ואלון שים לב להערה של נוני
(21:15) aliza668:ולגבי דלק נדלן
(21:15) aliza668:ומקודם קולפוט שם ידיעה על הורדת דירוג של דלק נדלן
(21:16) noni1965:וקולפוט אתה חושב שהכתבה קריטית
(21:16) noni1965:ו?
(21:16) קולפוט:והם צריכים מזומנים.ואין בינתיים
(21:16) אלון פיאדה:ודירוג זה משהו יחסי
(21:16) אלון פיאדה:ואני לא טוען שהחברה במצ הטוב ביותר שהיה אי פעם
(21:17) אלון פיאדה:ואבל בין החלופות (ובשיקלול הסיכון) – אני מאמין כי מדובר בהשקעה כדאית
(21:17) אלון פיאדה:וחשוב לזכור כי דירוג אינו משהו מוחלט
(21:17) aliza668:ולמרות ואף על פי שהורידו לה דירוג?
(21:18) אלון פיאדה:ובתחילת המשבר הרבה מהאגחים שהיו מדורגים AAA ירדו ונחתכו, לא מעט מהם התאוששו בארץ – אך מה המצב בחול
(21:18) אלון פיאדה:וכמו כן צריך להיות ברור לכל משקיע שככל שהתשואה שהוא מקבל גבוה יותר הסיכון גבוה יותר
(21:18) אלון פיאדה:ו
(21:18) אלון פיאדה:ולא תראי אג”ח עם תשואה 20% ודירוג A
(21:19) aliza668:ולמה כי האגח נהפך לספקולטיבי יותר?
(21:19) אלון פיאדה:ולא בהכרח ספקולטיבי, אך בדירוגים הגבוהים מדובר על חברות שמצבם בשוק מוגדר כנצחי (למרות שראינו כמה זה שווה)
(21:21) אלון פיאדה:ואם נסתכל על חברות אילו – כדוגמת – בזק, דיסקונט השקעות, לאומי, אידיבי פיתוח, אקסלנט, פועלים, סלקום, פרטנר, חברת החשמל…
(21:21) אלון פיאדה:ונוכל לראות כי למרות הדירוג הגבוהה שלהם (וכנראה בגללו) – התשואה אליהם שלילית!!!
(21:21) אלון פיאדה:וכלומר מי שקונה אותם בשוק היום מבטיח לעצמו הפסד!
(21:21) aliza668:ולמה?
(21:22) hy77:וזה לא נכון להגיד שאם אגח לא מדורג בהכרח הוא ספקולטיבי
(21:22) אלון פיאדה:וזו המציאות בשוק…
(21:22) aliza668:וחגית הוא לא אמר אני שאלתי
(21:22) hy77:ויש חברות שלא מדורגות כי זה עולה כסף לדרג והם בחרו שלא
(21:22) אלון פיאדה:ונכון – יש הרבה אגחים לא מדורגים בגלל שזה עולה כסף
(21:22) אלון פיאדה:ו�
(21:22) hy77:וסבבה
(21:23) aliza668:והיי חגית
(21:23) אלון פיאדה:וכמו כן לדירוג אין הרבה מה להגיד על מצב עתידי – לרוב מדובר על מצב נוכחי
(21:23) hy77:והיי ליזוש מה שלומך
(21:23) aliza668:ו�
(21:23) אלון פיאדה:וויש הרבה עניין של אינטריגות ומחנות (כמו הרבה דברים אחרים)
(21:23) אלון פיאדה:וכמו כן דווקא הדירוגים הגבוהים – מתבררים לרוב כבעייתיים
(21:23) aliza668:ואלון אם כרגע אין הרבה “בשר” צריך לברור בפינצטה
(21:24) aliza668:ועליות הריבית הצפויות גם פוגעות באטרקטיביות של השוק הזה לא?
(21:24) אלון פיאדה:וכמו כן חוב עם תשואה גבוהה, ניקנה (לרוב) במחיר מופחת (זה מה שגורם לאותה תשואה) ולכן גם במקרה של תספורת/הסדר ומילים חצופות אחרות, מדובר פעמים רבות בעסקה כדאית (ראה מקרה גמול)
(21:25) אלון פיאדה:ונכון, כמו שאמרתי יש לברור וכן עליות ריבית פוגעות בשוק האגח בתשואה נמוכה
(21:25) hy77:ומעדיפה היום לקחת קרן אגח קונצרני מאשר אגח ספציפי -פיזור גבוה מקטין סיכון
(21:25) אלון פיאדה:ואך יש עוד נתונים שיש לקחת בחשבון -0 כמו ירידת סיכון או התקרבות תשלום, ולכן מי שמתמקד באותה “אוכלוסייה” אמצעית – פחות מושפע מכך – יתרון נוסף…
(21:26) אלון פיאדה:ובהחלט למי שלא יכול לפזר (תיק קטן), לברור (ידע), או לעקוב (זמן) – מומלץ ללכת על ניהול חיצוני (עלות!)
(21:26) אלון פיאדה:וטוב, שאלות לסיום?
(21:27) aliza668:וקולפוט ניסית לנקות קוקיס?
(21:27) קולפוט:וודאי.כל יום.
(21:27) aliza668:ואלון אם תוכל מחר לשים איזה אגח שניים אטרקטיביים שלפני עליה או במהלכה?
(21:28) aliza668:ותחליף לבזק בנלאומי וזהו
(21:28) hy77:ויש איזה אגח להמרה שמומלץ לדעתך?
(21:28) אלון פיאדה:ואני בהחלט השתדל
(21:28) אלון פיאדה:ובאגח להמרה הנושא סבוך יותר
(21:28) hy77:ודי בעייתי מאוד קרובים למסלול המנייתי שלהם
(21:29) eyal-k:וAAPL ולכו לישון שנה….
(21:29) אלון פיאדה:ואני הייתי ממליץ על אגחים בתוך הכסף (כמו טאואר) או שמתקרב אליו (לא ידוע לי על ניירות שקיימים בשוק בתנאים אילו)
(21:29) אלון פיאדה:ואג”ח להמרה שרחוק מהכסף לרוב אינו מהווה יתרון ואינו בר השוואה למנייה (כגון האג”ח של טאו)
(21:30) אלון פיאדה:ושכן במידה ומתקרב לכסף – ההשקעה הכדאית הייתה דווקא המנייה
(21:30) hy77:ולכן אני מחפשת במסלול האגחי
(21:30) hy77:והיום כבר לא קיים
(21:30) אלון פיאדה:וכאשר הולכים על אג”ח להמרה רחוק מהכסף – יש להסתכל על דברים אחרים, אבל זה כבר נושא אחר, אולי שבוע הבא…
(21:30) אלון פיאדה:ו�
(21:30) aliza668:וטוב אז שבוע הבא נדבר על אגחים להמרה
(21:31) aliza668:ואלון
(21:31) אלון פיאדה:ואין בעיה�
(21:31) hy77:ונושא מעניין ביותר
(21:31) aliza668:ורשי ביקשה אם יש חומר בנוגע לאגחים אם תוכל לרשום דבר שניים בפורום
(21:31) אלון פיאדה:וניתן למצוא דיון על אגחים להמרה בפורום – אם זו השאלה
(21:31) aliza668:ומשהו בסגנון למתחילים עד שיהיה הקורס
(21:32) shver1:ומישהו יכול להסביר מה קורה לאג”ח אם הריבית עולה מחר
(21:32) אלון פיאדה:וכמו כן יש עשרות ניתוחים ודעות שכבר העלתי על מספר גדול מאוד של ניירות (משלושת הסגנונות/חתכים)
(21:32) אלון פיאדה:ומזמין את כולם לפורום אגחים…
(21:32) aliza668:וזה לא טוב במיוחד לאגחים לפי ההסבר
(21:32) אלון פיאדה:וניתן למצוא הסבר מפורט על נושא זה בפורום אגחים – סיכום הצאט מלפני שבועיים!
(21:32) hy77:וקחי ריבית משתנה
(21:33) aliza668:ואוקיי אלון תודה
(21:33) aliza668:וגם לך חגיתוש תודה
(21:33) aliza668:ואלון אתה מעלה את הצ’אט?
(21:33) hy77:ויש את יעקב כהן הוא מלך
(21:33) אלון פיאדה:ובקשר לריבית משתנה – גם אגחים אילו נידונו והורחב אליהם לאחר אותו צאט, ניתן למצוא קישור לנושא מהסיכום של הצאט לפני שבועיים….
(21:33) aliza668:ותמיד כהנים הם מלך�
(21:33) shver1:וקראתי שזה לא טוב רק לאג”ח בריבית צמודה וקבוע ולא משתנה האם זה נכון
(21:33) אלון פיאדה:והצאט של היום יעולה גם הוא בנושא בפורום אגחים, כמובן
(21:34) aliza668:ותודה אלון
(21:34) אלון פיאדה:וshver אני הפנה אותך לאותו הצאט ולדיון שנבע מימנו, אין טעם לחזור על כך, אך זה לא מדוייק!
(21:34) eyal-k:וקולפוט תעבור לתוכי (בזק בינלאומי)
(21:35) אלון פיאדה:וטוב, אז להתראות לכולם ונתראה שבוע הבא…
(21:35) aliza668:ורגע אלון תענה לחגית
(21:35) noni1965:וללט
(21:35) אלון פיאדה:ומה השאלה – פיספסתי…
(21:35) hy77:ולא שאלתי כלום ליז הוא ענה לי
(21:35) aliza668:ואה אוקיי
(21:35) aliza668:וסליחה טעיתי אלון
(21:35) אלון פיאדה:ואז ביי, ביי
(21:35) קולפוט:ואייל רק אני ב-012?
(21:35) hy77:ותודה
(21:35) aliza668:וביי ותודה רבה
(21:35) אלון פיאדה:וכמובן שניתן להעלות שאלות נוספות כנושאים בפורום…

ניתן לשתף או לשלוח במייל כתבה זו באמצעות לחיצה על הכפתורים, או להמשיך לקריאה של הכתבה האחרונה שפורסמה באמצעות לחיצה על הקישור הבא

אנו לאחר החגים ומתקרבים במהירות לשנת 2012, אך רגע לפני, כפי שכבר נכתב בצאט ובפורום באתר שחקן מעוף בשבועיים האחרונים – אני רוצה לעשות סקירה קצרה על מספר ניירות מדוברים.
כמובטח, לאחר תקופת החגים ולמרות העליות שכבר נרשמו יש מספר ניירות שמחירי השוק שלהם עדיין אטרקטיביים, בכתבה זו נסקור כמה מהם. להמשך קריאה לחץ כאן

כתבות נוספות בנושא כתבה זו:

  1. שוק האגח בישראל – שוק מת או חי?
  2. השפעת אירועים בחברה על משקיעי האגח
  3. הצמדות ומשמעותם, האם האג”ח השקלי שלי מסוכן?
  4. טאואר – סקירת סדרות האגח
  5. תמליל הצאט 2.5.2010 – אג”ח להמרה בסיס
הוספת תגובה

התגובה