Money-knights |

סוללים דרך חדשה – חירות פיננסית לפי דרישה!

טיוטת הסדר לאגח סקורפיו

Sunday 26 כSep, 2010

סקורפיו – טיוטת הסדר מפורט עם מחזיקי האגח

לאחר פרסום טיוטת ההסדר בין מחזיקי האגח לחברת סקורפיו נותרו רק השאלות – מה השווי שההסדר נותן לחוב? ומכן האם יש פוטנציאל רווח בהשקעה באגח של חברת סקורפיו? ועוד נושא קטן של – מה הסיכוי שההסדר יאושר?

כאן אני השתדל לענות על שלושת שאלות אלו…

מה ההסדר בסקורפיו אומר?

 1. יעשה פרעון מוקדם של מחצית מהחוב של האג”ח.
 2. לאחר הפרעון המוקדם, יתרת החוב (המחצית השנייה), למעט תשלום הריביות, יהיו בנחיתות לתשלום החוב לבנק ובעדיפות לחוב לחברת האם. (כלומר לא יפרע יתרת החוב עד לתשלום החוב לבנק).
 3. התשלום הראשון עבור יתרת החוב למחזיקי האג”ח ישולם רק בעוד 4 שנים (לאחר שהחברה תחזיר את החוב לבנק במהלך אותם שנים). ותשלם את יתרת החוב בחמישה תשלומים שווים.
 4. הריבית על החוב תרד מהריבית הנקובה כעת (6.25% צמודת מדד) לריבית של – 4% צמודת מדד (תחת התניות מסויימות הריבית יכולה לעלות חזרה).

כמו כן, כמובן, יש סעיפים נוספים שקשורים באופן ישיר לדרך הפעילות של החברה להבטחת התשלום וביצוע “התערבות” של חברת האם במקרה שהחברה לא תוכל לשלם… אך לא נכנס לכל הפרטים.

מה השווי של אגח סקורפיו?

בעוד ביצוע התשלום יכול לספק רווח הוני, חשוב לשים לב כי לוח הסילוקין של יתרת החוב משתנה מהותית ולכן מחיר האגרת בשוק לאחר התשלום יכול להשתנות!

נוכל להעריך (שימו לב – חלק מהנתונים שנלקחו הם הערכה בלבד!) את פוטנציאל הרווח מלוח הסילוקין החדש ביחס לתשואה הצפויה מהנייר לאחר ביצוע התשלום:

לוח סילוקין לסקורפיו במידה ותאושר התוכנית

ניתן לראות כי במידה ומחיר הנייר למכירה בשוק ישאר דומה למחירו היום הרווח הפוטנציאלי מההשקעה יהיה מעט יותר מ-20% (מהשקעה ראשונית) – בהנחה כי מוכרים מייד עם אישור ההסדר!

באחוז תשואה שנתית של 20% (תשואה שלפי דעתי הנייר יגיע אליה לאחר התשלום במהירות) , פוטנציאל הרווח ביחס להשקעה ראשונית עומד על 6% בלבד, כאשר ירידה לכיוון תשואה שנתית של 25% כבר לא משאיר רווח הוני למשקיע.

חשוב לציין כי אני לא מאמין כי ירד מייד לאחר התשלום וכי הדבר בהחלט יכול לקחת זמן, כך שיציאה עם רווח בהחלט אפשרית!

רווח של 15%-20% מההשקעה, ביציאה לאחר התשלום בהחלט בגדר הסביר.

הסיכונים שלוקח על עצמו המשקיע באגח סקורפיו:

 1. ההסדר לא יאושר ע”י מחזיקי האג”ח
 2. ההסדר לא יאושר ע”י הבנק
 3. הזמן לביצוע ההסדר יהיה ארוך
 4. המשקיע לא יוכל לצאת בזמן ומחיר הנייר בשוק ירד במידה כזו שההשקעה תכנס להפסד

כמו כן יש לקחת היבטי מיסוי (שעדיין לא ידועים לגמרי).

חשוב לציין כי בעוד אני מניח כי הסבירות לסיכונים אלו נמוכה, וכי הסבירות להפסד נמוכה גם היא, הרווח בגין ההסדר תחום ב- 20% , אומנם לא מבוטל אך גם אינו מרשים במידה גדולה בהתחשב בכך שחלק מהפוטנציאל לא ימומש.

ועדיין עבור השקעה בסיכון נמוך, לדעתי האישית, ותחת ההנחה כי גודל התיק מאפשר נזילות ברמה גבוהה וכי השקעה זו אינה מהווה אחוז ניכר מימנו – אני מאמין כי השארות ואף כניסה (למי שיש נזילות גבוהה) – שווה את הסיכון הכרוך בנייר – אפילו בערכים נוכחיים!

ניתן לשתף או לשלוח במייל כתבה זו באמצעות לחיצה על הכפתורים, או להמשיך לקריאה של הכתבה האחרונה שפורסמה באמצעות לחיצה על הקישור הבא

אנו לאחר החגים ומתקרבים במהירות לשנת 2012, אך רגע לפני, כפי שכבר נכתב בצאט ובפורום באתר שחקן מעוף בשבועיים האחרונים – אני רוצה לעשות סקירה קצרה על מספר ניירות מדוברים.
כמובטח, לאחר תקופת החגים ולמרות העליות שכבר נרשמו יש מספר ניירות שמחירי השוק שלהם עדיין אטרקטיביים, בכתבה זו נסקור כמה מהם. להמשך קריאה לחץ כאן

כתבות נוספות בנושא כתבה זו:

 1. סקורפיו לאחר הצעת הסדר – כדאיות השקעה
 2. הסדר חוב לאגח חברת ארזים
 3. הסדר חוב באגח חברת ליטו גרופ
 4. בוימלגרין הצעת הסדר
 5. פלג ניא – ניתוח הצעת הסדר
הוספת תגובה

התגובה