Money-knights |

סוללים דרך חדשה – חירות פיננסית לפי דרישה!

יחס מינוף בחברה

Wednesday 12 כJan, 2011

החשיבות שביכולת קריאת הנתונים הפיננסיים של חברה

יחס מינוף בחברה הינו היחס בין סך החובות שלה להון העצמי שלה. כך יכול להיות חברה שההון העצמי שלה שווה רק לחלק קטן מסך ההחזקות שלה.

ככל שהמינוף גדול יותר הסיכוי לרווח במקרה של הצלחה טוב יותר, אך גם הסיכון עולה, שכן ליחס חובות גדול יש משמעות מימונית (עלות מימונית) שיכולה לאכול לא רק בנתח הרווחים אלא גם בהון העצמי עצמו.

כאשר חברה מגיע להון עצמי קטן ביחס לחוב או להון עצמי שלילי המשמעות המעשית היא כי מניות החברה לא שוות כלום באותה נקודת זמן!

חברות לא עובדות כמו אדם פרטי והיחס אליהם הוא לא כמו אדם פרטי (אבסורדי אבל נכון). לדוגמה הבנק לא יתן לך הלוואה על נכס מעל שוויו, נכון?

אך חברה יכולה לגייס הון מהציבור (לדוגמה באג”ח) שיהווה את ההון הראשוני שלה. אז היא מקבלת אשראי מהבנק (שלרוב ישמש לתפעול שותף), אולי הבעלים גם מכניס משהו פנימה ורק אז מתחיל המינוף האמיתי.

החברה הולכת לקנות נכס, היא מכניסה מההון העצמי שלה (שעיקרו יכול להיות חוב בכלל) ולוקחת הלוואה מהבנק בשיעבוד הנכס.

כך ניתן להגיע ליחס מינוף של אחד לעשר – כנהוג בחברות השקעות בנדלן, תוך לקיחת שעבוד על הנכס ביחסים נמוכים יותר – מה שמבטיח את הבנק במקרה של ירידת ערך הנכס או ניהול כושל ומעביר את כל הסיכון למשקיעים (בן שהם בעלי המניות ובן שהם מחזיקי האגח).

אז מגיע משבר ומחיר הנכס יורד… והסיפור ידוע…

לכן, לפני שנכנסים להשקעה בחברה, דרך קניית אג”ח (ובמיוחד דרך רכישת מניות) חשוב לבדוק את טיב הנכסים, יחס המינוף וגודל ההון העצמי – שכן גם חברה שערך הנכסים שלה לא משתנה יש לה הוצאות ניהול ומימון.

המטרה היא כי כניסה תעשה רק ביחסים המשקפים גידול בהון העצמי לאורך זמן ללא תלות בעליית ערך נכסים ותזרים מזומנים יציב שיכול לכסות את החוב (הון חוזר).

כניסות למאמר ממנועי חיפוש:

 • יחס מינוף
 • יחס מינוף פיננסי
 • יחסי מינוף
 • יחס המינוף
 • שיעור המינוף
 • חישוב יחס מינוף
 • חישוב מינוף
 • חישוב יחס מינוף פיננסי
 • חישוב שיעור המינוף
 • יחס חוב להון עצמי
ניתן לשתף או לשלוח במייל כתבה זו באמצעות לחיצה על הכפתורים, או להמשיך לקריאה של הכתבה האחרונה שפורסמה באמצעות לחיצה על הקישור הבא

אנו לאחר החגים ומתקרבים במהירות לשנת 2012, אך רגע לפני, כפי שכבר נכתב בצאט ובפורום באתר שחקן מעוף בשבועיים האחרונים – אני רוצה לעשות סקירה קצרה על מספר ניירות מדוברים.
כמובטח, לאחר תקופת החגים ולמרות העליות שכבר נרשמו יש מספר ניירות שמחירי השוק שלהם עדיין אטרקטיביים, בכתבה זו נסקור כמה מהם. להמשך קריאה לחץ כאן

כתבות נוספות בנושא כתבה זו:

 1. אגח מטיס קפיטל – הודעה בדבר GPM
 2. מטיס קפיטל אגח א – קנייה
 3. פטרו גרופ אגח א – מעקב
 4. השפעת אירועים בחברה על משקיעי האגח
 5. מטיס קפיטל אגח א – כדאיות השקעה
הוספת תגובה

התגובה