Money-knights |

סוללים דרך חדשה – חירות פיננסית לפי דרישה!

כדאיות ההשקעה בסדרות האגח של דלק נדלן בעקבות הורדת הדירוג

Tuesday 8 כFeb, 2011

דלק נדלן הורדת דירוג

אגח ה של חברת דלק נדלן ירד אתמול בניגוד למגמה ולמרות שהיום חזרו כלל הסדרות לעלות נשאלת השאלה מה צופה העתיד לסדרות החוב והאם יש סיבה לחשוש מעצם הורדת הדירוג!

נתחיל ונומר כי הורדת דירוג תמיד מושכת מטה, במיוחד כאשר מדובר על מדרגה שמאלצת מוסדיים לצאת, במקרה זה היחיד מבין הסדרות שירד הינו אגח ה – כך שנשאלת השאלה האם יש סיבה לכך – ואכן קיימת סיבה: אגח זה הינו ארוך יותר והפדיון שלו רחוק יותר מזה של הסדרות האחרות. לכן השוק מאותת לנו כי סבירות התשלום של הסדרות הקצרות, או לפחות התשלומים ב- 2011 נמצאים בסבירות גבוהה!

בכל מקרה אני מאמין כי עדיין מדובר פה בהזדמנות, התשלום של מאי להערכתי יעבור ללא בעיה, כך שעד אז, בהנחה שירידות לא נגרמות בעקבות הודעה של החברה, כל ירידה יכולה להיות הזדמנות להגדלת החשיפה (בסדרות השונות – אם העדיפות כפי שמפורטת ודוברה בעבר).

האם תיהיה בעיה בפרעון האגחים של חברת דלק נדלן ב- 2011?

לאחרונה התפרסמו באתרים כלכליים שונים כתבות המעלות ספקות רציניים באשר ליכולת החברה לשלם את תשלומי מאי של סדרות החוב השונות. לדברי אחת הכתבות (דה מרקר) בקופת החברה אין מספיק מזומנים לתשלום (ע,פ אותה כתבה יש בקופת דלק נדלן רק 100 מליון ש”ח).

דבר ראשון חשוב לציין כי שום דבר אינו מובטח וספציפית לגבי חברת דלק נדלן צויין כי התשלומים תלויים בתוכנית המימוש ובהזרמת הון נוסף (בין אם בגיוס ובין אם בהזרמת בעלים).

חשוב להבין כי עד לפרסום דוחות 2010 (מתוכנן בתחילת חודש שלישי) – נתקשה להעריך את כמות המזומנים עצמם, אך בדיוק בגלל זה אני אומר כי הכניסה לסדרות החוב ה’ ו-כה’ היא כדאית יותר מהכניסה לסדרות הקצרות!

להלן פירוט התשלומים המתוכננים ל-2011 של כלל סדרות החוב של דלק נדלן:

 נתוני תשלום עבור סדרות חוב של חברת דלק נדלן

תעדוף סדרות החוב של דלק נדלן ע”פ נתוני הפרעון ל-2011

דבר ראשון נדרש מאיתנו לחלק את כלל הסדרות לשתי קבוצות:

הראשונה היא הפרעון המוקדם והשנייה היא הפרעון ה”רחוק”.

בקבוצה הראשונה נהוג לציין את סדרות ג ו- ד: אגח דלק נדלן ג נפרע 100% במאי ואגח דלק נדלן ד נפרע 50% באותו הזמן.

בקבוצה השנייה נהוג לציין את סדרות כה ו- ה: אגח דלק נדלן כה נפרע 50% שלושה חודשים מאוחר יותר (מייד נגיע לנקודה זו – שכן הוא צריך להיות לדעתי גם בקצרים) ואגח ה מתחיל פרעון רק במועד מאוחר יותר וישלם השנה ריביות בלבד (קופונים).

אני טוען לאורך כל הדרך כי הארוכות עדיפות על הקצרות!

כתבה לדוגמה ניתן למצוא כאן – אך לא צויין שם ערך מזומן – מה גם שאני לא ממש חושב שזה בפני עצמו חשוב!

נניח שהיה לחברה את המזומן – כן אגח ג היה נפדה במלואו במאי ולכן היה חסר סיכון לחלוטין (תחת אותה הנחה).

אך גם אם זה היה נכון אם אין את הכסף לתשלום שלושה חודשים לאחר מכן – הפרעון של מאי לא יצא לפועל שכן הסדרות הארוכות יטענו להעדפת נושים!

בדיוק בגלל זה אני מעדיף את הארוכות!

אם התשלום של מאי יצא לפועל אז גם התשלום של חודש תשיעי יתקיים בסבירות גבוהה, לכן קנייה של הארוכות תוכיח את עצמה בטווח הזמן הזה (בעיקר סדרה כה ובמיוחד מול סדרה ד של החברה).

אם לא יהיה תשלום ויצא להסדר (דרך אגב הסדר אינו מילה רע מבחינתי – למרות שאני עדיין לא רואה את זה קורה) האגחים יהיו שווים (אולי להוציא את אגח ג של דלק נדלן) שכן ההסטה של שלושה חודשים בין סדרה ד ל-כה אינה מצדיקה נתינת זכויות יתר לראשונה על האחרונה ובכול מקרה במקרה כזה כלל הסדרות ירדו משמעותית – ולכן הזולה ביותר תיהיה עדיפה (סדרה ה).

דרך אגב כתבתי את הדברים גם לפני זמן רב ועד כה באחוזים של רווח הוכיח את עצמו!

מעבר לכך – לא הייתי ממהר להסתמך על כתבות מהסוג המצויין מעלה שכן ניכר מהם שהכותב לא עושה את עבודתו כראוי או לוקה בחוסר ידע… (ואין לי כוונה רעה בדברי, זו פשוט הבנתי).

הדבר נובע מכך שהוא מציג ערך פדיון בלבד ולא תשלום ריביות – ופה זה מתחיל להיות מעניין!

תשלום ריביות באגח דלק נדלן – רמז להמשך ונקודת מבחן

הסדרות הארוכות משלמות ריבית עוד לפני מאי ולמרות שאין בתשלום ריבית פוטנציאל רווח למשקיע – בהנחה כי אכן יש בעיית מזומנים והתשלום של מאי לא יכול להיות מבוצע היינו רואים את ההודעות על אי תשלום כבר כעת!

למה – כבר כעת?

בסוף החודש ובתחילת החודש הבא (ראה בטבלה למעלה) צריכים להיות משולמים יותר מ-50 מליון ש”ח בריביות לסדרות הארוכות. בהנחה כי הנתון של 100 מליון ש”ח בקופה הוא נתון נכון, התשלום אומנם היה יכול להתבצע, אך זה היא משאיר 50 מליון בלבד לתשלום של מאי.

התשלום של מאי עומד על 220 מליון (ולא כפי שנכתב שאותה כתבה) והתשלום הכולל עד סוף שנה עומד על כ- 612 מליון ש”ח עבור כלל הסדרות.

אם אכן היה רק 100 מליון בקופה כעת ללא יכולת להשיג את המזומן לביצוע התשלומים – תשלום הריביות הקרוב לא היה צריך לצאת לפועל.

אנו עדיין לפני התאריך הקובע, אך אם אכן יצא לפועל זה יהיה איתות חזק לכך שאכן ישולם במאי – ומכן סביר להניח כי ישולם גם שלושה חודשים מאוחר יותר!

אז נכון שזה לא נעוץ בעובדות וודאיות ואינו נסמך על נתונים פיננסיים בלבד - אך האם נראה לכם שהמוסדיים (שמחזיקים בסדרה הקצרה בעיקר) לא היו יוצאים נגד התשלום אם לא היה מובטח להם תשלום במאי?

כמו כן שימו לב כי תשלום הריביות (שמישום מה נעלמו מהכתבה המקורית) לא רק מרמזות על ביצוע התשלומים – הם גם משנים את התמונה כולה בגובה התשלומים בפועל!

כך לדוגמה תשלום הריביות בלבד עד לפרעון במאי מעלה את סך התשלום הכולל שצריכה החברה לבצע ביותר מ-30%!

ואם מסתכלים על כל שנת 2011, החוב של חברת דלק נדלן גדול בכ- 23% יותר רק בגלל הריביות וזאת בנוסף לפרעונות!

ראה טבלה – תשלום ריביות עבור כלל סדרות החוב של חברת דלק נדלן:

תשלום ריביות עבור אגח חברת דלק נדלן

כמו כן לא מדובר בערך שולי, סך החוב כנגד הריבית בלבד עבור שנת 2011 עומד על מעט יותר מ- 115 מליון ש”ח – גבוה אף מסך המזומן לפי אותה הערכה של 100 מליון ש”ח בקופת החברה – בהחלט לא משהו שיש להתעלם מימנו כאשר מציגים נתונים ומבצעים ניתוח!

בדיוק בגלל זה אני לא סומך על אותם גופים גדולים לבצע את החישובים עבורי… ובקשר להסקת מסקנות מנתונים – לא הייתי סומך על מישהו שהאינטרסים שלו לא ידועים לי להנחות את החלטותי בשוק ההון…

כניסות למאמר ממנועי חיפוש:

  • דלק נדלן כה
  • סדרות
ניתן לשתף או לשלוח במייל כתבה זו באמצעות לחיצה על הכפתורים, או להמשיך לקריאה של הכתבה האחרונה שפורסמה באמצעות לחיצה על הקישור הבא

אנו לאחר החגים ומתקרבים במהירות לשנת 2012, אך רגע לפני, כפי שכבר נכתב בצאט ובפורום באתר שחקן מעוף בשבועיים האחרונים – אני רוצה לעשות סקירה קצרה על מספר ניירות מדוברים.
כמובטח, לאחר תקופת החגים ולמרות העליות שכבר נרשמו יש מספר ניירות שמחירי השוק שלהם עדיין אטרקטיביים, בכתבה זו נסקור כמה מהם. להמשך קריאה לחץ כאן

כתבות נוספות בנושא כתבה זו:

  1. הורדת דירוג לדלק נדלן
  2. אגח דלק נדלן – הורדת שישה רמות בדירוג!
  3. דלק נדלן – המתנה לדוחות שנתיים
  4. דלק נדלן אגח ה – סקירה
  5. בין דלק נדלן לאפריקה ישראל

תגובה אחת »

יעקב:

האם עכשיו שידוע שהריבית של חודש ספטמבר על כה לא שולם יש לך תובנות חדשות בנושא?

15 בSeptember, 2011 | 8:50 am
הוספת תגובה

התגובה