Money-knights |

סוללים דרך חדשה – חירות פיננסית לפי דרישה!

מניות סקטור הגז והנפט – השוואת מניות

Thursday 18 כNov, 2010

בעקבות דיון שהתפתח בפורום אג”ח באתר שחקן מעוף בנושא מניות מסקטור הגז / נפט הייתי רוצה להבהיר מספר נקודות ולבצע השוואה על כדאיות ההשקעה בסקטור וכיווני פעולה כמו גם אסטרטגיית השקעה בסקטור המניות של חברות חיפושי הגז.

אני אישית – כאדם שונא סיכון (שמתעסק בעיקר באגחים בעלי תשואה גבוהה – לא אין סתירה בכך – כפי שניתן לקרוא באתר זה!) – מעדיף בהתייחסותי לסקטור מניות זה לשים דגש דווקא על המניות “הגדולות” ולא על הקטנות.

לדעתי השקעה במניות חברות המבוססות על מספר שדות גז עדיפה בהסתכלות לטווח ארוך על כניסה למניית שדה בודד.

כן בטווח הקצר – בעת גילוי (או סתם בגלל הבאז סביב הנושא בשנה וחצי האחרונות) או התקדמות בשדה מסויים – המנייה המקושרת לאותו שדה מזנקת באופן חד. אך לאחר אותו זינוק, לדעתי המספרים נעשים זהים – בעוד המניות הגדולות סובלות מתנודתיות נמוכה יותר.

רציתי לבדוק אם אכן הדבר נכון…

השוואת מניות בסקטור חברות חיפושי הגז / נפט

לשם דוגמה לקחתי את 4 המניות – אבנר, דלק קידוחים, דלק אנרגיה ומודיעין.

בהסתכלות על ביצועי שלושת הגדולות (אבנר, דלק קידוחים, דלק אנרגיה) ניתן לראות כי בעוד הקטנה תנודתית ישנה עדיפות ברורה להשקעה דווקא בגדולות.

ראוי לציין כי טווח הזמן שנבדק (שנה ושלוש שנים) לוקח בחשבון זינוקים גדולים במנייה הקטנה, כך שישנם פיקים שבהם היה ניתן לממש ברווח גדול יותר, אך עבור המשקיע הפשוט – שאינו מתכוון לסחור באופן פעיל ורוצה לקנות נכס לעתיד (ממש רוצה להיות שם כאשר הגז/ נפט זורם) – אין עדיפות ברורה לחברה “הקטנה”.

כמובן שאם נשווה בטווח זמן זה עבור אותם מניות של “שדה אחד” שביצעו את הזינוק הגדול – נקבל תוצאה אחרת לגמרי – אך חשוב לזכור כי לא בכל השדות אכן ימצא בסופו של דבר משהו (לפחות בסבירות גבוהה) ולכן שוב אנו נכנסים לתחום של סיכון שלא בהכרח מתאים לאותו משקיע.

אבנר – דלק קידוחים – דלק אנרגיה – מודיעין – השוואה של שנה:

אבנר - דלק קידוחים - דלק אנרגיה - מודיעין - השוואה של שנה

אבנר – דלק קידוחים – דלק אנרגיה – מודיעין – טווח של שלוש שנים:

אבנר - דלק קידוחים - דלק אנרגיה - מודיעין - טווח של שלוש שנים

כפי שניתן לראות למעלה בטווח של שנה יש יתרון גם ברווח הסופי וגם בתנודתיות דווקא לשלושת הגדולות ולא לקטנה. הדבר נכון לפני הירידות האחרונות ולאחריהן.

אם נסתכל בטווח של שלוש שנים, כלומר טרום הבאז הגדול בתחום ובמהלכו (שוב בתמונות למעלה), נוכל לראות זאת בצורה טובה יותר – העדיפות לגדולות צריכה להיות ברורה.

אך הקטנות כמובן לא אמרו את המילה האחרונה. יש שיגידו כי בחירה דווקא במודיעין הינה בחירה שיש בה שיקולים חיצוניים (דרך אגב הבחירה של ארבעת אלו נעשתה דווקא בגלל שאני נמצא בארבעתן ולא משום סיבה אחרת).

אך נוכל להמשיך ולבצע את ההשוואה על מול מניות נוספות של שדה אחד (“מניות קטנות”).

לשם ההשוואה נשאיר את דלק קידוחים כמקור להשוואה בין הגרפים השונים. דלק קידוחים אינה הרווחית ביותר מהמניות בסקטור אך נחשבת בתחום של הגדולות.

השוואת מניות בסקטור חברות חיפושי הגז / נפט – התמקדות בחברות הקטנות (שמזוהות עם שדה בודד)

נוכל להמשיך להשוות לאלו ש”הוכיחו” את עצמן מול שדה בודד.

ישראמקו, רציו וגבעות ישמשו אותנו להשוואה.

אם נסתכל לטווח של שלושה חודשים ניתן לראות כי אין עדיפות ברורה לקטנות והגדולה שומרת על בסיס חזק.

אם נתעלם מנקודת השבר האחרונה שלא פגעה ברציו, אך פגעה בכל האחרות ניתן להגיד אפילו כי בזמן שלאחר גילוי עדיין יש יתרון (גם אם לא מובהק וברור) דווקא לגדולות.

כמובן שלא נוכל לטעון לכך אם נסתכל על פרק זמן גדול יותר, שיכניס את טווח הזמן של ה”גילויים”.

ברור שבעת הגילוי של שדה – המנייה של אותה שדה תבצע קפיצה מעלה. אך בחיתוך אותה נקודה – שוב איננו רואים יתרון. לשם דוגמה נוכל לראות כי בטווח של שנה אחורה בעוד הגילויים של רציו וגבעות מציגים יתרון ברור לקטנות ההשפעה של הגילוי בישראמקו (שהיתה קודם לכן) מתקדדת כאשר הגדולה נהנת מהגילויים הנוספים של השדות האחרים, בעוד אותה “קטנה” מדשדשת מאחור.

השוואה של שלוש קטנות נוספות לדלק קידוחים – טווח שלושה חודשים:

 דלק קידוחים - ישראמקו - רציו - גבעות - שלושה חודשים של השוואה

השוואה של שלוש קטנות נוספות לדלק קידוחים – טווח של שנה:

דלק קידוחים - ישראמקו - רציו - גבעות - שנה של השוואה

התמקדות שהשוואה בין דלק קידוחים לישראמקו בטווח של שנה:

השוואה של מנייה של שדה אחד שהוכיחה את עצמה בעבר למניית חברה גדולה - טווח של שנה

אך יותר מכך נוכל להמשיך ולבחון את יתר המניות בתחום.

ראינו בחלק הראשון כי למניית מודיעין לא היה יתרון או עדיפות על המניות הגדולות. בואו נראה אם למניות קטנות נוספות ביחס למניית מודיעין יש יתרון ברור.

אם נסתכל על טווח זמן של שנה נוכל לראות כי מניית חברת מודיעין עדיפה על מניית זרח (הראשונה עשתה רווח הון של מעט פחות מ-30% בעוד השנייה הפסידה כ-40% ממשקלה).

כן אנו רואים גם את הסיכון שנעוץ במניות מסוג זה – לא תמיד יש רווח – גם אם מסתכלים לאורך זמן (ושנה זה הרבה ביחס לזמן ההשקעה הממוצע של למניות מסקטור זה).

אך במקביל נוכל לראות כי שתי האחרות עקפו אותה בגדול והיו מביאות למשקיע רווח הרבה יותר גדול גם ביחס למניות החברות הגדולות בסקטור.

מניית חברת גלוב עשתה 140% בשנה האחרונה, אך הקפיצה הגדולה היתה ממש לאחרונה – עם כניסתה להשקעה בסקטור!

והמובילה, מניית חברת גבעות עשתה כ- 230% בשנה האחרונה, כאשר בדרך גם חצתה את רף 400%.

אך הקפיצה הגדולה היתה בגילוי עצמו, אותה נקודת זמן שאנו רוצים לקזז לצורך ההשוואה.

אם נעשה זאת נוכל לראות בבירור כי לאורך זמן רב המנייה לא הניבה רווח ובעוד שבשיא שלאחר הזינוק ניתן היה לראות רווח יחסי של כ- 100%, הרווח הנוכחי נמוך מאוד בהשוואה ליציבות היחסית של מניית חברת מודיעין (40% לאורך השנה) – כאשר חשוב לשוב ולהזכיר כי כבר מצענו שהיא אינה עדיפה על מניות החברות הגדולות בסקטור!

נוכל להרחיב את טווח הבחינה שלנו.

אם נסתכל על טווח של שלוש שנים, כך שנסתכל על הטווח של לפני הגאות בפופולריות של הסקטור ונכניס פנימה גם על ה”גילויים” של כלל החברות הקטנות שבהשוואה זו – כבר מקבלים תמונה אחרת.

דבר ראשון שניתן לראות הוא כי הפערים מצטמצמים. מודיעין וזרח כבר שוות ברווח שיצרו עבור המשקיע. גבעות כבר אינה מציגה יתרון משמעותי. ומניית חברת גלוב שהזינוק בה הגיע רק לאחרונה כבר נשארת מאחור.

כמו כן ניתן לראות את התנודתיות הגדולה במניות הקטנות, הרווח הגדול שעלול להמחק למשקיע הלא זהיר והצורך של מעקב ומימוש צף לפני השטח בצורה ברורה.

השוואה של 4 מניות “קטנות” – טווח של שנה:

מודיעין - גבעות - גלוב - זרח - טווח השוואה של שנה

השוואה של 4 מניות “קטנות” – טווח של 3 שנים:

מודיעין - גבעות - גלוב - זרח - טווח השוואה של שלוש שנים

לכן נוכל לומר כי…

השוואת מניות בסקטור חברות חיפושי הגז / נפט – סיכום

למרות שישנה עדיפות ברורה להשקעה במניית חברה טרם גילוי – דבר המזניק את מחירה בשוק, נראה כי מעבר לאותה נקודת זמן אין יתרון משמעותי ברווח (בסקירה לאחור לפחות!) הפוטנציאלי של חברות קטנות בסקטור (חברות של שדה אחד) על מול החברות הגדולות.

להיפך – החברות הגדולות נהנות מיציבות גדולה יותר (תנודתיות נמוכה ביחס לענף), הן גם נהנות מעליות לאורך זמן ובמקביל לכלל התגליות הקטנות. בנוסף יכולתן להנות מעתיד מבטיח יותר במקרה ששדה פוטנציאלי מסויים יתגלה כשדה לא בר הפקה או לא מסחרי מעניק להן יתרון נוסף – בגלל חשיפתן למספר שדות רב.

כמו כן החברות הגדולות נותנות למשקיע גם יציבות רבה יותר בתחום הניהול ותזרים המזומנים (שכן ברוב המוחלט של המקרים נהנות מנכסים נוספים מעבר לרשיונות החיפוש בלבד).

לשם דוגמה ניתן לציין את חלוקת הדיבידנדים בחלק מהחברות הגדולות – מה שמאפשר גם למשקיע שצריך לחיות על תגמולים מהקרן להנות מחשיפה למניות הסקטור ללא צורך בניהול או מימוש של ההשקעה.

לבסוף נוכל לומר כי למרות שעדיין לא ניתן לומר בוודאות כי אכן בעתיד עדיפות ההשקעה בחברות הגדולות בסקטור עדיין תניב רווח עדיף ביציבות גבוהה יותר, סביר להניח כי אכן כך יהיה הדבר.

חשוב לזכור כי השקעה במספר חברות קטנות כחלופה להשקעה בחברות הגדולות יכולה להוביל למחיקת חלק מההשקעה בחברות שלא יצליחו בסופו של דבר להגיע להפקה (כפי שכבר קרה בעבר גם בישראל).

ולכן לאותם משקיעים שמעוניינים כן להיות חשופים לסקטור, אך המקביל להנות מבטחון מסויים, כאשר טווח ההשקעה הוא ארוך ואין כוונה למסחר פעיל (בין אם מחוסר רצון ובין אם מחוסר ידע בתחום) – ההשקעה בחברות הגדולות נראת, לפחות על בסיס נתוני עבר, עדיפה!

מניות סקטור הגז / נפט – חשיפה אישית

לאחר שראינו את הנתונים והגענו למסקנות כפי שעלו מהם – ראוי לציין כי אני אישית מושקע בכמה ממניות הסקטור וזאת תחת כיוון פעולה כמו גם אסטרטגיית השקעה אישית ברורה.

כעקרון הכניסה הראשונית היתה בתאריך – 13.7.2010 לחברות אבנר ודלק קידוחים ומאוחר יותר (ב- 5.9.2010) למודיעין.

הכניסה המקורית היתה בעקבות המחשבה של הגעת האסדה עצמה לביצוע הקידוח וזאת לאחר תקופה ארוכה של המנעות מכניסה לסקטור זה…

כמו כן הכניסה עצמה תוזמנה לאחר גל של ירידות במניות בשביל לנצל את העליות שמגיעות לאחריהן.

מהר מאוד ראינו את הרווח צומח לאיזור 40% (טווח זמן של שבועות) ולאחר מכן צונח חזרה לאיזור 20% רווח וממשיך למעלה ל- 50-60% עד לנפילות שהגיעו בגלל פרסום המלצות הוועדה (מה שהחזיר את הרווח על הנייר ל- 20% שוב).

בעקבות הירידות האחרנות, כפי שכבר כתבתי, יותר מהכפלתי את ההשקעה בסקטור כאשר היא בוצעה באופן זה:

הכפלת ההשקעה הראשונית מול מניות אבנר ודלק קידוחים. כך שלאחר ההכפלה נותר מרווח של 10% רווח למקרה של המשך ירידות – דבר שיאפשר מימוש ללא הפסד, אך במקביל יאפשר ניצול טוב של העליות אותם ניתן היה לצפות לאחר הירידות האחרונות.

כניסה של שליש נוסף מהשקעה ראשונית מול מניית מודיעין. שוב עבור איזון, אך מתוך חשש לגבי מנייה מסוג זה (כפי שדובר למעלה). חשוב להדגיש כי אני מאמין כי מנייה זו יכולה עדיין לעשות את הזינוק הקרוב כפי שהוסבר למעלה בעקבות גילוי (גם אם יקח זמן עד שהדבר יגיע).

בנוסף, כניסה חדשה עם ערך של יותר מחצי מהשקעה מקורית (או שליש מההשקעה לאחר ההרחבה) ביחס לכלל ההשקעה בשלושת מניות הסקטור מול מניית חברת דלק אנרגיה.

הכניסה למנייה זו היתה בכוונת ניצול הירידות האחרונות. מנייה זו ירדה קרוב ל-30% בעוד המניות האחרות ירדו באיזור 20% בלבד. דבר שלדעתי נותן פוטנציאל רווח גדול יותר לעליות מול מנייה זו.

כלומר ההשקעה הנוספת היתה כמעט 130% מערך ההשקעה הראשונית!

ההרחבה בוצעה ביום שני (15.11.2010) השבוע וכבר יצרה ערך של כ-10% בכלל המניות שסוכמו כאן על סך כל הסכום (כלל ההשקעה).

כעת המטרה / אסטרטגיה יותר ברורה!

בהנחה והעליות ימשיכו (ואני מאמין כי יגיעו לפחות קרוב למחיר שבהן היו לפני גל הירידות האחרון) המטרה היא למכור את ההשקעה החדשה ברווח כאשר יעלו לערכים הקודמים – דבר שיוציא את כלל ההשקעה האישית וחזרה להחזקות שלפני הירידות האחרונות – כך שעדיין יהיה חשיפה לסקטור.

מימוש עתידי של היתרה יהיה על פי התקדמות או צורך (מול חלופות) – אך המחשבה, לפחות שלי, כפי שניתן להבין מכל מה שכתבתי מעלה, היא השקעה לטווח זמן ארוך והגעה להחזקה במניות של חברות המפעילות ממש את השדות ונהנות מתזרים המזומנים.

חשוב לזכור כי אם אכן קיים מה שאומרים שיש שם (או אפילו מחצית מזה) ערך החברות הרבה יותר גבוהה מערך הנוכחי! (למרות מה שכתוב ואפילו עם כלל ההמלצות ימומשו כמו שהן – מס משלמים על רווח…)

כניסות למאמר ממנועי חיפוש:

  • מניות הגז והנפט
  • אבנר גז מניות
  • מנית אבנר
  • מנית נפט
ניתן לשתף או לשלוח במייל כתבה זו באמצעות לחיצה על הכפתורים, או להמשיך לקריאה של הכתבה האחרונה שפורסמה באמצעות לחיצה על הקישור הבא

אנו לאחר החגים ומתקרבים במהירות לשנת 2012, אך רגע לפני, כפי שכבר נכתב בצאט ובפורום באתר שחקן מעוף בשבועיים האחרונים – אני רוצה לעשות סקירה קצרה על מספר ניירות מדוברים.
כמובטח, לאחר תקופת החגים ולמרות העליות שכבר נרשמו יש מספר ניירות שמחירי השוק שלהם עדיין אטרקטיביים, בכתבה זו נסקור כמה מהם. להמשך קריאה לחץ כאן

כתבות נוספות בנושא כתבה זו:

  1. הכשרה אנרגיה מול מודיעין – מניות סקטור הגז
  2. תיק השקעות ארוך טווח – שילוב מניות
  3. גילוי לוויתן והשפעתו על שוק האג”ח
  4. 3 אג”חים, 2 מניות, 1 רווח פוטנציאלי גדול
  5. פרוטליקס מול ביוסל – ביצועי מניות
הוספת תגובה

התגובה