Money-knights |

סוללים דרך חדשה – חירות פיננסית לפי דרישה!

סדרות חוב דיסקונט – השוואה בין סדרה צמודה ללא צמודה

Wednesday 23 כJun, 2010

היום החל להסחר אגח חדש של דיסקונט יא לא צמוד בריבית שךל 6.4 % לא צמוד. במקביל ישנו אגח אחר בתשואה של כ 3.8% אך צמוד למדד.

כאשר ההשקעה הינה לטווח ארוך (פדיון) איזה נייר עדיף עבור המשקיע?

אין עניין פה של עדיפות ברורה, ברור שזה תלוי בגובה המדד בתקופה המדוברת.

ההפרש בין הריביות מבטא את המדד הצפוי (כאשר המדד הממוצע בפועל נמוך מזה הרשום בגלל ריבית דה ריבית על המדד – שמשפיע גם על תשלום הקרן וגם על תשלומי הריבית לאורך התקופה).

אני תמיד מעדיף הצמדה למדד, גם אם בטווח הארוך מדובר על הפסד קטן מול מדדים נורמליים, שכן הדבר מקביל ללקנות ביטוח נוסף על הכסף – וזו בדיוק המטרה של השקעה מסוג זה – לשמור על ערך הכסף!

מה תעשה אם יהיה פתאום התפרצות אינפלציונית?

ההפרש בין השניים גם לא גדול במידה רבה- 2.6%, כלומר מדד ממוצע של פחות משתיים וחצי אחוז לאורך תקופה של שתיים עשרה שנה (מדד שנתי) – לך תדע מה יהיה פה בעשור הקרוב…

אני יכול להכנס ולהראות לוחות סילוקין שונים מסוג זה (בהנחת מדד ממוצע של 2.5% שנתי):

השוואה בין אגח דיסקונט צמוד מדד ללא צמוד - לוח סילוקין

אך מה הטעם בכך?!?

בדוגמה זו לקחתי מדד של 2.5% בשנה אך באיזו ריבית להוון את התשלומים? ברור לכל שהמדדים לא יהיו שווים לאורך התקופה… מה אם המדדים בשנים הראשונות יהיו גבוהים מהממוצע? אז יהיה הפסד גדול יותר לאורך התקופה.

כמו כן ערך הקרן בפרעון תיהיה נמוכה ביחס לשווי הנוכחי, כך שמעשית המשקיע אומנם מקבל תשלומי ריבית גבוהים יותר – אך על חשבון הקרן. כלומר לא שומר על ערך הקרן לאורך זמן!

לסיכום – אם המטרה שלך להבטיח את ערך הכסף – תמיד מומלץ ללכת על הצמדה, זהו פשוט ביטוח נוסף לערך הקרן שלך…

ניתן לשתף או לשלוח במייל כתבה זו באמצעות לחיצה על הכפתורים, או להמשיך לקריאה של הכתבה האחרונה שפורסמה באמצעות לחיצה על הקישור הבא

אנו לאחר החגים ומתקרבים במהירות לשנת 2012, אך רגע לפני, כפי שכבר נכתב בצאט ובפורום באתר שחקן מעוף בשבועיים האחרונים – אני רוצה לעשות סקירה קצרה על מספר ניירות מדוברים.
כמובטח, לאחר תקופת החגים ולמרות העליות שכבר נרשמו יש מספר ניירות שמחירי השוק שלהם עדיין אטרקטיביים, בכתבה זו נסקור כמה מהם. להמשך קריאה לחץ כאן

כתבות נוספות בנושא כתבה זו:

  1. טאו סדרות האגח – מעקב אחר השוואה
  2. דיסקונט השקעות אג”ח ד’
  3. אגח שקלי מול אגח צמוד
  4. טאואר – סקירת סדרות האגח
  5. אנגל משאבים ואנגל אירו- סדרות האגח
הוספת תגובה

התגובה