Money-knights |

סוללים דרך חדשה – חירות פיננסית לפי דרישה!

פדיון אגח – פדיון חלקי מול פדיון מלא

Monday 11 כApr, 2011

בעת פדיון אגח ישנם משקיעים שאינם מבינים כיצד ואיך חושב הפדיון ו”מוצאים” פערים בין הסכום לו ציפו לסכום בפועל.

כמובן שבעת פדיון, כמו במכירה של אגח, במקרה של רווח יש מס רווחי הון, אך בניגוד למכירה, בעת פדיון יש גם מס ניכיון שיכול להיות משולם ללא קשר ישיר לרווח בפועל. בנוסף יש תשלום מס על קופון האג”ח – הריבית, הנחשבת כולה לרווח בפועל, אפילו אם מחיר השוק של הנייר או מחיר הפדיון עצמו מייצג הפסד בפועל (במקרה שהאגח נרכש במחיר הגבוה מהפארי).

קיזוזים והתאמות אלו באים לידי ביטוי ויכולים להביא להבדלים (משמעותיים לעיתים) בין הצפי למה שמתקבל בפועל.

פדיון מלא של אגח

נתחיל מהמקרה הקל – פדיון מלא: כאשר כל האגח נפדה החישוב פשוט באופן יחסי. נניח כי האגח נרכש במחיר שוק של 103 אגורות והוא משלם (כולל קופון) 104 אגורות, לפיכך בעת הפדיון מקבלים סך של 104 עבור כל 103 אגורות ששולמו, מה שאומר כי יש רווח הון של אגורה אחת על כל נייר והמשקיע ישלם מס (20% מס רווחי הון, או 15% במקרה של אגח שקלי) על רווח זה.

מס ניכיון בעת פדיון אגח

אך ייתכן כי יכול על המשקיע מס נוסף – מס ניכיון אגח!

מס ניכיון הינו מס שמשולם רק בעת הפדיון ועל החלק היחסי שנפדה – והוא תשלום מס על ההפרש בין מחיר התשלום בעת ההנפקה למחיר הרשום של החוב – ומס זה חל על מי שמחזיק את האגח בעת הפדיון ללא קשר למועד רכישתו של הנייר. כלומר גם אם מחזיק האגח שילם מחיר מלא על החוב מס הניכיון יכול אליו!

מס הניכיון הוא שגורם לרוב להבדלים בין התשואה ברוטו לתשואה נטו באג”ח ויש לקחת מס זה בחשבון כאשר קונים או ממתינים לפדיון, שכן לעיתים מכירה של האגח לפני המועד הקובע לפדיון תיהיה כדאית יותר עבור המשקיע מאשר המתנה לפדיון עצמו!

פדיון חלקי של אגח

בפדיון חלקי לעומת זאת: המשקיע משלם מס לפי מימוש. כלומר נניח שאנו מדברים על פדיון של 10% בלבד. המשקיע שילם 103 כפול 10 ומקבל 10 פעמים ריבית של 4 (בהנחת אגח שאינו צמוד למדד [אגח שקלי] הנושא קופון של 4%) ופדיון של נייר בודד מתוך העשר שניקנו בסכום של 100. על הפדיון נרשם למשקיע הפסד של 3 אגורות, על הריבית – שהיא כולה רווח הוני נרשם למשקיע רווח של 40 אגורות. ולכן תשלום מס רווחי הון יהיה לפי רווח של 36 אגורות על כל 10 אגחים, או מקביל מס של 3.6 אגורות לכל אגח שניקנה (בניגוד לאגורה שאליה שולם מס קודם) – כלומר גובה המס יהיה גבוה מ- 360% מהמס ששולם במקרה של פדיון מלא.

נשמה לא פייר, אך כך זה עובד. כמובן שהמשקיע נותר עם 9 אגחים שמחיר השוק שלהם עבר תיקון טכני והוא כעת 100 אגורות (בהנחת מחיר שוק של 104 אגורות לפני הפדיון – בקיזוז 4 אגורות של הקופון ששולם [היה צבור באגח]).

מעשית המשקיע יכול למכור את כל 9 האגחים הנוספים במחיר של 100 לרשום הפסד (שכן קנה אותם ב- 103) ואז תשלום המס יהיה אותו הדבר (באחוזים), אך במידה והמשקיע לא עושה כן – הוא שילם מס מראש. כמובן שגם אם ימכור ויקנה מחדש יש לכך עלות ראלית שכן נוצר הפסד נוסף מעצם תשלום העמלות לבנק.

כמו כן יש לקחת בחשבון תשלום מס על ניכיון (כפי שהזכרנו) מה שמוסיף סיבוכיות גדולה יותר לחישוב. שכן על מי שנפדה אתה משלם בעוד על מי שאתה מוכר בשוק לא!

כניסות למאמר ממנועי חיפוש:

  • פדיון חלקי של אגח
  • פדיון אגרת חוב
ניתן לשתף או לשלוח במייל כתבה זו באמצעות לחיצה על הכפתורים, או להמשיך לקריאה של הכתבה האחרונה שפורסמה באמצעות לחיצה על הקישור הבא

אנו לאחר החגים ומתקרבים במהירות לשנת 2012, אך רגע לפני, כפי שכבר נכתב בצאט ובפורום באתר שחקן מעוף בשבועיים האחרונים – אני רוצה לעשות סקירה קצרה על מספר ניירות מדוברים.
כמובטח, לאחר תקופת החגים ולמרות העליות שכבר נרשמו יש מספר ניירות שמחירי השוק שלהם עדיין אטרקטיביים, בכתבה זו נסקור כמה מהם. להמשך קריאה לחץ כאן

כתבות נוספות בנושא כתבה זו:

  1. מהו תשלום ניכיון בפרעון אגח?
  2. אגח רבינטקס לקראת פדיון חלקי
  3. אגח מטיס קפיטל – מעקב לקראת פדיון חלקי
  4. פדיון מוקדם באגח
  5. פדיון מוקדם בעצמון אגח ד
הוספת תגובה

התגובה