Money-knights |

סוללים דרך חדשה – חירות פיננסית לפי דרישה!

פרוטליקס מול ביוסל – ביצועי מניות

Sunday 27 כMar, 2011

פרוטליקס – ביוסל – האם אכן יש פער? האם ביוסל באמת עדיפה על פרוטליקס?

לאחר הכתבות שיצאו היום באתרי הכלכלה השונים בנוגע למניות שתי החברות – ביוסל ופרוטליקס – זינקו המניות של החברות ב- 9% ו-6% בהתאמה. בכתבות מדובר עלפער שנפער בין מחירי השוק ש לשת יהחברות, םער שמייצג (לפני העליות של היום) דיסקאונט של 37% במניית ביוסל ביחס לשווי ההחזקות שלה!

כמובן ישר עולה השאלה האם אכן יש פער כה גדול שפוספס עד כה? האם באמת פער זה נפתח ויכול להיות מנוצל כעת לעשיית רווח הון? האם השקעה בביוסל אכן כדאית יותר מהשקעה במניית חברת פרוטליקס? ועוד שאלות דומות…

למעשה השאלה הראשונה שאנו צריכים לשאול את עצמנו היא – בהנחה כי הנתונים שסופקו באותם כתבות אכן נכונים, למה מניית פרוטליקס בכלל עולה? שהרי הכתבה דיברה על פער שנפתח בין מניית חברת ביוסל, שכל החזקתה היא מניית פרוטליקס, לבין ערך ההחזקה שלה (של ביוסל) בפרוטליקס…

נקודה זו חשובה שכן היא מבהירה, לדעתי, בצורה טובה את חוסר ההיגיון שמוביל משקיעים ואת חוסר האמינות שמובילים בעלי דעה ובעלי “במה” שמפיצים מידע מטעה לציבור המשקיעים – ללא הסבר ברור ונהיר שמשקיע פשוט יכול להבין – תוך מה שנראה כהסתרה בפועל של נתונים רלוונטיים (או כחלופה התעלמות מאותם נתונים בגלל חוסר הבנה מצד הכותבים – ואני כבר לא יודע מה יותר גרוע ממה).

אני בטוח שיהיה מי שירים גבה ואולי אפילו יכעס על דברי, אך אבקש מכל אותם מגיבים לקרוא ולהבין את הנתונים כמו שהם לפני שמעלים אותי למוקד…

בואו נתחיל מהעובדות…

השוואת ביצועים – מניית ביוסל לעומת מניית פרוטליקס

נצא מנקודת הנחה כי הנתונים שנרשמו באותם כתבות (הנה אחת לדוגמה מביזפורטל) נכונים – אני מודע לא בדקתי, אך סביר להניח כי אכן הם מרמזים על פער בין מחיר מניית ביוסל לערכה ע”פ השווי הנגזר של מניית פרוטליקס בה החברה מחזיקה.

הכל טוב ויפה בהנחה שמחר בבוקר יקומו מנהלי ביוסל ויגידו כי אכן אין טעם במשכורות שהם מקבלים ובדמי הניהול שהם גובים מהמחזיקים במניית ביוסל ויחליטו כי הם מוותרים על הכל ומחלקים לבעלי המניות בביוסל את ההחזקה במניות פרוטליקס – כך שאלו הראשונים יחזיקו ישירות במניות פרוטליקס (כולל נניח חלוקת המזומן בחברה כדבידנד).

הדבר אכן יצור ערך נוסף והחזקות בעלי המניות (בביוסל) יצאו נשכרים… ברור לכל כי זה לא הולך לקרות, לא מחר בבוקר ולא לעולם ולכן נשאלת השאלה רק האם הפער צריך להסגר ובכלל האם ומתי נוצר אותו פער – אם בכלל?

וזו בדיוק הנקודה!

אותם כותבים אומרים לנו כי יש פער שנוצר בתחילת השנה כתוצאה מירידת ערך המניות של שתי החברות, כאשר לפי מה שניתן להבין מדבריהם – מניית ביוסל ירדה חזק יותר ממניית פרוטליקס שכן “המשקיעים הענישו אותה יתר על המידה”, והינה ציטוט מדוייק מאותם כותבים:

 ירידות השערים החריפות שרשמה מניית פרוטליקס מתחילת 2011 משכה באופן טבעי כלפי מטה גם את חברת ביוסל המחזיקה בכ-17% ממניותיה. עם זאת, מבדיקת **** עולה כי ככל הנראה המשקיעים הענישו את חברת האחזקות יתר על המידה ובין שתי החברות נפתח דיסקאונט של 37%.

האם יש אמת בדבר?

בבדיקה והשוואה בין ביצועי שני המניות מתחילת השנה עולה תוצאה שונה! התנהגות שתי המניות זהה כמעט לחלוטין, כאשר מניית ביוסל התחילה בכך שהגיבה בצורה חזקה יותר לעליות ובצורה מעט חזקה יותר לירידות ביחס למניית פרוטליקס – ולכן למעשה שמרה על אחידות בחוזק הקשר בין שתי המניות.

ביוסל - פרוטליקס - השוואה מתחילת 2011

.

יותר מכך כפי שניתן לראות בגרף, גם אם ניקח בחשבון את הירידה הגדולה יותר במניית ביוסל ביחס למניית פרוטליקס מתחילת השנה נראה כי מדובר בשיעור זניח ותנודתיות רגילה של מניות בעלות פרופיל זהה כמעט לחלוטין!

ונוכל להוסיף ולבחון אם כן מאיכן וממתי נוצר אותו פער בין המניות שכן אולי אנו מפספסים את תחילת הירידות – אם עושים עבודה אז עושים אותה כמו שצריך…

בבחינת הנתונים על משך הזמן המקסימלי (שעומד על כ- חצי שנה, מועד הנפקת פרוטליקס וחזרת המשקיעים לביוסל) נראה כי הפער נוצר כמעט מתחילת הדרך ושמר בצורה עקבית, בעליות כמו גם בירידות, על פער זהה בביצועי שתי המניות.

ביוסל - פרוטליקס - השוואה בזמן מקסימלי

.

כלומר, פער זה במחיר מניית ביוסל לעומת ערך ההחזקה שלה, אולי נראה בלתי סביר, אך אינו נגרם, כפי שמנסים לרמוז לנו (אם לא אומרים מפורשות) בגלל גל הירידות האחרון שהתחיל מאי אישור ה-FDA לחברת פרוטליקס מתחילת השנה.

נכון פער זה נראה גדול, אך למעשה דבר לא השתנה בעקבות הירידות, פער חדש לא נפתח ומחירי מניות שתי החברות שמרו על יחס אחיד בתקופה המדוברת!

נקודה זו חשובה מאוד כאשר באים לבחון את רציונל ההשקעה בכל אחת מהחברות. נכון שניתן לטעון כי הפער אינו סביר, אך כך הוא מתומחר ללא קשר ל”עונש” שניתן למניית ביוסל ביחס למניית פרוטליקס – לפחות בהיבט של טווח הזמן שמתחילת שנה זו.

פער זה ניתן גם להסביר בכך שמנהלי החברה גובים עמלות ניהול על הרווחים, מושכים משכורת מחברה שאין בה שום ניהול, מכך שההחזקה היחידה בחברה הינה בחברה שלה הון עצמי שלילי ומכך שמחזיקי מניות ביוסל בעצם משלמים “מס רווחי הון כפול” שכן במימוש גם החברה תשלם אותו וגם בעלי המניות.

אז נכון שבממוצע חברות ניהול נסחרות בדיסקאונט של 5-10% מסך ההחזקות שלהם, אך כמו כל ממוצע – יש חריגים וכנראה מניית חברת ביוסל נופלת בקטגורייה זו, במיוחד לאור כך שמדובר בחברת החזקות של מנייה בודדת… לפיכך מדובר במנייה שאין לה זכות קיום בפני עצמה…

לסיום הניתוח נעמיק ונחקור את ביצועי מניות שתי החברות בטווח זמן קצרים יותר:

השוואה בין מניות החברות חודש אחורה:

ביוסל - פרוטליקס - השוואה חודש אחורה

.

השוואה בין המניות 10 ימים אחורה:

ביוסל - פרוטליקס - השוואה 10 ימים אחורה

.

משני הגרפים האחרונים (חודש ו-10 ימים אחורה) ניתן לראות כי למעשה מתקבלת תמונה שונה (וזאת ללא העליות של היום!).

לא רק שלא נוצר פער בין המניות בטווח הקצר, אלא שמניית ביוסל אף שמרה על ערכה בצורה טובה יותר בטווח הקצר (ולמרות שמדובר באחוזים זניחים שניתן לייחס לדלות המסחר במניות) – אם נעבוד על אותו קו מחשבה כפי הכותבים המקוריים נוכל לומר כי “הפער” שהיה קיים למעשה נסגר (עוד קודם להפרש בביצועי המניות היום)…

בסיכומו של יום נותר רק לשאול – מי הם אותם המשקיעים שמשכו חזק את מחירי השוק של שתי המניות היום כלפי מעלה והאם משחק הפירמידה הנוכחי יגמר עבורם בצורה טובה…

הסבר רציונלי לעליות במניות פרוטליקס וביוסל היום

ברור כי ניתן לייחס חלק אם לא את כל העליות של היום לאותם כתבות על פערים ורווחי הון עצומים שמסתתרים להם בין השורות, אך הדבר אינו מסביר את עליית מחיר מניית פרוטליקס במקביל! לכן נדרש לבחון האם אין הסבר אחר שיכול להיות לעליות של היום והאם רק מדובר בתזמון טוב (או אולי מחושב) של אותם כתבות. למעשה יש אחד כזה…

את העליות היום ניתן להסביר גם מעבר לאותם כתבות שכן פרוטליקס מסרה כי בכוונתה להגיש בקשה לפני סיום השנה לקבלת אישור ה- FDA. הדבר מהווה הקדמה של הלו”ז שדווח בתחילה – שבו נאמר כי לא תיהיה באפשרותה לעשות כן… דבר זה יכול גם לתת תשובה לשאלה המקורית – למה מניית פרוטליקס בכלל עולה? שכן עלייתה מקבילה לפרסום אותם הכתבות ובכך אין אנו זורקים את “מלוא האחריות” על טפשותם של משקיעים בעקבות הכתבות…

*** גילוי נאות – לכותב השקעה שולית במניית פרוטליקס.
*** הגרפים נלקחו מכלי השוואת המניות באתר כלכליסט – למי שלא מכיר, כלי חובה למשקיע!

ניתן לשתף או לשלוח במייל כתבה זו באמצעות לחיצה על הכפתורים, או להמשיך לקריאה של הכתבה האחרונה שפורסמה באמצעות לחיצה על הקישור הבא

אנו לאחר החגים ומתקרבים במהירות לשנת 2012, אך רגע לפני, כפי שכבר נכתב בצאט ובפורום באתר שחקן מעוף בשבועיים האחרונים – אני רוצה לעשות סקירה קצרה על מספר ניירות מדוברים.
כמובטח, לאחר תקופת החגים ולמרות העליות שכבר נרשמו יש מספר ניירות שמחירי השוק שלהם עדיין אטרקטיביים, בכתבה זו נסקור כמה מהם. להמשך קריאה לחץ כאן

כתבות נוספות בנושא כתבה זו:

  1. מניות סקטור הגז והנפט – השוואת מניות
  2. הכשרה אנרגיה מול מודיעין – מניות סקטור הגז
  3. מיקוד על מניות!
  4. רכישת מניות סאני ומצב מחזיקי אגח טאו ב
  5. למה? כמה? איך? כל התשובות למה בוצע בשבוע האחרון – מניות

2 תגובות »

lior:

כתבה פשוט אידיוטית ואין לי כח להסביר אפילו למה

28 בMarch, 2011 | 12:00 pm
מורן:

כתבה מאוד מעניינת.
גילוי נאות מחזיק חזק כמות אדירה של ביוסל אני בהימור שלי הנהלת ביוסל תתעורר ותרכוש מניות נוספות של חברה נוספת.
פרוטליקס,מרתון וביוסל חנקו אותייחד עם זאת פרוטליקס עוד תיתן את הטון גם באישור וגם בתרופות,הסכמים נוספים בקנה.
החברה שם עובדים קשה

28 בMarch, 2011 | 2:49 pm
הוספת תגובה

התגובה