Money-knights |

סוללים דרך חדשה – חירות פיננסית לפי דרישה!

תאריכים משפיעים באגח וכיצד לנצלם

Sunday 23 כMay, 2010
הצטרפת לחדר
(20:04) אביב10: מעופי אתה מאמין שמודיעין תגיעלשער 8 מתי שהוא.
(20:06) maof120: ומי זוכר את רציו וגבעות בשער של 2
(20:07) אלון פיאדה: שלום לכולם
(20:06) maof120: הכל כבר היה
(20:07) אלון פיאדה: מצטער על האיחור
(20:07) maof120: אין שום סיבה שרציו תיסחר פי 4 ממודיעין
(20:07) aliza668: ערב טוב אלון
(20:07) maof120: רק כי היא ממותגת
(20:08) אלון פיאדה: הרבה משתפים היום
(20:08) אלון פיאדה: ננהל כאן או נעבור לצאט של מניות?
(20:08) aliza668: מזוז תתקשר אלי למשרד מחר נדבר על עמלות חול
(20:08) aliza668: ננהל כאן אלון
(20:08) אלון פיאדה: בסדר, אז מתחילים
(20:08) אלון פיאדה: הנושא היום – תאריכים משפיעים בתשלום אג”ח
(20:08) אלון פיאדה: וכיצד לנצל אותם לעשיית רווח
(20:08) אביב10: האמת שכן,אנחנו מדינה קטנה ומי שמעלה את המניות האלה זה העם אני וןאתה,ורוב האנשים כבר מושקעים במניות הגז ככה שמודיעין נדחקת הצידה…וקשה לה לזוז.
(20:09) maof120: מעוז בוול זאת שחיטה נוסף לכל עמלת מינימום בוול אצלי 30 $
(20:09) אלון פיאדה: בעקבות מספר שאלות שעלו בשבוע האחרון בפורום נראה לי נכון לדבר על נושא זה
(20:09) maof120: ממש חוצפה בנקאית
(20:09) aliza668: חבר’ס מנהל פורום אגח בשידור עכשיו תכנסו לעניין ותשאלו בעניין
(20:09) אלון פיאדה: כאשר אנו מדברים על תשלום אג”ח – אילו תהליכים מתרחשים?
(20:10) אלון פיאדה: מהם התאריכים שמשפיעים על המסחר?
(20:10) אלון פיאדה: וכיצד משיקע רגיל יכול לנצל אותם לעשיית רווח
(20:10) אלון פיאדה: ?
(20:10) אלון פיאדה: הם כולן שאלות רלונטיות לנושא
(20:11) אלון פיאדה: מי שעקב אחר פורום אג”ח בשבוע שעבר והיום
(20:11) אלון פיאדה: ראה כי אפילו הסבר ארוך ומפורט לגבי נייר מסויים – היה קשה לתפיסה
(20:11) אלון פיאדה: שכן תחום זה רחב
(20:11) אלון פיאדה: והכלים והשיטות שעומדים לרשות המשקיע מגוונים
(20:12) אלון פיאדה: כמו כן התשובה כיצד והאם בכלל כדאי – אינה חד משמעית!
(20:12) אלון פיאדה: כלומר אינה שווה עבור כלל הניירות ובכל זמן נתון
(20:12) אלון פיאדה: נתחיל מההתחלה…
(20:12) אלון פיאדה: אילו תאריכים משפיעים יש בעת תשלום (פדיון) אג”ח
(20:12) אלון פיאדה: ?
(20:13) אלון פיאדה: שלושת התאריכים המשפיעים הינם:
(20:13) אלון פיאדה: יום/תאריך הקום
(20:13) אלון פיאדה: יום/תאריך האקס
(20:13) אלון פיאדה: יום/תאריך התשלום
(20:13) aliza668: אלון אתה יכול להסביר את פרושם של הימים האלו אנשים כל הזמן שואלים על זה
(20:14) אלון פיאדה: יום הקום הינו יום המסחר שמי שמחזיק בסיומו את הנייר – זכאי לתשלום
(20:14) אלון פיאדה: ברור שאני הסביר – לוקח זמן לכתוב �
(20:14) aliza668: תודה�
(20:14) אלון פיאדה: יום האקס הוא יום המסחר העוקב אחרי יום הקום
(20:14) aliza668: שזה אומר?
(20:15) אלון פיאדה: ביום זה בזמן הטרום מסחר מבוצעות כמה מהפעולות אליהן נדון בהמשך שעה זו
(20:15) אלון פיאדה: נניח שאג”ח מגיע לפדיון חלקי של 25% קרן פלוס ריבית
(20:15) אלון פיאדה: יום הקום הוא לדוגמה 15 לחודש
(20:15) אלון פיאדה: מי שבסיום יום הקום – מחזיק בנייר, יקבל את התשלום בפועל
(20:15) jimi101: אליזה שלום. יש לי ידיעה מתי אפריקה אמורה לפרסם דוחות ומה הצפי
(20:16) aliza668: אוקיי גי’מי תחכה שפיאדה יסיים
(20:16) jimi101: יש לך*
(20:16) אלון פיאדה: בתחילת יום האקס יקרו מספר דברים
(20:16) aliza668: אה
(20:16) aliza668: לא
(20:16) aliza668: אולי אלון יודע
(20:16) אלון פיאדה: אחד – ההחזקה שלו “תדולל” ב-25%
(20:17) אלון פיאדה: כלומר עם החזיק 100 ניירות, יחזיק בתחילת יום האקס 75 ניירות
(20:17) אלון פיאדה: תופיע שורה לא סחירה בתיק של המשקיע
(20:17) אלון פיאדה: שורה זו תיהיה בערך הפדיון (ואם יש ריבית אז תכלול גם אותה)
(20:18) אלון פיאדה: סך “הניירות” הפקטיביים יהיו , בדוגמה שלנו, 25 ניירות
(20:18) אלון פיאדה: את התשלום בפועל, יקבל המשקיע בתאריך התשלום ולא בתאריך האקס
(20:18) אלון פיאדה: תאריך התשלום הינו, בדרך כלל כשבועיים לאחר מכן
(20:18) אלון פיאדה: 75 הניירות שנשארו בידי המשקיע סחירות
(20:19) אלון פיאדה: והוא יכול למכור אותם ועדיין הוא זה שיקבל את התשלום בפועל ולא זה שקנה את הנייר (אחרי או ביום האקס)
(20:19) jimi101: אלון סליחה שאני קוטע אתה יודע מתי אפריקה השקעות אמורה לפרסם דוחות ומה הצפי לעתיד כמו כן איך אתה רואה את דוחות חברות הבת והשלכותיהם על חב’ האם
(20:19) אלון פיאדה: למרות שהתשלום מבוצע במועד מאוחר יותר
(20:20) אלון פיאדה: בנוגע לפרסום דוחות – לחברה יש פרק זמן מוגדר לפרסום, כך שהיא יכולה לבחור מתי לפרסם
(20:20) אלון פיאדה: בתחילת התקופה או בסיומה
(20:20) אלון פיאדה: נחזור לענייננו
(20:20) avihai897: אפרקיה השקעות פרסמה
(20:20) aliza668: ג’ימי תעלה את השאלה בפורום הראשי
(20:21) אלון פיאדה: ביום האקס קורא משהו נוסף לפני הפתיחה
(20:21) אלון פיאדה: מחיר השוק של הנייר מתעדכן
(20:21) אלון פיאדה: כך שהריבית הצבורה בערך הפארי של הנייר (שצריכה להיות משולמת) מקוזזת ממחיר השוק שלו
(20:21) אלון פיאדה: לקיזוז קוראים תיקון טכני
(20:22) אלון פיאדה: וערכו הוא – גובה הריבית בנקודות בקיזוז המס
(20:22) אלון פיאדה: נניח שמחיר האגרת שבדוגמה ביום הקום הינה 85 אגורות
(20:22) אלון פיאדה: כאשר 5 אגורות הינם ריבית שיש לשלמה
(20:23) אלון פיאדה: מחיר הבסיס (לא הפתיחה) של יום האקס יהיה 81 אגורות (בהנחת מס של 20%)
(20:23) אלון פיאדה: לפיכך – לא ניתן לעשות רווח מתשלום ריבית באגח
(20:23) אלון פיאדה: שכן מי שקונה בסגירה של יום הקום, הריבית שמשולמת לו מקוזזת ממחיר השוק
(20:24) אלון פיאדה: אז אך כן ניתן לעשות רווח מתשלום של אג”ח?
(20:24) אלון פיאדה: כאשר יש תשלום/פדיון (גם אם חלקי) של קרן
(20:24) rema1: איך??
(20:25) אלון פיאדה: בדוגמה שלנו מחיר השוק היה 85 אגורות, מחיר הפארי יכול להיות לדוגמה 105
(20:25) אלון פיאדה: בדוגמה זו לפיכך מדובר על נייר שקלי (לא צמוד) הנושא ריבית של 5%
(20:25) rema1: כמו אג”ח בנל”ל
(20:25) אלון פיאדה: ביום האקס מחיר הפארי מתעדכן גם הוא (ל-100), מחיר השוק כמו שאמרתי הוא 81
(20:26) אלון פיאדה: נניח שקנינו 4 ניירות
(20:26) אלון פיאדה: שילמנו 85 אגורות לנייר
(20:26) אלון פיאדה: כלומר 340 אגורות
(20:27) אלון פיאדה: קיבלנו פדיון פלוס קרן על נייר אחד
(20:27) אלון פיאדה: כלומר 105 אגורות
(20:27) אלון פיאדה: ונשאר ביידנו 3 ניירות שמחיר השוק שלהם (מחיר הבסיס) הוא – 81 אגורות
(20:27) אלון פיאדה: כלומר אם נמכור אותם בשוק במחיר הבסיס נוכל לקבל חזרה
(20:27) אלון פיאדה: 243 אגורות נוספות
(20:28) אלון פיאדה: כמו כן קיבלנו ריבית על שלושת הניירות שבידנו
(20:28) אלון פיאדה: 5 אגורות לנייר = 15 אגורות נוספות
(20:28) אלון פיאדה: סך הכל 15+243+105 = 363
(20:29) אלון פיאדה: ההשקעה שלנו היתה 340 אגורות
(20:29) אלון פיאדה: כלומר הרווח 23 אגורות על ההשקעה
(20:29) אלון פיאדה: 6.76% בערך
(20:29) אלון פיאדה: לפני מס
(20:29) aloni: והתשואה ירדה פלאים
(20:29) devy: 368 אג
(20:29) rema1: אלון לקחת בחשבון הקופון?
(20:30) אלון פיאדה: לא תשואה רעה להשכבה של הכסף ללילה אחד?!?
(20:30) אלון פיאדה: כן לקחתי
(20:30) אלון פיאדה: נראה לי שספרת את הקופון של הנייר הנפדה פעמיים
(20:30) rema1: בבל”ל למשל הקופון לא רע
(20:30) אלון פיאדה: 105 כולל בתוכו קופון של הנייר שנפדה
(20:30) אלון פיאדה: אך אנו לא היחידים שיודעים זאת
(20:30) aloni: השוק ישמור על ערך התשואה בנוסף לתיקון הטכני
(20:31) אלון פיאדה: ולכן סביר להניח כי בהעדר שינוי סטאטוס הסיכון שווה ולכן מחיר הנייר ירד
(20:31) rema1: אלון אג”ח משמשים כהגנה לתיק אך לא בשעת משבר
(20:31) אלון פיאדה: במהלך המסחר הוא אפילו במחיר הפתיחה (שאינה שווה למחיר הבסיס המחושב)
(20:32) אלון פיאדה: REMA1 אני מתפלא אליך
(20:32) אלון פיאדה: אג”ח אינו משמש להגנה כלל – אם המשקיע בוחר בכך
(20:32) אלון פיאדה: אני יוכל לומר לך שבמהלך היציאה מהמשבר של 2009 אני השקעתי את רוב התיק שלי באגחים
(20:32) אלון פיאדה: והנבתי תשואה של יותר מ-200% על התיק
(20:33) אלון פיאדה: בסיכון (שלדעתי) הוא נמוך ביותר
(20:33) rema1: ואני אגיד לך שאני גם באג”ח ויש לי רווחים !!!!מה אתה מתפלא עלי????
(20:33) אלון פיאדה: אז למה הגנה? אג”ח זה השקעה כמו כל השקעה אחרת במידה ובוחרים לבצע אותה בצורה מסויימת ולא רק באגחים “בטוחים”
(20:33) devy: אלון, אם כך מה שאתה אומר זה שמשתלם לקנות ביום הקום אגחים שמחירם מתחת לפארי ולמכרם ביום ה אקס האם זה נכון?
(20:34) אלון פיאדה: במידה מסויימת כן
(20:34) אלון פיאדה: ככל שהפער גדול יותר
(20:34) אלון פיאדה: יכולת המשקיע לעשות רווח הון מקנייה ומכירה גדולים יותר
(20:34) אלון פיאדה: שכן אם הפער הוא (לפי הדוגמה) 6%
(20:34) אלון פיאדה: פער זה יכול להסגר מהר מאוד ולהכניס אותנו להפסד
(20:35) devy: אבל רק אם יש פדיון בנוסף לריבית?
(20:35) אלון פיאדה: לדוגמה מחיר השוויון של האג”ח
(20:35) אלון פיאדה: בדוגמה זו (שגם מכילה תשלום ריבית)
(20:35) אלון פיאדה: אם מחיר שלושת האגחים שאנו מחזיקים ירדו ביותר מסך הרווח (23 אגורות)
(20:35) אלון פיאדה: אנו נכנס להפסד!
(20:36) אלון פיאדה: סך השקעת הבסיס הינה 3 * 81
(20:36) אלון פיאדה: כלומר 243 אגורות
(20:37) אלון פיאדה: לפיכך אם הנייר ירד ביותר מכ- 9.5% לפני שנספיק למכור אותו
(20:37) devy: והסיבה שהם יירדו שהרבה קנו בשביל להרוויח מיידית ויוצאים מהנייר ביום ה X.
(20:37) אלון פיאדה: אז המשקיע יכנס להפסד
(20:37) אלון פיאדה: בדיוק
(20:37) אלון פיאדה: אך עדיין אף אחד לא קונה בשביל להפסיד
(20:37) אלון פיאדה: ויש השפעה גם של מגמת שוק
(20:37) אלון פיאדה: אם השוק במגמת עלייה – יהיה אפקט של שיכוח בירידה
(20:38) אלון פיאדה: אך מה שאני אומר הוא שהכל ידוע וניתן לחישוב
(20:38) אלון פיאדה: אם מחיר הנייר בשוק נמוך יותר
(20:38) אלון פיאדה: או אחוז הפדיון גבוה יותר
(20:38) devy: אלון, מהנסיון שלך , וכנראה ביצעת זאת המון פעמים מה אחוזי ההצלחה בשיטה זו?
(20:38) אלון פיאדה: או מחיר הפארי גדול יותר
(20:38) אלון פיאדה: אז המרווח גדל
(20:38) אלון פיאדה: נניח שאנו מדברים על מרווח של 20%
(20:38) אלון פיאדה: סביר להניח כי הוא לא יסגר בפתיחה ולכן מדובר על כסף כמעט בטוח…
(20:39) אלון פיאדה: שלי 100%
(20:39) אלון פיאדה: אבל למה כמעט בטוח?!?
(20:39) אלון פיאדה: שכן מי שקונה בקום ומוכר באקס
(20:39) אלון פיאדה: מסתכן בכך שבין תאריכים אילו לתאריך התשלום החברה תודיע על אי עמידה בתשלום
(20:40) menash2: ערב טוב
(20:40) אלון פיאדה: ככל שנבחר נייר עם מרווח גדול יותר ישנה סבירות גדולה יותר שזה יקרה
(20:40) aliza668: ערב טוב מנש
(20:40) aliza668: הכל בסדר התקלה אצלי
(20:40) אלון פיאדה: ולא אין לי דוגמאות שכן עדיין לא נתקלתי בדוגמה כזו
(20:40) devy: ומה קורה אז ? אין לך את הנייר ולא תקבל את התשלום ?
(20:40) אלון פיאדה: האם עד כה הכל ברור?
(20:40) אלון פיאדה: לא התשלום בפועל הוא לא סחיר ואתה ממתין להסדר
(20:41) אלון פיאדה: שבמהלכו תקבל את החלק שמגיע לך, אם בכלל
(20:41) אלון פיאדה: בדיוק כמו אם היית ממשיך להחזיק בנייר
(20:41) devy: מובן,תודה
(20:41) אלון פיאדה: אני מאמין כי בהפעלה של שיקול דעת וניתוח נכון של כדאיות כניסה לנייר מלחתחילה
(20:42) אלון פיאדה: מדובר על תהליך , כמעט ללא סיכון
(20:42) אלון פיאדה: גם במידה ומחיר הנייר עצמו יורד והמשיקע נכנס להפסד
(20:42) אלון פיאדה: הוא יכול להמשיך להחזיק בנייר
(20:42) אלון פיאדה: שכן כמו שאמרתי אנו מלחתחילה נכנסים רק לניירות שעתידם שנה קדימה ברורה
(20:42) devy: צריך ללכת על ניירות שנסחרים מעט מתחת לפארי ולא 20% ובכמויות גדולות
(20:42) אלון פיאדה: ולכן מחיר השוק עתיד לעלות בהמשך הדרך
(20:43) אלון פיאדה: זו אסטרטגיה אחת – אך נדרש סכום גדול
(20:43) אלון פיאדה: ובסופו של דבר מדובר במשחק של אחוזים…
(20:43) אלון פיאדה: כמובן שיש שיטות נוספות שניתן להפעיל בשביל להרוויח ממועדי תשלום
(20:44) אלון פיאדה: חלקם פסיכולוגיים וחלקם מתמטיים כמו שהצגתי פה
(20:44) אלון פיאדה: לדוגמה האם כניסה במועד מוקדם יותר לתאריך הקום יכולה להניב רווח?
(20:44) אלון פיאדה: כנראה שכן, אך את החישובים לכך אני כבר לא הציג כאן…
(20:44) devy: כמה מוקדם?
(20:45) אלון פיאדה: האם המתנה וכניסה לאחר תיקון טכני יכולה להפיק רווח – כן במקרים מסויימים, אך שוב לא נכנס לכלל החישובים
(20:45) אלון פיאדה: כמה מוקדם זו שאלה טובה וגם לה יש תשובה
(20:45) אלון פיאדה: אך זמננו קצר
(20:45) אלון פיאדה: והמטרה היה רק לתת טעימה ולהתחיל להניע אותכם בכיוון
(20:45) אלון פיאדה: שיחה מלאה על הנושא תיקח מספר שעות…
(20:45) devy: אתה בהחלט מניע אותנו
(20:46) devy: אולי תעלה בפורום מס’ אסטרטגיות ודוגמאות בזמנך
(20:46) aliza668: נשאיר משהו לקורס
(20:46) אלון פיאדה: ואני דן בזה בארוכות בקורס שיעלה בקרוב בתחום האג”ח… אך עדיין מוקדם לדבר על מתי הוא יהיה בפועל
(20:46) אלון פיאדה: בדיוק �
(20:46) aliza668: חחחחח אלון טלפתיה
(20:47) אלון פיאדה: מה שאני מנסה לומר הוא, ואני חושב שהראתי את זה בחמשת הצאטים מאז נכנסתי לאתר
(20:47) אלון פיאדה: הוא ש…
(20:47) אלון פיאדה: יש הרבה מאוד מה לדעת על אג”ח
(20:47) זאביק: עליזה תני לו לדבר….
(20:47) aliza668: אחייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייי
(20:47) אלון פיאדה: ואיך ניתן לעשות ממסחר פעיל באג”ח רווח משמעותי למשיקע
(20:47) זאביק: חחחחחחחחחחחחחחחחחחח
(20:47) אלון פיאדה: מעבר להחזקה לשם פדיון של ניירות בתשואה נמוכה
(20:47) זאביק: ממצב?
(20:47) aliza668: תיכף זאביק ניתן לאלון לסיים
(20:48) זאביק: למה לסיים?!
(20:48) זאביק: מדבר לעיניין
(20:48) אלון פיאדה: זהו אם אין שאלות – אני סיימתי להיום…
(20:48) aliza668: שישאר טעם לעוד
(20:48) זאביק: ידעתי :(
(20:48) aliza668: חבר’ס יש שאלות?
(20:48) אורחאן: אלון, ציינת שאתה מגיע ל-100% הצלחה. כיצד?
(20:48) זאביק: מה הטלפון שלו?
(20:49) אלון פיאדה: כמובן הציין כתמיד שלמי שיש שאלות לגבי נייר מסויים יכול להעלות נושא חדש בפורום ואני השתדל לענות למיטב הבנתי…
(20:49) רשירום: לאג”ח צריך להיכנס בסכומים גדולים 30.000 או אפשר פחות?
(20:49) זאביק: מה דעתך על האגחים של אפריקה?
(20:49) אלון פיאדה: אני נכנס במנות של 10000 עד 40000
(20:49) אלון פיאדה: אז כן
(20:49) rema1: רשי 30 אש”ח זה כלום
(20:49) רשירום: �
(20:50) אלון פיאדה: תלוי בגודל התיק ובמשקיע
(20:50) rema1: אצלי לפחות 100 אש”ח
(20:50) אלון פיאדה: לא כולם מנהלים מליונים
(20:50) aliza668: אפשר להרויח גם בפחות רשי
(20:50) rema1: צריך לשאוף
(20:50) rema1: השאלה כמה להרוויח
(20:50) aliza668: הרעיון לצמוח מקטן לגדול
(20:50) אלון פיאדה: טוב שיהיה לכולם לילה טוב
(20:50) aliza668: תודה רבה אלון
(20:50) devy: אלון כמה זמן וותק יש לך בשוק ההון?
(20:50) rema1: תודה
(20:51) רשירום: תודה ולילה טוב
(20:51) אלון פיאדה: התמליל יעלה בפורום אג”ח למי שרוצה לחזור על התוכן או לשלוח חבר לעיון…
(20:51) devy: תודה אלון לל”ט

כניסות למאמר ממנועי חיפוש:

  • כיצד ניתן להרוויח באגח
  • כיצד להרוויח מפדיון אגח
ניתן לשתף או לשלוח במייל כתבה זו באמצעות לחיצה על הכפתורים, או להמשיך לקריאה של הכתבה האחרונה שפורסמה באמצעות לחיצה על הקישור הבא

אנו לאחר החגים ומתקרבים במהירות לשנת 2012, אך רגע לפני, כפי שכבר נכתב בצאט ובפורום באתר שחקן מעוף בשבועיים האחרונים – אני רוצה לעשות סקירה קצרה על מספר ניירות מדוברים.
כמובטח, לאחר תקופת החגים ולמרות העליות שכבר נרשמו יש מספר ניירות שמחירי השוק שלהם עדיין אטרקטיביים, בכתבה זו נסקור כמה מהם. להמשך קריאה לחץ כאן

כתבות נוספות בנושא כתבה זו:

  1. תמליל הצאט 16.1.2011 – סוגי פרעון ותשלומים באגח
  2. שני סגנונות ההשקעה באגח
  3. שני סוגי השקעות באגח
  4. השקעה באגח להמרה מול השקעה במניות
  5. שוק ההון לאן?
הוספת תגובה

התגובה