Money-knights |

סוללים דרך חדשה – חירות פיננסית לפי דרישה!

תמיר הון, מספר 1084367 – סיכון או סיכוי?

Monday 25 כJan, 2010

הקבלה ושוני בין חלוקת הדיבידנד במניית תמיר הון לזו של חברת מאינד

 

מניית תמיר הון, מספר נייר – 1084367, דיווחה על קבלת אישור סופי לחלוקת דיבידנד גבוה (ביחס למחיר המנייה). האישור הסופי היה של רשות המיסים והוא התקבלת לאחר אישור בעלי המניות ואישור בית המשפט.

הסיפור מזכיר את התהליך שקרה במניית מאינד כפי שדווח בהרחבה בפרסומים השונים באתר (תהליך האישור במניית חברת מאינד החל במאמר - מאינד, מספר 1085182 – סיכון או סיכוי? וסוכם במאמר מאינד המשך מעקב).

אך האם באמת יש דמיון בין השניים?

חלוקת דיבידנד – תמיר הון

חברת תמיר הון הודיעה אתמול על קבלת אישור לחלוקת דיבידנד של כ- 72.86 אגורות למנייה. מחיר המנייה ברגעים אילו – 180.5 אגורות למנייה, כלומר חלוקת דיבידנד של כ- 40% ממחיר המנייה.

תחילת תהליך אישור הדיבידנד החריג דווחה עוד בתאריך 12.11.2009, ההודעה עצמה לא יצרה ביקוש מיוחד למנייה ולא ראינו עליות גדולות לאחר ביצוע ההודעה. מחיר המנייה התנדנד בין 150 ל-160 אגורות למנייה, כאשר רק בתחילת השנה הנוכחית מספר ימי מסחר עם מחזור מסחר קטן יחסית העלו את מחיר המנייה למחירה הנוכחי.

חברת תמיר הון הינה חברת הון סיכון – כלומר רווחי החברה נובעים ממכירה/מימוש של מניות/חברות.

תשלום הדיבידנד מבוצע ממכירה שביצעה החברה (מכירת מניות חברת קופרגייט לחברת סיגמא) – תרומת המזומן מאותה מכירה מחולקת למחזיקי המניות.

דימיון בין תהליך אישור הדיבידנד במניית מאינד למניית תמיר הון

תהליך האישור של חלוקת הדיבידנד בחברת תמיר הון דומה לתהליך אישור חלוקת הדיבידנד בחברת מאינד, אך תהליך זה מוגדר בחוק ואין בכך כל דבר מיוחד.

מעבר לכך הדימיון נותר בעני המתבונן בלבד!

ההבדלים בין תהליך אישור הדיבידנד במניית מאינד למניית תמיר הון

בחברת מאינד תשלום הדיבידנד בוצע מסכום חד פעמי שהתקבל בעקבות פסיקת בית המשפט בתביעה שבוצעה ע”י החברה כנגד גוף שלישי, לפיכך ההון הנוסף (שחולק כדיבידנד אז) לא היה רשום בספרי החברה ואם לא היה מחולק היה נכנס למאזי החברה ומשפר את מצבה הכלכלי.

במקרה של חברת תמיר הון – הדיבידנד המיועד משולם ממימוש נכס הרשום בספרי החברה ולפי מחירו, כך שלא נוצר רווח נוסף שלא היה מדווח קודם לכן, לפיכך לא נוצר ערך נוסף למשקיעים או לחברה מעצם המכירה (למרות שיתכן רווח שכן חלק מהסכום המשולם מועבר במניות של החברה הרוכשת וכי סביר להניח כי הרכישה תשפר את מצבה).

פוטנציאל הרווח מחלוקת הדיבידנד בחברת תמיר הון

כרגיל חשוב להדגיש כי מעצם חלוקת הדיבידנד עצמו לא נובע פוטנציאל רווח כלל, בשום מקרה, שכן ביצוע הפעולה של חלוקת הדיבידנד מוריד את ערך החברה. כמו כן מבוצע תיקון טכני מתאיםבמחיר המנייה ע”י מחשבי הבורסה בתאריך הקובע!

ועדיין האם קיים פוטנציאל רווח?

אם נניח כי מחיר המנייה היה צריך לעלות בשיעור הדיבידנד כך שבסיום, לאחר החלוקה, יהיה מחיר המנייה דומה למחירה לפני התשלום היה צריך לההמיר מחירה של המנייה ל- 220-230, דבר המייצג ערך נוסף (יחסית למחיר הנוכחי) של כ- 20% עד 25%. כמובן שבניגוד לחישוב הדומה שבוצע עבור מניית מאינד, כאן אין מקום לחישוב זה!

ואכן אנו רואים כי התאריך הקובע הינו ביום ראשון הקרוב (מה שמשאיר עוד שלושה ימי מסחר בלבד לפני התאריך הקובע) ומחיר המנייה לא עולה בצורה משמעותית (למרות ההודעה אתמול) – כמובן שאחת הסיבות היא שהדבר לא פורסם בהרחבה בעיתונות ובאתרים הכלכליים. במידה ותצא הודעה שכזו יכול מחיר המנייה להעלות בשיעור ניכר, כמובן שעליית ערך זו לא תיהיה מוצדקת ביסודה אך למחזיק במנייה אין הדבר ישנה!

ומה יקרה לאחר התשלום?

התשלום מהווה 40% ממחיר המנייה כעת, כך שמחירה צפוי לרדת לסביבות 120 אגורות. ביצוע התשלום יוציא חלק מההשקעה במנייה (במידה ומבוצע לפני התאריך הקובע). התשלום עצמו יבוצע רק שבועיים לאחר מיכן. בכל מקרה ביצוע השקעה לפי מחיר של 120 אגורות יכול להוות נקודה טובה שכן המנייה תראה נמוכה יחסית למחירה הנוכחי. שוב אין בכך הבטחה ואף לא הגיון אך ממעקב אחר תהליכים דומים במניות אחרות ניתן להעריך בסבירות גבוהה כי המנייה תשוב (לפחות לזמן קצר) למחירה הקודם (150) מה שנותן רווח פוטנציאלי של 25% על ההשקעה שלאחר חלוקת הדיבידנד.

ומה בקשר לפוטנציאל כללי?

אם נסתכל על ביצועי המנייה תרום המשבר ובמהלכו נראה כי גם בשיאה מחיר המנייה לא היה גבוה ממחירה כעת. כמובן שמחיר מניית חברה שמשקיע בחברות הון סיכון ומחזיקה במניות אינה יכולה להיות חסינה למשבר כמו שהתרחש בשוק בשנה וחצי האחרונות. בשפל מחיר המנייה של חברת תמיר הון צנח אף על מתחת למחיר של 30 אגורות למנייה, כך שהסיכון הנעוץ מאחורי מנייה זו (לפחות ע”פ המונח היבש) גדול.

בנוסף לכל זאת כנראה הנקודה החשובה ביותר – שווי החברה בספרים (אחזקותיה) גדולות משווי השוק שלה (כלומר נסחרת בדיסקאונט) וזאת בשילוב הנתון כי החברה אינה ממונפת (התחיבויות שלויות בלבד), כך שלטווח ארוך יכולה לבצע השקעות ומימוש שלא בתלות בגורמים חיצוניים, ניתןלומר כי מצבה טוב באופן יחסי.

סיכום – מניית חברת תמיר הון

מדובר בהשקעה ספקולטיבית, תשלום הדיבידנד מובטח, אך באותה מידה ניתן לעשות השקעה לאחר ביצוע החלוקה ללא הבדל ניכר ועדיין אני רכשתי מימנה מכמה סיבות:

במידה ובמהלך השבוע תצא הודעה או תתעורר מודעות בנוגע למנייה זו מכיוון אחר, ניתן יהיה לקטוף פירות בזמן קצר – סבירות נמוכה, אם עדיין לא דווח כנראה שגם לא ידווח בהמשך, אך מי יודע…

במידה והמשקיעים הפחות מנוסים יראו את הירידה במנייה לאחר תשלום הדיבידנד, או בעקבות הודעה שתעורר עניין במנייה – סביר להניח כי מחירה יעלה למחיר שלפני ביצוע התשלום שכן למראית עין היא נראית זולה יותר (נכון שלא מדובר במדע ועלייה כזו לא תיהיה מוצדקת – אך אין לזלזל בטיפשותם של אחרים!).

השקעה בחברת הון סיכון בזמן של עליות בבורסה סבירה להניב רווחים.

מדובר בהשקעה בסיכון נמוך שכן לאחר ביצוע התשלום (ובהעדר הודעות קיצוניות) לא צפויים תנודות גדולות במנייה ועדיין כיוון השוק למעלה.

וחשוב מכל – שווי בספרים גדול משווי השוק שלה! החברה הוכיחה כי ביכולתה לייצר ערך למשקיעים ולפיכך השווי שלה צריך להיות תואם אם לא גבוה משוויה בספרים.

כניסות למאמר ממנועי חיפוש:

  • תמיר הון
ניתן לשתף או לשלוח במייל כתבה זו באמצעות לחיצה על הכפתורים, או להמשיך לקריאה של הכתבה האחרונה שפורסמה באמצעות לחיצה על הקישור הבא

אנו לאחר החגים ומתקרבים במהירות לשנת 2012, אך רגע לפני, כפי שכבר נכתב בצאט ובפורום באתר שחקן מעוף בשבועיים האחרונים – אני רוצה לעשות סקירה קצרה על מספר ניירות מדוברים.
כמובטח, לאחר תקופת החגים ולמרות העליות שכבר נרשמו יש מספר ניירות שמחירי השוק שלהם עדיין אטרקטיביים, בכתבה זו נסקור כמה מהם. להמשך קריאה לחץ כאן

כתבות נוספות בנושא כתבה זו:

  1. מאינד, מספר 1085182 – סיכון או סיכוי?
  2. תמיר הון – תשלום דבידנד
  3. מניית מאינד מספר 1085182
  4. מאינד המשך מעקב
  5. דלק נדלן אגח ד – סיכוי מול סיכון

4 תגובות »

שחר:

הגענו לתאריך הקובע, ושער המניה אינו יורד. מתי זה מתבצע? למחרת היום הקובע?

31 בJanuary, 2010 | 9:45 am

היום הקובע הינו היום שמי שמחזיק את המנייה יקבל את התשלום. הקביעה מתבצעת בסוף היום, כאשר התיקון הטכני מתבצע למחרת אותו יום (יום הקום).

התיקון הטכני גם הוא מבוצע רק לאחר קבלת שורת התשלום העתידי.

מה שצפוי מחר בבוקר זה שבפתיחה תראה בחשבון הבנק שלך שתי שורות עם שם המנייה ובמספר נייר שונה (בהבדל של ספרה או שניים).

אחת לא סחירה והינה התשלום שעתיד להתקבל. השנייה הינה המנייה (ללא שינוי בערך הרכישה או בכמות המניות) אך מחירה יהיה נמוך יותר.

כל הפקודות מעודכנות בהתאם למחיר החדש, והמסחר מבוצע באופן רגיל, כך שמחיר המנייה יכול לעלות או לרדת מהמחיר החדש שנקע למנייה.

31 בJanuary, 2010 | 11:56 am
שחר:

מבקש הבהרה נוספת:
תיקון מחיר המניה שקוף לכולם נכון? ז”א שאם השער אתמול היה 770, מחר הוא חייב להיות פחות מ770 בפתיחה. הכוונה היא שהתיקון אינו מתבצע רק למחזיקי המניות בתום היום הקובע, אלא לכלל המניה (ז”א השער שלה). צודק?

31 בJanuary, 2010 | 9:24 pm

תשובה לשחר:

נכון ולא נכון, מחיר הבסיס חייב להיות נמוך יותר אך מחיר הפתיחה לא!

כמו כן בגלל שידוע גובה הדיבידנד מראש אתה גם יודע מה יהיה גובה התיקון.

המחיר הסופי נקבע כמובן לפי מחיר הסגירה ביום הקודם. מחיר הבסיס החדש נקבע בפתיחה, כאשר כל פקודה ישנה שהיתה בספרי הבורסה מתוקנת באותו ערך.

בשלב הפתיחה המנייה יכולה כמובן לעלות או לרדת לפי תנאי המסחר הרגילים, לכן במידה ועולה בערך הגבוה מגובה התיקון – מחיר הפתיחה יכול להיות גבוה יותר!

ספציפית לגבי השאלה שלך – אין חובה אמיתית כי מחיר הפתיחה יהיה נמוך מהמחיר אתמול. יכול להיות מצב תיאורטי שבו מחיר הסגירה של אתמול היה 0לפי הדוגמה שלך) 770, גובה הדיבידנד הוא 10 למנייה אך המנייה עולה בפתיחה ולכן מחיר הפתיחה שלה יהיה גבוה יותר.

במקרה המדובר (עבור מניית תמיר הון) ניתן לראות כי היום נפתח במחיר שלאחר התיקון ללא מסחר. אם תוריד את גובה הדיבידנד ממחיר המנייה יום קודם תראה כי מחיר הבסיס (שבמקרה זה שווה למחיר הפתיחה) מייצג זאת נאמנה.

1 בFebruary, 2010 | 12:30 pm
הוספת תגובה

התגובה