Money-knights |

סוללים דרך חדשה – חירות פיננסית לפי דרישה!

תמליל הצאט 26.12.2010 – במה פתוחה

Sunday 26 כDec, 2010
הצטרפת לחדר
(19:41) סאמי:וכיוון
(19:42) סאמי:ועמית נו מה אתה יודיע
(19:42) סאמי:ו�����
(19:43) סאמי:וחחחחחחחח נעלם
(19:51) מוטי א:ועמית התותחחחחח
(20:04) אלון פיאדה:ושלום לכולם…
(20:06) אלון פיאדה:ויש מישהו? שלום…
(20:07) shazi:ושלום אלון
(20:08) אלון פיאדה:ואם יש שאלות כלליות בנוגע לאג”ח או לדברים שכבר נלמדו – אני אשמח לענות
(20:08) אלון פיאדה:ואם לא נחזור לנושא אג”ח להמרה, שכן היתה בקשה בנושא…
(20:08) אלביס:ואגח להמרה….אשמח לשמוע ולהבין
(20:08) אלביס:וושלום לכולם…..
(20:09) אלביס:ואגב אני שומע ברקע את עמיר בניון…..אז בין לבין אני איתכם �
(20:10) סאמי:וhttp://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1000611241
(20:11) אלון פיאדה:וטוב אז אג”ח להמרה
(20:11) אלון פיאדה:וכאשר מדברים על אג”ח להמרה צריך להבין שני דברים בסיסים לפני שממשיכים קדימה
(20:12) אלון פיאדה:ודבר ראשון את המשמעות של אג”ח להמרה:
(20:13) אלון פיאדה:ואג”ח להמרה הוא אג”ח שמעבר לחוב הרגיל שעומד מאחוריו, ישנה אופציה להמיר את החוב למניות (ע”פ תנאים מוסכמים) – כך שבניגוד לאג”ח רגיל המשקיע יכול להנות גם מפירות עליית ערך המנייה וגם מהבטחון היחסי של האג”ח
(20:13) אלון פיאדה:ודבר שני – כי כל אג”ח להמרה מוגדר על פי מיקומו ביחס ליכולת/כדאיות ההמרה שלו.
(20:14) אלביס:ודבר שני לא הבנתי אבל נגיע אליו
(20:14) אלון פיאדה:ובמידה וכדאי להמיר את האג”ח למניות האג”ח נחשב בתוך הכסף
(20:14) אלביס:ואלון אפשר להפריע?
(20:14) אלון פיאדה:וובמידה ולא כדאי להמיר את האג”ח למניות האג”ח נחשב מחוץ לכסף
(20:14) אלון פיאדה:ובוודאי
(20:14) אלון פיאדה:ומה השאלה?
(20:14) אלביס:ואוקיי אני אתן לך לסיים ולא אפריע..זה דפוס התנהגות כזה אצלי שלא נותן לסיים למישהו את דבריו
(20:15) אלון פיאדה:ו:)
(20:15) אלביס:ואבל מה שחשוב לי שתסביר איך זה מתבצע בפועל…איך עושים זאת מעשית
(20:15) אלון פיאדה:ונגיע גם לזה, בואו נתחיל בבסיס
(20:15) אלביס:ואבל תמשיך לא אפריע רק שלא תשכח �
(20:15) אלביס:ותודה
(20:16) אלון פיאדה:ולכן, כפי שראינו, לאג”ח להמרה יש שני מצבים – כאשר הוא מחוץ לכסף ההתנהגות שלו היא כאג”ח רגיל, כאשר הוא בתוך הכסף ההתנהגות שלו עוקבת אחר המנייה
(20:16) אלון פיאדה:וכל עוד האג”ח להמרה רחוק מהכסף, אין טעם לדבר על יכולת ההמרה שלו, אך כאשר האג”ח מתקרב לכסף, מתחיל להיות פוטנציאל והעדפה בינו לבין המנייה (מייד נרחיב גם על זה).
(20:17) אלון פיאדה:ויחס ההמרה נקבע ע”פ רוב בתשקיף ומשתנה רק בעקבות שינוי שמנייה עצמה (כדוגמה – חלוקת דיבידנד, פיצול, איחוד, הנפקה וכדומה).
(20:17) אלון פיאדה:ולרוב נקבע יחס המרה הגדול במידה מסויימת ממחיר המנייה בעת ההנפקה
(20:18) אלון פיאדה:וכך שרק לאחר שהמנייה עולה כבר נתח משמעותי האג”ח להמרה יכנס לכסף וגם משקיעי האג”ח יתחילו להנות מפירות הגידול במחיר השוק של החברה
(20:19) אלון פיאדה:ונניח שהנפקנו אג”ח חדש ומחיר הבסיס שלו 100 אגורות לנייר
(20:19) אלון פיאדה:ומחיר המנייה בדוגמה יהיה נניח 200 אגורות למנייה
(20:19) אלון פיאדה:וביחס המרה של 2:1 (שתי אגחים למנייה אחת) אנו נמצאים על כדאיות ההמרה
(20:20) אלון פיאדה:ויחס ההמרה במקרה זה יקבע כך שיהיה גדול מכך
(20:20) admin:ואלון זה לא שתי מניות לאגח אחד?
(20:20) אלביס:וכן צודק רציתי להגיד
(20:20) אלביס:והתבלבלת לא?
(20:20) אלון פיאדה:ולדוגמה יחס של 4:1
(20:20) אלון פיאדה:והוא הופך את המספרים (לכן רשמתי גם בסוגריים !
(20:20) אלביס:וסבבה
(20:20) אלון פיאדה:וכלומר נצטרך לתת ארבעה אגחים עבור מנייה אחת
(20:21) אלון פיאדה:ווהדבר יהיה כדאי רק לאחר שמחיר המנייה יעלה ב- 100% (בדוגמה זו)
(20:21) אלביס:ויענו אם יש לנו 100 באגח הוא צריך להשלים את המכסה של המנייה נניח 400 אז 4 ניירות אגח
(20:21) אלון פיאדה:ובדיוק
(20:21) אלביס:ושנייה למה 100 אחוז?
(20:21) חבצלתד:והערכות בשוק: מסקנות ועדת ששינסקי צפויות להתרכך; הוועדה שוקלת הפחתת המיסוי המוצע
(20:22) אלון פיאדה:ואם מחיר האג”ח 100, 4 אגחים שווים ל- 400, בדוגמה מחיר המנייה 200
(20:22) אלביס:וראינו חבצלת…הלוואי
(20:22) אלון פיאדה:ובשביל שיהיה כדאי להמיר מחיר המנייה צריך להגיע ל-400
(20:22) אלביס:ושנייה אלון תן לעכל
(20:22) אלון פיאדה:וכלומר עלייה מ-200 ל- 400 = 100%
(20:22) אלביס:ולא הבנתי אוף
(20:22) אלביס:וחחח
(20:22) אלביס:ותן לי לנסות להבין בדרך שלי
(20:22) אלון פיאדה:ולא מובן?
(20:22) מנחם:ותודה חבצלת
(20:22) אלביס:ולא הבנתי את ה 400
(20:23) אלון פיאדה:ואם אתה משלם 100 עבור כל אג”ח (או נכון יותר ישלמו לך 100 עבור כל אג”ח בפדיון)
(20:23) אלביס:וכן
(20:23) אלון פיאדה:וואתה נותן 4 אגחים בשביל לקבל מנייה אחת – כמה צריכה להיו תשווה מנייה?
(20:23) אלביס:ו400
(20:24) אלון פיאדה:ואם מחיר המנייה (בדוגמה) 200, כמה צריכה המנייה לעלות בשביל שיהיה כדאי לך לתת את החוב של ה- 400 ולקבל מנייה?
(20:24) אלביס:ואה כפול 2 אוקיי
(20:24) אלביס:ובמאה אחוז
(20:25) אלון פיאדה:ואת יחס ההמרה ואת כדאיות ההמרה ניתן למצוא באתרים הכלכליים השונים (כך שלא צריך לחשב את הדברים לבד)
(20:25) אלביס:וסבבה
(20:26) אלון פיאדה:ואת הכדאיות להמרה ניתן לראות בהמצעות ה- פרמיה להמרה
(20:26) אלון פיאדה:וכאשר האג”ח רחוק מהכסף הפרמייה להמרה תיהיה גבוהה
(20:26) אלון פיאדה:ובדוגמה שלנו פרמיה להמרה תיהיה 100 בעוד יחס המרה יהיה 400
(20:27) אלביס:ושנייה
(20:27) אלביס:וקורא מה שכתבת מנסה להבין
(20:27) אלון פיאדה:וכלומר צריך לתת חוב של 400 בשביל לקבל מנייה ומחיר המנייה צריך לעלות ב- 100% בשביל שזה יהיה כדאי
(20:28) אלביס:ואלון השאלה שלי להאם כדאי לחברה לתת לי מנייה בכלל…..הריי היא צריכה לשלם לי על זה לא??
(20:28) אלביס:ואו שאני טועה
(20:28) אלון פיאדה:וברוב המוחלט של המקרים כאשר האג”ח כבר יהיה בכסף עדיין תיהיה פרמיית המרה כולשהי (כמה אחוזים) וזאת עבור ה”ביטוח” שניתן לנו על ירידת ערך המנייה ( פרמייה ממשמעות ביטוח)
(20:28) אלביס:וכשאתה אומר שצריך לתת חוב של 400 שקל…..מי נותן
(20:28) אלון פיאדה:ואתה – מחזיק האג”ח
(20:29) אלון פיאדה:ובמקום לשלם לך את החוב, אתה מוסר את האג”ח להמרה ומקבל מנייה
(20:29) אלון פיאדה:ונניח שבדוגמה שלנו החברה ממש הצליחה ומחיר המנייה ניהיה 600 אגורות
(20:29) אלביס:ואוקיי
(20:29) אלביס:ומקשיב
(20:30) אלון פיאדה:וכאשר יגיע מועד הפרעון, תוכל לקבל 400 (נניח שלא צמוד ובלי ריבית – מייד נגיע גם לזה) עבור 4 אגחים, או לתת את החוב ולקבל מנייה אחת במקום – שווה 600, ברור שתבחר להמיר
(20:30) אלון פיאדה:והחברה לא משלמת את החוב ומנפיקה לך במקום זה מנייה
(20:30) אלון פיאדה:ואת המנייה אתה יכול למכור בשוק ולקבל ערך גבוה ממה שהחברה היתה משלמת לך
(20:30) אלביס:ואוקיי סבבה
(20:31) אלביס:ואבל למה זה משתלם לחברה לתת לי מנייה בעלות גבוהה יותר?
(20:31) אלון פיאדה:וזה חלק מההסכם שלך איתה.. זה לא עניין של משתלם או לא משתלם
(20:31) אלביס:ואוקיי
(20:32) אלון פיאדה:וכמובן שהשוק יודע את זה ויכול לשקלל את הדברים פנימה בסמיכות למועד הפדיון
(20:32) אלביס:וסבבה
(20:32) אלון פיאדה:ובדיוק כמו שהחברה מנפיקה אופציה על המנייה במחיר מסויים וכאשר מחיר המנייה עולה מעל מחיר האופציה היא מנפיקה מנייה ואתה מרוויח
(20:32) אלון פיאדה:ובמקרה של האופציה החברה מגייסת כסף ואתה נהנה רק אם המחיר עולה מעל גובה מסויים
(20:33) אלביס:ואוקיי
(20:33) אלון פיאדה:ובמקרה של אג”ח להמרה, ברגע שנכנס לכסף ההתנהגות היא כמו אופציה – אבל אם ביטוח, שכן אם יורד חזרה מתחת למחיר הכדאיות החברה עדיין צריכה לשלם לך את החוב
(20:34) אלון פיאדה:ולכן אג”ח להמרה שנמצא בתוך הכסף, והפרמייה שלו לא גבוה מדי, כדאי להחזקה (לדעתי) יותר מאשר החזקת המנייה עצמה.
(20:34) אלון פיאדה:וכאשר אג”ח מתקרב לכסף נוצרת הזדמנות קנייה טובה
(20:34) אלביס:והבנתי
(20:34) אלביס:ויענו ההמרה היא כמו ביטוח עבורך….אם חלילה ירד ערכה תקבל מנייה
(20:34) אלון פיאדה:ובמידה ולא ממשיך לעלות או יורד, אז אנו נשארים עם החוב, במידה וממשיך לעלות אנו נהנים בדיוק כמו השקעה במנייה
(20:35) אלון פיאדה:ובדיוק!
(20:35) אלביס:ושאלה אלון
(20:35) אלביס:ואבל אם גם האגח ירד והגיע זמן הפרעון ושער המנייה גם נמוך ..מה קורה אז
(20:36) אלון פיאדה:וישנם מניות היום בשוק שמשקיעים קונים כאשר ישנם אגחים להמרה של אותם החברות עם פרמייה נמוכה באופן מעשי, אך בגלל שהרבה אנשים לא מבינים באגחים ו/או חושבים שמאגחים לא ניתן לעשות כסף (רווח הוני) – הם מפספסים הזדמנות.
(20:36) אלון פיאדה:וכאשר מחיר המנייה יורד (בין אם היה בכסף ובין אם לא) ומועד הפדיון הגיע
(20:36) אלון פיאדה:והאג”ח מיחוץ לכסף, החברה צריכה לשלם את החוב – בדיוק כמו אגח רגיל!
(20:36) אלביס:ואוקיי אז אני רוצה לעשות סדר שנייה ברשותך
(20:37) אלון פיאדה:ובמידה ולא יכולה לשלם, גם כמו אג”ח רגיל, הנציגות יכולה לקחת את החברה
(20:37) אלביס:והבנתי ממה שאתה מסביר ש….
(20:37) אלביס:ואם מגיע זמן הפרעון…יענו מתקרבים אליו..עדיף להשאר באגח להמרה כי זה כמו ביטוח כי אולי חלילה נקנה את המנייה במקום האגח שיש לנו ואז השער יירד ואכלנו אותה
(20:37) אלון פיאדה:ובמקרה כזה המנייה לא תיהיה שווה הרבה (או תיהיה שווה כלום אם אין הסדר) בעוד האג”ח יהיה שווה משהו
(20:37) אלון פיאדה:והדבר נכון לכל האגחים ולא רק לאגח להמרה
(20:38) אלון פיאדה:ווזאת כמובן בתנאי שאין נושים עדיפים
(20:38) אלביס:ושנייה שנייה….תן להבין קודם את הפואנטה
(20:38) אלביס:ויש את ההמרה בשביל אפשרות לקבל אפשרות של מנייה שאולי תיתן גם תשואה גבוהה יותר
(20:38) אלון פיאדה:וכמובן שלא נרצה לבצע את ההמרה מוקדם ונבצע את ההמרה רק כאשר מגיעים לנקודת הכרעה
(20:39) אלביס:וומתי זה משתלם לנו להמיר……ברגע שהתשואה שקיבלנו מהאגח לא משמעותית ואז נותנים לנו אפשרות במקום לכאורה לקבל כסף לקבל מנייה בשער גבוה יותר של החברה
(20:39) אלביס:וצדקתי??
(20:39) אלון פיאדה:ולדוגמה בפדיון, אם האג”ח בתוך הכסף ומגיע פדיון נרצה להמיר, אך לא קודם…
(20:39) אלון פיאדה:ולא בשער גבוה יותר אתה מקבל מנייה והיא נסחרת בשוק לפי הצע וביקוש
(20:40) אלביס:ואוקיי
(20:40) אלביס:ולגביי הלא קודם
(20:40) אלביס:ולמה שארצה להמיר בכלל אם הכסף נכנס
(20:40) אלביס:והריי יש סיכון
(20:41) אלון פיאדה:וישנם מקרים נדירים שהפרמייה נהפכת שלילית ואז כדאי להמיר גם במסחר השוטף (אם קיימת האפשרות), אך לא נכנס לזה כאן
(20:41) אלון פיאדה:ונמיר רק כאשר יש פדיון (כפי שנאמר)
(20:41) אלון פיאדה:ואו במועד שבו יחס ההמרה משתנה (ע”פ התנאים אם קים)
(20:41) אלביס:וטוב זה לא מובן לי….אולי כי אני לא ממש מבין במסחר..לומד לאט לאט
(20:41) אלון פיאדה:ונמיר רק בנקודת הכרעה!
(20:42) אלביס:ואבל למה שאמיר בפדיון…..נניח ושער המנייה נמוך או סנטימנט שלילי ואני לא מעוניין……
(20:42) אלון פיאדה:ונניח שבעוד שבוע הפדיון
(20:42) אלון פיאדה:ואתה יכול לקבל את ה- 400 עבור ארבעת האגחים או לבצע המרה, במועד הפדיון כבר ישלמו לך, אז תרצה להמיר!
(20:42) אלביס:ואוקיי במידה ונניח המניייה שווה 600
(20:42) אלביס:ואבל אם היא שווה גם 400 או נמוך יותר?
(20:43) אלון פיאדה:וכמו כן ישנם אגחים שבמועדים מסויימים יחס ההמרה משתנה, לדוגמה נקבע כי בתאריך מסויים יחס ההמרה ישתנה מארבע לאחד לשש לאחד, אז אם האג”ח בכסף גם נרצה להמיר
(20:43) אלון פיאדה:ובמקרה שהיא לא בכסף – מחיר המנייה נמוך מ- 400 בדוגמה, כמבון שלא נמיר וניקח את החוב
(20:43) אלביס:וסבבה
(20:44) אלון פיאדה:ואין חובה להמיר, אך כאשר האג”ח בתוך הכסף – כדאי להמיר בנקודות ההכרעה!
(20:44) אלביס:ו(התשתי אותו מסכן � )
(20:44) אלביס:ונפלת על תלמיד מעפן
(20:44) אלון פיאדה:ואנו פה בשביל ללמוד �
(20:44) אלביס:ו�
(20:44) אלון פיאדה:ועד כה מובן?
(20:44) אלביס:וכן בערך
(20:45) אלביס:וסבבה מובן מובן
(20:45) אלביס:וזה מעניין
(20:45) אלון פיאדה:וכעקרון יש מצב שפרמיית ההמרה נמוכה, אך עדיין לא כדאי להמיר…
(20:45) אלון פיאדה:ואילו אינם מצבים רגילים – אך בימים אילו יש דוגמה אחת לכך
(20:45) אלון פיאדה:ואג”ח ד’ של מעריב
(20:46) zuki:ואלון מדוע אפשרות קנית אגח להמרה בבורסה קטנה באופן משמעותי מאגח רגיל?
(20:46) אלון פיאדה:ויחס ההמרה ומחיר המנייה הנמוך מאפשרים המרה של החוב למניות כאשרמחיר האג”ח אינו מתקרב אפילו לפארי
(20:47) אלון פיאדה:ובמקרה זה, למעט אם הפרמייה הופכת שלילית (ובדוגמה זו – היא היתה כזו תקופה ארוכה) אין טעם להמיר שכן בתשלום נקבל מחיר גבוה יותר משווי המנייה היום.
(20:47) אלון פיאדה:ודוגמה זו היא טובה כאשר מסתכלים על כך שיש אנשים שמחזיקים את המנייה עצמה
(20:47) אלון פיאדה:ובמקום זאת הם יכולים להחזיק את האג”ח, להנות מתשואה מובטחת (בהנחת תשלום) וגם להנות מכל גידול במחיר המנייה!
(20:48) אלביס:ואלון כמה היא עלות הפרמיה בד’כ באחוזים כמובן
(20:48) אלון פיאדה:ואז נשאלת השאלה למה אנשים מחזיקים את המנייה ולא האג”ח – אני מאמין כי התשובה היא בחוסר ידע!
(20:48) אלון פיאדה:ולגבי השאלה
(20:48) אלון פיאדה:ומדוע אפשרות קנית אגח להמרה בבורסה קטנה באופן משמעותי מאג”ח רגיל?
(20:48) אלון פיאדה:ויש לכך שתי תשובות תיאורטיות
(20:49) zuki:וכמות האגח
(20:49) אלון פיאדה:ודבר ראשון – חברות לא מנפיקות הרבה אגח להמרה שכן במידה ונכנס לכסף יכול לשנות את מאזן ההחזקות
(20:49) אלון פיאדה:ואם ינפיקו הרבה אגח ויכנס לכסף – הבעלים (וכל מחזיקי המניות) מדוללים באחוזים
(20:50) אלון פיאדה:ודבר המהווה “סכנה” מסויימת למנפיקים
(20:50) אלביס:ואז מה שבעצם אני מנסה להבין ממך אולי צעד קדימה
(20:50) zuki:ויש אם כך איזה יתרון בהחזקת אגח להמרה על פני אגח רגיל?
(20:50) אלביס:ושככל שיש יותר אגחים של חברה מסויימת זה לא טוב לחברה או למנייה
(20:51) אלביס:ואו שמעיד על חברה לא חזקה עם כסף נזיל
(20:51) אלביס:ולכאורה אם היא נותנת לך את האפשרות של אגח להמרה היא יכולה לריות לעצמה ברגל
(20:51) אלון פיאדה:ודבר שני, אג”ח להמרה, גם אם ניתן ביחס המרה גבוה, נותן למשקיעים באג”ח גם תשואה מובטחת, גם בטחון גדול יותר מזה של מחזיקי המניות וגם חלוקה ברווחי החברה במידה והאג”ח נכנס לכסף – לכן למרו תשמדובר בנייר מצויין, אתה צריך לשאול את עצמך למה שחברה תנפיק את זה
(20:52) אלון פיאדה:והתשובה היא רק אם הם לא יכולים להנפיק את האג”ח ללא ההמרה
(20:52) אלון פיאדה:וכן, עבור אג”ח להמרה, לא עבור אג”ח באופן כללי
(20:52) zuki:ומהם הפרמטרים להנפקת אגח להמרה ?
(20:53) אלון פיאדה:ובדיוק כמו אילו של אג”ח רגיל
(20:53) אלון פיאדה:ופשוט החברה נותנת עוד סוכרייה למשקיעים
(20:53) אלון פיאדה:והדבר יכול לבוא לדוגמה כחלופה לנתינת בטחונות לאג”ח
(20:53) אלון פיאדה:וכך לפחות אנו לומדים בתורת ההשקעות, למרות שאני לא רואה קשר ישיר בין השניים
(20:54) zuki:ומדוע אגח להמרה במקרים מסוימים נכנס לכסף והאחר לא?
(20:54) אלון פיאדה:ובסופו של דבר צריך לזכור כי הכל תלוי ביכולת ההנפקה של החברה
(20:54) אלון פיאדה:והכל תלוי במחיר המנייה
(20:54) אלון פיאדה:ורק אם החברה מצליחה ומחיר המנייה מהמיר – האג”ח נכנס לכסף (ברוב המקרים)
(20:56) zuki:וציינת לדוגמא שמחיר ההמרה של אגח פולישק נמוך מה היתרון שם למשל?
(20:56) אלון פיאדה:ומקרה מעניין נוסף הוא של חברת טאואר, שהנפיקה אגחים להמרה בכמות גדולה (באופן יחסי) שהיו רחוקות מאוד מהכסף, אך בגלל שלאורך השנים בוצעו הנפקות של מניות (בגלל הזרמת כספים לחברה), יחס המרה התעדכן כלפי מטה והנייר נכנס לכסף…
(20:56) zuki:והאם צפי של רווחי החברה יעלה את האגח?
(20:57) zuki:וכוונתי ליחס ההמרה
(20:57) אלון פיאדה:ולא במקרה של פולישק הכוונה בהמרה היתה במסגרת ההסדר, מסדרה א’ לסדרה ב’ ולא להמרה של האג”ח עצמו
(20:57) אלון פיאדה:וכרגע הפרמייה להמרה גבוה מאוד והאג”ח רחוק מהכסף.
(20:58) zuki:ושאלתי ביחס ההמרה באגח ב שלהם לאחר ההסדר
(20:59) zuki:והאם זה ישפיע על שער האגח?
(20:59) אלון פיאדה:ואך בהחלט האג”ח עדיף כרגע על המנייה (לדעתי האיישת) שכן בעוד האג”ח יכנס לכסף רק לאחר שהמנייה תעלה 200%, האג”ח עצמו נסחר במחיר שוק נמוך, כך שאנו מבטיחים לעצמנו תשואה כולשהי (המנייה לא בהכרח תעלה – האג”ח כן), ובמקביל אנו מקבלים עדיפות על המנייה במקרה שהחברה נקלעת לצרות
(21:00) אלון פיאדה:וכמו כן אם החברה תתאושש ותחזור לצמוח, גם א םנהנה במידה מסויימת, למרות שהמנייה תעשה יותר (200%, גם האג”ח יהנה באותה תקופה מעלייה של קרוב ל- 100% ואז העליות יתחילו להיות דומות אחת לשנייה
(21:00) zuki:ובכל אופן אני נפרדתי מפולישק לאחר רומן ארוך הרווחתי יפה ממשתי לצרכי מס
(21:00) אלון פיאדה:ויפה…
(21:00) zuki:והאם לדעתך יש מקום לחזור
(21:00) zuki:ושער 69
(21:01) אלון פיאדה:ואני דרך אגב עדיין בפנים, בנה וחצי הקרובות יש תשלומי ריבית בלבד שהחברה ככל הנראה תעמוד בהם, במקביל מחיר האג”ח (לדעתי) עוד יעלה, מדובר בהשקעה בסיכון נמוך (באופן יחסי)
(21:01) אלון פיאדה:ושער 69 בגלל שהיה תשלום ריבית ולכן תיקון טכני, זה אקויולנטי לשער שהיה קודם לכן פחות או יותר
(21:01) אלון פיאדה:וטוב, זמננו תם
(21:02) zuki:ובתשלום האחרון לאחריו שער המשיך לרדת
(21:02) אלון פיאדה:ואשמח לענות על עוד שאלות בפורום… תמליל הצאט יפורסם בעוד מספר דקות וניתן להמשיך לשאול שאלות גם שם…
(21:02) עמית1:ואלון, תודה רבה היה דיון מעניין כמו תמיד
(21:02) אלון פיאדה:ושיהיה שבוע מסחר מהנה ורווחי
(21:02) אלון פיאדה:וותודה לכל המשתתפים
(21:02) zuki:ותודה רבה וערב טוב
(21:02) אלון פיאדה:וערב טוב
(21:03) admin:ותודה
ניתן לשתף או לשלוח במייל כתבה זו באמצעות לחיצה על הכפתורים, או להמשיך לקריאה של הכתבה האחרונה שפורסמה באמצעות לחיצה על הקישור הבא

אנו לאחר החגים ומתקרבים במהירות לשנת 2012, אך רגע לפני, כפי שכבר נכתב בצאט ובפורום באתר שחקן מעוף בשבועיים האחרונים – אני רוצה לעשות סקירה קצרה על מספר ניירות מדוברים.
כמובטח, לאחר תקופת החגים ולמרות העליות שכבר נרשמו יש מספר ניירות שמחירי השוק שלהם עדיין אטרקטיביים, בכתבה זו נסקור כמה מהם. להמשך קריאה לחץ כאן

כתבות נוספות בנושא כתבה זו:

  1. תמליל הצאט 12.12.2010 – במה פתוחה
  2. תמליל הצאט 22.8.2010 – במה פתוחה
  3. תמליל הצאט 31.10.2010 – במה פתוחה
  4. תמליל הצאט 2.5.2010 – אג”ח להמרה בסיס
  5. תמליל הצאט 13.2.2011 – במה פתוחה
הוספת תגובה

התגובה