Money-knights |

סוללים דרך חדשה – חירות פיננסית לפי דרישה!

עליית ריבית בנק ישראל וההשפעה על גובה המשכנתא

Tuesday 24 כNov, 2009

היום התפרסם כי בהחלטת נגיד בנק ישראל (ובניגוד לרוב הצפיות והערכות המקדימות) ריבית בנק ישראל תעלה ברבע אחוז, כך שהריבית החדשה עומדת על 1%.

אחת מההשלכות של העלאת ריבית בנק ישראל היא ייקור עלות (התשלום החודשי) של משכנתא צמודת פריים. בחודשים האחרונים מתקיים דיון ציבורי בנוגע לכדאיות מסלול משכנתא צמודת פריים למסלולי המשכנתא האחרים, כאשר מרבית הבנקים מכוונים את הציבור למשכנתא צמודת מדד. גם אתר Money-Knights היה שותף בפרסומים שונים בנושא, לדוגמה - כדאיות משכנתא – צמודת מדד או צמודת פריים?.

הויכוח הגדול הוא בסיכון שנלקח בעת לקיחת משכנתא צמודת פריים – כאשר ריבית הפריים עולה, התשלום החודשי עולה, אך זה חסר חשיבות עבור משכנתא צמודת מדד שכן הריבית שנגבת עבור משכנתא צמודת מדד קבועה. הבעיה בהצגת “סיכון” זה היא כי לא נלקח בחשבון “הסיכון” בעליית מדד גבוהה (למרות שעליית גובה התשלום החודשי של המשכנתא בעקבות עליית מדד פחותה) וכן התשלום הראשוני עבור משכנתא בתנאי החזר שווים בין שני המסלולים – ופה בדיוק נעוצה הסיבה לכדאיות משכנתא צמודת פריים, לפי דעתי האישית, על משכנתא צמודת מדד וזאת למרות שידוע כי בעתיד הקרוב (ביחס לאורך חיי משכנתא ממוצעת) ריבית הפריים תעלה!

תחילה יש להבין מהי ריבית בנק ישראל? מהי ריבית פריים? מה הקשר בניהן? ומה ההשפעה על גובה ההחזר החודשי?

מהי ריבית בנק ישראל?

ריבית בנק ישראל היא הריבית שנקבעת ע”י בנק ישראל ומשמשת כסוג של סממן עבור גביית ותשלום ריביות ע”י הבנקים. מאז ינואר 1998 ריבית בנק ישראל היא למעשה הריבית הבין-בנקאית.

מהי ריבית פריים? ומה הקשר שלה עם ריבית בנק ישראל?

ריבית פריים היא ריבית שהבנק גובה מלקוח עבור הלוואות צמודות פריים. ריבית הפריים הנהוגה היום בישראל גבוהה באחוז וחצי מריבית בנק ישראל. ההפרש בין ריבית בנק ישראל לריבית הפריים מייצגת את הרווח לבנק בין חלופה של הלוואה לציבור להלוואה בין בנקאית (שכמובן נחשבת בטוחה יותר).

בהלוואות בעלות סיכון גבוה ובהלוואות ללא ביטחונות ממשיים, לדוגמה: הלוואה לכל מטרה, הלוואה לפתיחת עסק ואף הלוואה לרכישת רכב, הריבית הנגבית תיהיה ריבית פריים פלוס אחוז מסויים. עבור הלוואת משכנתא נהוג כי הריבית הנגבית היא ריבית פריים מינוס (כלומר ריבית בנק ישראל פלוס אחוז וחצי פחות גובה המינוס המוסכם).

המינוס המדובר הוא נושא שפתוח לדיון עם הבנק ובזמן זה בהחלט יכול להגיע למינוס 0.8%. כלומר לאחר עליית הריבית המדוברת ריבית הפריים תעמוד על 1.7% בלבד!

מהיא הריבית הנגבת עבור משכנתא צמודת מדד. לאחרונה פורסם כי ריבית זו ירדה בחלק מהבנקים לגובה של -2.6% בלבד (פלוס מדד), למרות שהדבר פורסם הצעות שהתקבלו מבנקים שונים לידי חברי האתר  עבור משכנתא צמודת מדד נעו בין 3.4% ל-3.6% (לפני משא ומתן).

לפיכך כל עוד לא תעלה ריבית בנק ישראל בעוד 0.9% לפחות גובה העדיפות של משכנתא צמודת פריים לעומת משכנתא צמודת מדד ברורה (בהתיחס לגובה הלוואה ומשך החזר שווים – גובה התשלום החודשי במשכנתא צמודת פריים יהיה נמוך מגובה ההחזר החודשי עבור משכנתא צמודת מדד). אפילו אז, בחשבון זה לא נלקח בחשבון גובה המדד. לשם השוואה המדד השנה צפוי להסתכם בכ-4% (עומד נכון לעכשיו על 3.6%). נכון שעליית המדד לא גורמת לזינוק גובה ההחזר החודשי של המשכנתא באופן מיידי, אך עדיין מדובר בגידול החוב באחוזים שגבוהים מהריבית עצמה! מעבר לכך – בגלל שהחוב הנוסף שנוצר מעליית המדד אינו משולם באופן מיידי, הוא נפרס לאורך כל תקופת ההחזר של המשכנתא צמודת המדד, לוקח המשכנתא ישלם ריבית וריבית-דה-ריבית על החוב הנוסף שנוצר מהמדד.

מה ההשפעה על גובה ההחזר החודשי?

אך בכמה יעלה גובה ההחזר החודשי. לרוב במשכנתא צמודת פריים מדובר על משכנתא עם קרן משתנה, כך שכל עוד ריבית הפריים לא משתנה גובה ההחזר החודשי לא משתנה. לפיכך גם כאשר מדובר בהגדלת התשלום החודשי של המשכנתא, בגלל עליית ריבית הפריים, העלייה תיהיה אחידה לאורך כל זמן ההחזר. כלומר על כל חוב של 100 אלף ש”ח, עלייה ברבע אחוז מייצגת עלייה של 250 ש”ח בגבייה הריבית השנתית. כעת החישוב שנעשה יהיה מעט לא מדויק, אך מספיק קרוב למציאות, בגלל שהחוב יורד לאורך זמן ההלוואה בצורה הגידול השנתי יהיה בערך מחצית מסכום זה (מעט גבוה יותר) – כלומר 125 ש”ח לשנה, שהם כ- 12.5 ש”ח לחודש. בהנחה שיתרת המשכנתא הינה כחצי מליון ש”ח (כלומר משכנתא ממוצעת בתחילת דרכה), ההחזר החודשי בעקבות עליית הריבית הנוכחית תסתכם בסכום חודשי הקרוב ל- 62.5 ש”ח בלבד!

ומה צפוי לנו בעתיד?

חלק מ”מביני עניין” (כלומר בעלי אינטרסים) אומרים כי ריבית בנק ישראל תעלה בעוד 2% במהלך 2010 (כלומר תעמוד על 3% לקראת סוף השנה הבאה). לפיכך, אותם גורמים חושבים כי יש להעדיף משכנתא בריבית צמודת מדד על משכנתא צמודת פריים.

גם אם ניקח בחשבון כי אכן זה מה שיקרה, מדובר בגילום של 1% מדד בלבד, כמו שראינו השנה המדד עמד על 4%, ואם אכן יעלה הנגיד את הריבית בארבע קפיצות של חצי אחוז לאורך השנה, הרי הוא יעשה זו רק עם המדד יהיה בגבול העליון של הצפי או מעבר לו. יעד האינפלציה לשנת 2010 הוא בין 1% ל-3%, כלומר הגבול התחתון של יעד האינפלציה מהווה את נקודת שווי המשקל בין החלופות. אך אם אכן תיתכנס האינפלציה לגבול התחתון איזה תמריץ יהיה לנגיד לנסות לרסנה ע”י העלאת הריבית?

האם ריבית הפריים יכולה לעלות אף מהר יותר?

כמו שאמרתי בעבר, אינני נביא, אך נתונים כלכליים וצפי פעילות הבנקים המרכזיים בארצות אחרות (בראשם הפד האמריקאי) מצביעים על כך שריבית בנק ישראל לא תוכל לעלות בקצב שעליו נרמז למעלה. אם אכן הפרסומים בקשר לרצון הפד האמריקאי להשאיר את הריבית ללא שינוי לתקופה של כשנתיים (או אפילו מעל שנה), בערך הנוכחי, ללא שינוי, נכונים – הדבר יקשה על נגיד בנק ישראל, סטנלי פישר, להעלות את הריבית בקצב מהיר. דבר שכזה יוביל לקריסת הדולר מול השקל, מה שיפגע ביצוא של מדינת ישראל ובהמשך יביא לתוצאות הרסניות שלא ניכנס לכולם כאן, אך נציין אחת – עלייה אינפלציונית מהירה!

לסיכום

באחריות כל אדם לבצע את השיקולים הכלכליים שלו עצמו, ונתוני הכלכלה, כולל גובה הריבית, סוג ההצמדה וצפי עתידי יכולים להשתנות, ניתן לעשות ניחוש מושכל על כדאיות כלכלית בנושא זה. כאשר מדובר בנקיטת צעד משמעותי כגון לקיחת משכנתא וקניית דירה לעיתים נוהגים אנשים שונים שלא לבצע מחקר ובירור באופן מלא ומקבלים החלטות על סמך נתונים חלקיים או חוסר הבנה.

השיטה הטובה ביותר היא לבצע סימולציה לגובה ההחזר החודשי על פי אותם תנאים (כלומר גובה המשכנתא ומשך ההחזר) עבור המסלולים השונים. לאחר מיכן ניתן לבקש מהבנקאי (או אפילו לעשות באופן עצמאי ע”י מחשבוני המשכנתא השונים) את השינוי הצפוי בעת שינוי גובה ריבית הפריים הנגבית כמו גם עלייה אינפלציונית קבועה לאורך השנים.

בנתונים הנוכחיים ניתן לראות כי קיימת עדיפות ברורה למשכנתא צמודת פריים לשנים הקרובות.

כניסות למאמר ממנועי חיפוש:

 • מהי ריבית הפריים היום
 • ריבית פריים 2011
 • גובה ריבית הפריים
 • עליית ריבית
 • גובה המדד
 • ריבית פריים בנק ישראל
 • פריים 2011
 • עליית הריבית
 • גובה הפריים כיום
 • גובה ריבית פריים
ניתן לשתף או לשלוח במייל כתבה זו באמצעות לחיצה על הכפתורים, או להמשיך לקריאה של הכתבה האחרונה שפורסמה באמצעות לחיצה על הקישור הבא

אנו לאחר החגים ומתקרבים במהירות לשנת 2012, אך רגע לפני, כפי שכבר נכתב בצאט ובפורום באתר שחקן מעוף בשבועיים האחרונים – אני רוצה לעשות סקירה קצרה על מספר ניירות מדוברים.
כמובטח, לאחר תקופת החגים ולמרות העליות שכבר נרשמו יש מספר ניירות שמחירי השוק שלהם עדיין אטרקטיביים, בכתבה זו נסקור כמה מהם. להמשך קריאה לחץ כאן

כתבות נוספות בנושא כתבה זו:

 1. למה דווקא משכנתא צמודת ריבית פריים?
 2. משכנתא צמודת מדד או צמודת פריים? – המשך
 3. משכנתא צמודת מדד או צמודת פריים? – המשך
 4. משכנתא צמודת מדד או צמודת פריים? – המשך
 5. טבלת ריבית בנק ישראל לאורך 12 החודשים האחרונים

13 תגובות »

סוזי שואלת בפייסבוק:

“יש מצב שאני לא יודעת על מה אני מדברת, רק התחלתי להתעניין בנושא הזה טיפה…

זה לא מסתדר לי. שלושת רבע אחוז מחצי מיליון זה 3750 שקל. אם עכשיו הריבית היא אחוז, זה יעלה ל5000, אני טועה? ובאותו עניין, הבנתי שבמצב תקין, אחרי המיתון זאת אומרת, הריבית תחזור ל4 אחוז, אז מגמת העליה הזו דווקא כן מאיימת.”

התשובה:

אין בעיה בשביל זה אני פה.
דבר ראשון מדובר בעלייה של רבע אחוז, כלומר מול התשלום הנוכחי, התשלום השנתי יגדל ב- 1250 ש”ח.

אבל זה לשנה!

כלומר חלקי 12, שזה קצת יותר ממאה שקלים בחודש.

אז למה אמרתי 60, נכון?

בגלל שאת הסכום הזה צריך לחלק בערך לשניים. מה שקורה הוא כי הבנק יגבה מאיתנו מעט פחות בקרן בשביל לווסת את עליית הריבית (למעט אם לקחנו משכנתא צמודת פריים בקרן שווה – וזו בקשה מיוחדת שלא מאושרת כמעט באף בנק). בצורה זו העלות החודשית של הקרן לא יורדת אם הזמן ומחסה את ההפרש מול הקרן שמשולמת היום.

מדובר בקצת יותר מחצי בגלל שהקרן שאנו שאנו לא משלמים היום ממשיכה לצבור ריבית שאותה נצטרך לשלם, ולכן למרות שמדובר בחוב נוסף של 100 ש”ח (בחודש הראשון וסכום אפסי בסוף תקופת הפרעון) אנו נשלם כ-60 ש”ח לאורך כל התקופה (בדוגמה – 20 שנה).

מקווה שזה מובן יותר עכשיו…

25 בNovember, 2009 | 2:57 pm
סוזי:

למה שהבנק יביא את עצמו למצב שהוא לוקח מאיתנו פחות כסף ממה שאנחנו מצפים שהו יקח?
את ההפרש בין 60 לקצת יותר ממאה שקלים, לא נשלם? אנחנו משלמים אותו במקום אחר?

25 בNovember, 2009 | 3:08 pm
אלון:

כמובן שאנו משלמים הכל ועוד עם ריבית.

בו נגיד שהמשכנתא היא על חצי מיליון ש”ח ולתקופה של 15 שנה.

מה יהיה החוב לאחר 10 שנים? הרבה פחות ממליון, נכון? אבל מה יקרה לתשלום החודשי?

בהנחה שריבית הפריים אותו הדבר, התשלום החודשי לאורך כל 15 השנים יהיה זהה. כלומר בשנים הראשונות החלק היחסי של הקרן קטן יותר מכלל ההחזר, לאחר התשלום הראשון החוב שלנו קטן יותר, כך שהריבית שנגבת עבורו קטנה יותר. ההפרש בין גובה תשלום הריבית בין התשלום הראשון לתשלום השני הולך לכיסוי גדול יותר של הקרן.

בכל תשלום שאנו מבצעים הקרן יורד מעט, כך שבתשלום הבא, בגלל שהתשלום החודשי קבוע, החלק היחסי של הריבית קטן והחלק היחסי של הקרן עולה.

אם נחזור לדוגמה שלנו, אם היינו מוסיפים ומשלמים את כלל הריבית החדשה שנוספה לתשלום, 100 ש”ח, היינו צריכים לשלם בתשלום הראשון 100 ש”ח, בתשלום השני – כמה אגורות פחות. לאחר קצת יותר ממחצית התקופה כבר היינו משלמים פחות מ-50 ש”ח בכל תשלום. כאשר בשנה האחרונה התשלום הנוסף היה יותר לכמה שקלים בלבד ובסוף נמחק לחלוטין (בגלל שגובה הקרן יורד והוא תלוי בו).

ניתן לומר כי ההיינו משלים בממוצע 50 ש”ח בלבד (100 בתשלום הראון וכמעט אפס באחרון), בסדרה הנדסית יורדת.

בגלל שהתשלום שלנו שווה לאורך כל התקופה, אנו נשלם מעט יותר מהמממוצע שלמעלה, בגלל שתשלום הקרן נפגע מעט ולכן התשלום על הריבית כבר לא יורדת באופן אחיד.

במקום לשלם ממוצע של 50 ש”ח לחודש למשך 15 שנה, נשלם תשלום אחיד של 60 ש”ח לאורך כל 15 השנים.

אין מה לדאוג לבנק – הוא לא מפסיד אלינו…

25 בNovember, 2009 | 3:23 pm
alon:

ליאת בן ירין קרן, שואלת בפייסבוק:

“אז אני כבר לא מבינה מה יותר כדאי? לקחת פריים או מדד?

אני שואלת את זה כי אני בדיוק בשלבי מיחזור – ובעניין הללא קנס אין לי דאגה יש לנו הטבות של עובדי בנק חחח
בכל מקרה מטורף עניין המשכנתאות…

שיר מאחלת לך שתמשיכי לחייך כל הדרך אל הבנקקקקק:)) וכל החיים תצחקי על נושא המשכנתא:)”

התשובה:

ממליץ לך לקרוא את הכתבה ולעשות את החישובים לבד, זו הדרך היחידה ללמוד באמת. כרגע לטווח קצר משכנתא צמודת פריים תיהיה עדיפה, ברגע שריבית בנק ישראל תחצה את 3% יהיה צורך לבדוק את תחזית המדדים ולהפעיל שיקול דעת. בכל מקרה כפי שנראה היום, גם עם ריבית בנק ישראל של 4-6% לטווח הארוך יהיה כדאי יותר משכנתא צמודת פריים.

יש לקחת בחשבון שגובה התשלום החודשי יעלה ולהתאים את גובהו ליכולת האישית כבר מעכשיו!

26 בNovember, 2009 | 11:15 am
ערן:

אלון שלום,
אני מקווה שפנייה אליך בדרך זו עדיין רלוונטית.
אני מתלבט קשות בנוגע לפרעון חלקי של הלוואת משכנתא.
יש לי הלוואה של 390000 בריבית 4% קבועה ונשארו לי 182 חודשים. אני רוצה לפרוע 190000 ש”ח שנכנסו לי לשמחתי לאחרונה ולהקטין את ההחזר החודשי. הבנק רוצה עמלת היוון בגובה כ 12000 ש”ח. אני מתלבט האם לחכות כל פעם ל-11 בחודש, להתקשר למחלקת סילוקים ולעשות סימולציה עד שהריביות ישתנו לטובתי ולא אצטרך לשלם קנס כל כך גבוה או שההמתנה הזו תעלה לי בסוף יותר ממה שהייתי מרוויח? אני לא מצליח להבין האם מגמת שינוי הריביות היא לטובתי וגם מה אומר צפי השינויים במדד, תוך כדי שאני מחכה להזדמנות…
דרך אגב, בעוד חדשיים אעבור מדרגה של ריבית היוון ויחד עם זאת אעלה מדרגה לקבלת 20% הנחה על עמלת ההיוון במקום 10% שיש לי עכשיו. בקיצור, המון משתנים וקשה להחליט מה הכי נכון לעשות.
אודה לך מאד על תשובתך,

ערן.

7 בFebruary, 2010 | 5:09 pm

היי ערן,

תמיד רלוונטי, אפילו עדיף, בגלל שאני לא יכול לפספס (בניגוד למייל).

ריבית 4% קבועה? או ריבית 4% צמודת מדד?

אם ריבית 4% קבועה ללא הצמדה – שיחקת אותה, אני לא מבין למה לפדות לפני הזמן. כך את הכסף ושים בהשקעה בטוחה בפיזור טוב ותוכל לעשות יותר מ-4%. כמו כן תוכל לקחת את הכסף ולהשקיע בנכס נדל”ן נוסף (כמו שעשית ולקבל תשואה גם על המינוף. בכל מקרה חשוב לזכור כי במקרה כזה הבנק בכל מקרה לוקח לך כקנס יותר מ-6% מהכסף (לפי הערכים שנתת) ומדובר בריבית מאוד נמוכה.

בכל מקרה לדעתי הכוונה היתה 4% צמוד מדד. במקרה כזה יש קנס שתלוי בגובה הריבית בשוק עבור משכנתאות דומות. כלומר ברגע שהריבית על משכנתא צמודת מדד תעלה מעל 4% לא יהיה לך קנס כלל (כך את זה בחשבון!). בגלל שהבנק אומר לעצמו כי הוא יכול לקחת את הכסף שאתה מחזיר ולקבל עליו תשואה טובה יותר (זה גם עובד לכיוון ההפוך ולכן הם רוצים לקנוס אותך – אם לוקחים ונותנים היום למישהו אחר את הכסף הם יקבלו ריבית נמוכה יותר).

במקרה זה – ריבית 4% צמודת מדד, הייתי מחכה שהריבית בשוק תעלה (הריבית של המשכנתא לא משתנה) בעיקר בגלל שהצפי לחודשים הקרובים הוא מדד שלילי (ינואר ופבואר) כמו גם מדד אפס במרץ, לכן אם אתה לא מחזיר כעתאתה מרוויח.

כמובן שאז תיכנס למדרגות שאתה מדבר אליהם ואני חייב להגיד שאני לא מכיר לעומק ולכן יכול להיות שבטווח הארוך במידה ותרצה לפדות לפני עליית הריבית (שתבוא רק לאחר עליית המדד) תצא בהפסד בסך הכל.

בכל מקרה לא הייתי פודה גם לאחר שהריבית תעלה ולא יהיה קנס. זכור כי במקרה שתרצה את הכסף הבנק מתייחס לכך כהלוואה ולא כמשכנתא ולכן הריבית שתקבל תהיה גבוהה הרבה יותר.

אם כל כך הרבה אפשרויות בשוק, השקעה לטווח ארוך היתה מניבה רווח טוב יותר.

כמובן שבלי לראות את כלל הנתונים קשה להגיד מה עדיף אך ההיתי שוקל כבר (אם בכל זאת אתה רוצה לפרוע את המשכנתא) לבקש סימולציה של לפרוע בקיצור התקופה ולא בהורדת התשלום.

אתה מדבר על לפדות כשליש מהקרן, אם תקצר את אורך התשלום ותשאיר את ההחזר החודשי לפי אותו ערך אתה תקצר אותו ביותר מחצי ותרוויח כמה שנים של החזר!

כמובן אם ההחזר החודשי לא חונק אותך…

גם אז הייתי יושב עם הבנק ומבין מה המשמעות של המדרגות בדיוק. לא יכול להיות שהעלייה גורמת לקנס לגדול אם הריבית לא משתנה, הגיוני יותר כי שתי המשתנים [מדרגת ההיוון וההנחה] עובדים לטובתך!. במידה וזה נכון אז עדיף להמתין, כך תוכל גם להנות מירידת המדד בנוסף לכל (זכור זה משפיע על כל הקרן!).

מקווה שעזרתי, אם יש שאלות נוספות אתה מוזמן לעלות אותם.

7 בFebruary, 2010 | 6:16 pm
ערן:

רוב תודות.

9 בFebruary, 2010 | 11:57 pm
אתי אזולאי:

הכתבה נתנה לי המון.יש לי משכנתא בסכום של 440 אל”ש בפריים -0.6 ל-26 שנים. האם כיום כדאי לי למחזר חצי 220 אל”ש פריים -0.8 וחצי 25 שנים והחצי השני 220 אל”ש קבועה ריבית 3.06 צמודת מדד15 שנים?אני חד הורית ולא רוצה לקחת סיכונים.

31 בMarch, 2011 | 12:51 am

שלום אתי, מחזור לאחוז ריבית נמוך יותר תמיד טוב, במיוחד כאשר מדובר על פריים מינוס – שכן בכל מקרה אין קנסות.

לגבי החלוקה, בעוד הדבר “מוריד סיכון” ע”פ האנליסטים חשוב לזכור כי בהצמדה למדד יש גם סיכון ונכון שהעלייה בדרך כלל מתונה יותר, הפריים יכול לעלות עד לערך מסויים בעוד המדד ימשיך לטפס שנה אחר שנה.

כמו כן אני לא בטוח שבערכים של היום עוד ניתן לקבל צמודה פלוס 3.06.

לבסוף נציין כי אומנם 3.06 נשמע פחות מפריים מינוס אפס שמונה, כאשר ידוע שהפריים ימשיך לעלות. ההצמדה הופכת את זה אפקטיבית לריבית של 6% רף גבוה מרף נורמלי לריבית פריים מינוס!

כמו כן למשכנתא צמודה בריבית קבוע יש קנסות ביציאה – דבר שיש גם לקחת בחשבון (במיוחד עם יש כוונה למחזר שוב בעתיד).

3 בApril, 2011 | 4:17 pm
ורד:

מה עדיף? להזרים 160,000 ש”ל ל160,000 ש” משכנתא בפריים -0.9 או לסגור 160,000 מתוך 197,000 מכנתא ברייבית משתנה של 4.13?

15 בApril, 2011 | 1:10 pm

שלום ורד, ברור שעדיף לסגור את הריבית המשתנה. ערכה הנוכחי גדול יותר והיא תעלה במקביל לעליית גובה ריבית הפריים.

השאלה היא אחרת – הגיוני להניח כי בריבית המשתנה יש לך קנס יציאה בעוד בריבית הפריים לא.

קנס יציאה זה יכול לשנות את התמונה, ולכן ללא מידע נוסף, לא ניתן להעריך את הכדאיות בצורה וודאית.

מציא ללכת לבנק ולעשות סימולצייה של שני התרחישים…

16 בApril, 2011 | 4:09 pm
שולי:

אלון שלום !
סלח לי על הבורות, אך אולי תסייע לי לחשב. אנו זוג בשנות ה-55 + ומעוניינים בהלוואה לרכישת דירה בסך של 200,000 אלף בפריסה של 15 שנים. כמה יכול להיות ההחזר החודשי?

29 בNovember, 2011 | 11:57 am

דבר ראשון הציין כי במקרים כאלה הדבר הפשוט ביותר הוא לפתוח מחשבון משכנתא, פשוט ע”י חיפוש בגוגל.

כעקרון מדובר בהחזר של כ- 1600 ש”ח לחודש, אך הדבר תלוי במסלול ובריבית הסופית שתינתן לכם.

כמו כן יש לקחת בחשון שני דברים:

(1) אני בדעה כי הצמדה לפריים היא העדיפה, היום כבר ישנם מגבלות שלא ניתן לקחת את כל הסכום בפריים, אך ראוי לנסות.

(2) אם אתם 55+ ולוקחים הלוואה לרכישת דירה ל-15 שנה, הייתי מציא לשבת עם יועץ ולבחון את התזרים העתידי שלכם שלא תכנסו לבעיה בעת הפרישה לפנסייה.

4 בDecember, 2011 | 11:03 am
הוספת תגובה

התגובה