Money-knights |

סוללים דרך חדשה – חירות פיננסית לפי דרישה!

קורס השקעות אגח

קורס השקעות – אג”ח

 

 

קורס השקעות ממוקד תחום אג”ח בהנחיית אלון פיאדה ובחסות אתר שחקן מעוף יוצא לדרך…

קורס ההשקעות – אג”ח הינו קורס שלא דומה במאותו לקרוס אג”ח אחר ברוחב ועומק החומר המועבר בו.

הקורס נבנה מהיסוד בהשקעה גדולה ומיועד למשקיעים בכל הרמות, לא נדרש ידע מקדים בשביל להשתתף בו ובסיומו יוכלו משתתפי הקורס לא רק לבצע השקעה חכמה ומחושבת בשוק האג”ח אלא ינתנו להם כלל הכלים להבין את מעות ההשקעה ולתמחרה – ובכך להוריד את הסיכון הנלווה בהשקעה בתשואה גבוהה!

מרצה הקורס – אלון פיאדה, הוכיח את יכולתו לא רק לפשט את הדברים ולהסבירם בצורה בהירה לקהל הרחב, דבר שאותו הוא עושה מדי יום בפורום אג”ח שבאתר שחקן מעוף, אלא גם להעריך ולצפות תהליכים ומהלכים בשוק ההון (בתחום האג”ח) בצורה מדוייקת. את העקרונות, התובנות והכלים בהם הוא משתמש עבור ביצוע הערכות אילו – יקבלו משתתפי הקורס בצורה מלאה, כך שבסיומו יהיו גם להם כל היכולות להעריך בצורה עצמאית ולהבין את התהליכים שיוצרים ערך מוסף למשקיע.

הקורס בנוי מארבע שיעורים:

שיעור ראשון – קורס השקעות אג”ח 

קורס השקעות אגח - שיעור ראשון

קורס השקעות אגח - שיעור ראשון

 

שיעור שני – קורס השקעות אג”ח

קורס השקעות אגח - שיעור שני

קורס השקעות אגח - שיעור שני

 

שיעור שלישי – קורס השקעות אג”ח

קורס השקעות אגח - שיעור שלישי

קורס השקעות אגח - שיעור שלישי

 

שיעור רביעי – קורס השקעות אג”ח 

קורס השקעות אגח - שיעור רביעי

קורס השקעות אגח - שיעור רביעי

 

למידע נוסף ורישום לקורס, יש להיכנס לאתר שחקן מעוף (כניסה דורשת רישום ואישור תנאי השימוש – הרישום לאתר ללא עלות!) ולהרשם תחת הנושא – קורסים והשכלה פיננסית.

כניסות למאמר ממנועי חיפוש:

  • אלון פיאדה