Money-knights |

סוללים דרך חדשה – חירות פיננסית לפי דרישה!

DB – נדל”ן

Monday 18 בMay, 2009
זה המקום לדסקס על תחום הנדל”ן, האם אתם מכירים דירות במציאה? אולי שמעתם על איזור מבוקש עם מחירים נמוכים ותשואה גבוהה?

נכון לפעמים אנו לא יכולים להרשות לעצמנו נכס מסויים, אולי אנו רוצים לחלוק את הסיכון, או סתם לבדוק מה דעתם של אחרים.

מה דעתכם לחלוק את השאלות שלכם בנושא, אולי לתרום קצת


DB – אג”ח

Thursday 4 בSep, 2008
אג”ח = איגרת חוב, הינה הלוואה שאתם נותנים לחברה/ממשלה בעלת ערך ריבית קבועה על קרן מוסכמת, עם תאריך פירעון רשום.

המסחר באג”ח מתבצע בצורה חופשית בשוק גם לאחר ההנפקה עצמה, כך שאפיק השקעה זה יכול להיות נזיל גם כן (לתשומת ליבכם – ישנם אג”חים שבהם לא מתבצע מסחר רציף!).

ישנם שתי צורות להשקעה