Money-knights |

סוללים דרך חדשה – חירות פיננסית לפי דרישה!

DB – אג”ח

Thursday 4 כSep, 2008
אג”ח = איגרת חוב, הינה הלוואה שאתם נותנים לחברה/ממשלה בעלת ערך ריבית קבועה על קרן מוסכמת, עם תאריך פירעון רשום.

המסחר באג”ח מתבצע בצורה חופשית בשוק גם לאחר ההנפקה עצמה, כך שאפיק השקעה זה יכול להיות נזיל גם כן (לתשומת ליבכם – ישנם אג”חים שבהם לא מתבצע מסחר רציף!).

ישנם שתי צורות להשקעה באג”ח:
1) קניית אג”ח למטרת מכירה – ניתן לרכוש אג”ח, לקבל עליו ריבית כקרן ולמכור אותו לפני מועד הפירעון שלו. בגלל שאג”ח זה דבר סחיר ערכו יכול לעלות או לרדת! כמובן שהסיכון/סיכוי שלכם נובע מהתנודתיות של מחיר האג”ח.
2) קניית אג”ח למטרת אחזקה – ניתן לרכוש אג”ח, לקבל עליו ריבית כקרן ולהחזיק אותו לכל תקופת האחזקה שלו (שיכולה להיות בין חודשים לעשרות שנים). בהנחה שהחברה יציבה אתם יודעים ביום הקנייה את תזרים המזומנים שלכם ולכן גם את הרווח.

שימו לב – יש אג”חים מסוגים שונים (כגון אג”חים להמרה, שנותנים אפשרויות וזכויות מיוחדות, לא ניכנס לזה בשלב זה).

אג”חים של קונצרניים (חברות) לרוב יהיו צמודי מדד או מט”ח בנוסף לריבית הנקובה.

הריבית בפועל שמתקבלת מקנייה של אג”ח במסחר יכולה להיות גבוה או נמוכה מהריבית הנקובה. ריבית זו משוכללת באמצעות ההפרש בין המחיר הנקוב על האג”ח למחיר האג”ח עצמו. כל אתר ועיתון שבו מפורסמים נתוני אג”חים ימנה עבורכם את הריבית לפדיון (בהנחה כי מחזיקים את האג”ח עד סוף התקופה) ברוטו ונטו.

אג”חים לתקופות ארוכות יכולים להיות השקעה בדומה לקרן פנסיה או מניות בעלות דוידנטים, כך שניתן להבטיח בסבירות גבוהה תזרים מזומנים קבוע.

בהמשך לנושא זה אני רוצה כי חברי הקבוצה יפרסמו לטובת הכלל אג”חים בעלי פוטנציאל ולאחר בדיקה של נתוני החברה.

כמובן נציין כי האחריות לבדיקה ואימות הנתונים המופיעים בחלק זה היא באחריות הקורא בלבד!

ניתן לשתף או לשלוח במייל כתבה זו באמצעות לחיצה על הכפתורים, או להמשיך לקריאה של הכתבה האחרונה שפורסמה באמצעות לחיצה על הקישור הבא

אנו לאחר החגים ומתקרבים במהירות לשנת 2012, אך רגע לפני, כפי שכבר נכתב בצאט ובפורום באתר שחקן מעוף בשבועיים האחרונים – אני רוצה לעשות סקירה קצרה על מספר ניירות מדוברים.
כמובטח, לאחר תקופת החגים ולמרות העליות שכבר נרשמו יש מספר ניירות שמחירי השוק שלהם עדיין אטרקטיביים, בכתבה זו נסקור כמה מהם. להמשך קריאה לחץ כאן

כתבות נוספות בנושא כתבה זו:

  1. אגח מטיס קפיטל – הודעה בדבר GPM
  2. מטיס קפיטל אגח א – קנייה
  3. פטרו גרופ אגח א – מעקב
  4. מטיס קפיטל אגח א – כדאיות השקעה
  5. אגח פטרוגרופ או אגח מטיס
הוספת תגובה

התגובה