Money-knights |

סוללים דרך חדשה – חירות פיננסית לפי דרישה!

פירוק במסגרת הסדר באגח דניריקו

Tuesday 3 בMay, 2011

לא נכנסתי לעיין בנייר, אם יהיה יותר זמן בערב השתדל לעשות זאת, אך מיכוון שנשאלתי הענה באופן כללי.

במקרה של פירוק ממונה מפרק (שלו עלות ושכר) שתפקידו למצות את הערך מנכסיו החברה, לרוב ע”י מכירתם. מההכנסות של מכירת הנכסים (ואולי גם מגביית חובות או החזר משיכות שבוצעו) נוצרת קופת מזומנים אותה צריך לחלק… להמשך קריאה לחץ כאן


חג’ג’ אג”ח ג’

Monday 2 בMay, 2011

האג”ח נותן 8.4 ברוטו צמוד מדד, ונסחר ב 98.42 היום.

אגח עם בטחונות, תשלומי ריבית פעמיים בשנה, צמוד מדד, תשלומי קרן קטנים החל מ- 2014 ותשלום קרן גדול (60%) ב- 2016.

כעקרון אני אישית לא משקיע באגחים מסוג זה שכן במידה והחברה תיכנס לבעיות יכול ליפול חזק יותר מפוטנציאל העלייה הקיים שכן האגח… להמשך קריאה לחץ כאן


מטיס קפיטל – התממשות התרחיש הפסימי

Monday 2 בMay, 2011

בעקבות כל ההודעות האחרונות נוצר חשש לא ברור מהסדר מסתמן בחברה. חשוב להדגיש כי כמי שסיקר את האגח של חברת מטיס – הדבר כל הזמן היה על השולחן ולכן לא היה צריך להפתיע אף אחד.

הירידות האחרונות בנייר גם הם ניצפו מראש ובעיון בכתבות עבר ניתן לראות כי השיח נע סביב הצורך לצאת לאחר… להמשך קריאה לחץ כאן


אמפל והשקעתה ב-EMG – הסגה נמשכת

Monday 2 בMay, 2011

נכון שהפסקת הזרמת הגז הנוספת (בעקבות אירוע חבלני – פיצוץ צינור), אנא התרחיש הטוב וניתן לראות את זה מול מחיר המנייה וגם האגח. אך האם השוק לא קופץ רחוק מדי?

בואו נבחן את הדברים…

על פי מאזן החברה נכון לסוף שנת המס הקודמת (הדוח האחרון) לחברה מאזן של 4,960,349,000 (שזה כמעט חמישה מילארד… להמשך קריאה לחץ כאן


אגח מטיס קפיטל – התחלה של הסדר?

Monday 18 בApr, 2011

בעוד אנו דנים באגח של מטיס קפיטל ובירידות החדות שעברו אליו ממועד הפרעון החלקי שהיה בו – יוצאת הודעה מחברת הבת – פטרו גרופ - על בעיה אפשרית – בעיה שתשפיע חזק יותר על החוב של מטיס כלפי מחזיקי האגח של החברה מאשר ההשפעה על החוב של פטרו כלפי מחזיקי האגח שלה!

הסדר במטיס? תשלום בפטרו?