Money-knights |

סוללים דרך חדשה – חירות פיננסית לפי דרישה!

אאורה כהשקעה לטווח ארוך – סיכום שנה

Monday 27 בDec, 2010

אג”ח חברת אאורה כהשקעה סולידית ל-2010, סיכום שנה

לפני כתשעה חודשים פרסמתי סקירה על כלל סדרות האג”ח של חברת אאורה ועל סדרה ד’ של החברה בפרט (ראה - אאורה אגח ד כאפשרות השקעה לטווח ארוך).

לקראת סוף שנה ראיתי נכון לחזור אחורה… להמשך קריאה לחץ כאן


רשימת אגחים לפי אחוז תשואה

Monday 13 בSep, 2010

אגחים בטוחים בעלי פוטנציאל רווח בחלוקה לאחוז תשואה

כל מי שעוקב אחרי יודע כי אני מצודד באגחים הנחשבים מסוכנים ע”פ רוב – תוך טענה כי הם בעלי סיכון נמוך בהסתכלות נכונה דרך משקפי אסטרטגיית ההשקעות שלי – כניסה ויציאה תוך מימוש רווח הוני שאינו בהכרח נובע מפדיון.

אך אם מטרת המשקיע להחזיק לפדיון במטרה… להמשך קריאה לחץ כאן


אאורה אגח ב כהזדמנות השקעה

Sunday 30 בMay, 2010

הירידה בשלושת החודשים האחרונים הינה בשיעור של 10% (מהשיא), כמו כן בזמן כתיבת שורות אלו יורדת 4.2% נוספים ביומי.

כיצד לנהוג בהשקעה באגח של חברת אאורה?

נכון שבמחיר נוכחי שווה קנייה, אך יש לקחת בחשבון תנודתיות השוק בימים אלו והחשש להמשך ירידות חדות.

כהשקעה לטווח ארוך, סבירות גבוה לתשלום קרוב, ובכל מקרה… להמשך קריאה לחץ כאן


נעילת תשואה בהשקעה באגח

Tuesday 6 בApr, 2010

עקרון נעילת תשואה בעת רכישת אג”ח כהשקעה לטווח ארוך (פדיון)

בעקבות הפרסום של הסקירה על אגחים של חברת אאורה (ראה - אאורה אגח ד כאפשרות השקעה לטווח ארוך) הועלתה בפני השאלה – מהי “נעילת” אחוז תשואה להשקעה לזמן ארוך? (כפי שהופיע שם).… להמשך קריאה לחץ כאן


אאורה אגח ד כאפשרות השקעה לטווח ארוך

Wednesday 31 בMar, 2010

השקעה באג”ח ד’ של חברת אאורה (מספר 3730181) – וסקירת כלל סדרות החברה

משקיע המחפש אג”ח סולידי באופן יחסי עם תשואה יפה ומועדי פדיון קרובים, להשקעה לשנתיים – שלוש הקרובות, האגחים של אאורה בכלל וסדרה ד’ בפרט יכולים להיות אופציה מעניינת.

נתונים החברה – אאורה:

חברה עם הון עצמי חיובי המשקיע בנדלן… להמשך קריאה לחץ כאן