Money-knights |

סוללים דרך חדשה – חירות פיננסית לפי דרישה!

תשואה לפדיון נטו אגח – מה המשמעות של זה?

Monday 11 בApr, 2011

נשאלתי את השאלה הבאה:
אשמח לקבל הסבר באמצעות חישוב והשוואה בין שני האג”חים הבאים:

גליל 5427: תשואה לפדיון ברוטו 0.04% / נטו 2.11%-.
גליל 5481: תשואה לפדיון ברוטו 0.05% / נטו 0.61%-.

את הברוטו אני מבין.
את הנטו חשבתי שאני מבין אבל בהשוואה בין שני האג”חים הללו הנותנים קופון דומה ובעלי מח”מ דומה… להמשך קריאה לחץ כאן