Money-knights |

סוללים דרך חדשה – חירות פיננסית לפי דרישה!

אדמה אגח א – המשך הדרך

Thursday 6 בJan, 2011

כפי שכתבתי בעבר, לנייר יש פוטנציאל אם כי נמוך. אני מזכיר כי צרניק הוא זה שהעלה את הנייר לציבור הרחב וזה אדם עם קהל רחב…

תשלום הבא עוד רחוק, היתרון של האגח הוא בקופון נדיב מלכתחילה, הרווח ההוני עליו לא יכול להיות עוד רב מדי להערכתי, אך עם השוק של היום כבר קשה לדעת.… להמשך קריאה לחץ כאן


אדמה אגח א

Monday 8 בNov, 2010

אדמה אגח א’ – מספר נייר – 1100304

בהמשך לצאט שנוהל אתמול – נשאלתי לגבי אג”ח א’ של חברת אדמה…

לדעתי יש להבדיל בין הרצון להמשיך להחזיק בנייר לפדיון רחוק יותר תוך אמונה ביכולת החברה ויציבותה – כלומר השקעה לפדיון, לבין השקעה אישית במטרת רווח הון, מעבר מהיר ורכיבה על גלים – כלומר… להמשך קריאה לחץ כאן


רשימת אגחים לפי אחוז תשואה

Monday 13 בSep, 2010

אגחים בטוחים בעלי פוטנציאל רווח בחלוקה לאחוז תשואה

כל מי שעוקב אחרי יודע כי אני מצודד באגחים הנחשבים מסוכנים ע”פ רוב – תוך טענה כי הם בעלי סיכון נמוך בהסתכלות נכונה דרך משקפי אסטרטגיית ההשקעות שלי – כניסה ויציאה תוך מימוש רווח הוני שאינו בהכרח נובע מפדיון.

אך אם מטרת המשקיע להחזיק לפדיון במטרה… להמשך קריאה לחץ כאן


אגח אדמה – הזדמנות?

Tuesday 31 בAug, 2010

אגח אדמה חווה ירידות חדות לאחרונה, כנראה, על רקע ארועי המס בטורקיה.

להודעה זו כן יכולה להיות השפעה על יכולת התשלום של החברה בפרעון הקרוב, אך אם מסתכלים לטווח הארוך, לחברה הון עצמי גדול ומשמעותי ולכן אפילו אם תיהיה דחייה, קנייה של החוב מהווה סיכון להפסד בסבירות נמוכה מאוד.

האם מדובר בהזדמנות?


אגח אדמה א

Wednesday 11 בAug, 2010

18.76% תשואה למח”מ 1.87 – עבור אג”ח א’ של חברת אדמה.

הנייר כידוע קיבל כותרות בעקבות המלצה של צרניק ומאז עשה מהלך עליות יפה.

בקרוב צריך לבצע פדיון חלקי של הקרן.

סביר להניח כי יחזיק עד לאותו פדיון ואם יעשה תיקון יעשה אותו רק לאחריו.

מעבר לכך הנתונים הפיננסיים של החברה… להמשך קריאה לחץ כאן