Money-knights |

סוללים דרך חדשה – חירות פיננסית לפי דרישה!

אגח אולימפיה – כשלון בהנפקה

Tuesday 8 בMar, 2011

בעקבות כישלון ההנפקה שחוותה חברת אולימפיה עולות השאלות: האם השתנה מצבה של החברה? מה הצפי להחזר הקרן המתוכנן השנה בסדרות ב’ וג’ של אגח אולימפיה? מה האלטרנטיבות הרלוונטיות כעת לחברה?

דבר ראשון אומר כי אינני מחזיק באף אחד מהניירות של אולימפיה ואינני יודע מאיכן קיבלו חלק מהשואלים את הרושם שאני מחזיק בהם.

למעשה אני הייתי… להמשך קריאה לחץ כאן


ירידות באגח חברת אולימפיה

Wednesday 15 בDec, 2010

אולימפיה פרסמה הודעה היום שגרמה לירידות, בהודעה עצמה אין סיבה מהותית לירידות, אך האם הן מוצדקות בכל מקרה?

כמו כן באגח של חברת דוראה התרחש בדיוק אותו תהליך של ירידות לפני שבועיים - האם יש קשר בין השניים?

מה שחשוב לזכור הוא כי בנקודה הסופית הסבירות לתשלומים הבאים בשתי החברות המדוברות – נמוכה!


רשימת אגחים לפי אחוז תשואה

Monday 13 בSep, 2010

אגחים בטוחים בעלי פוטנציאל רווח בחלוקה לאחוז תשואה

כל מי שעוקב אחרי יודע כי אני מצודד באגחים הנחשבים מסוכנים ע”פ רוב – תוך טענה כי הם בעלי סיכון נמוך בהסתכלות נכונה דרך משקפי אסטרטגיית ההשקעות שלי – כניסה ויציאה תוך מימוש רווח הוני שאינו בהכרח נובע מפדיון.

אך אם מטרת המשקיע להחזיק לפדיון במטרה… להמשך קריאה לחץ כאן


יום קום באגח אולימפיה

Thursday 19 בAug, 2010

אולימפיה אגח ג’ – פדיון חלקי

היום יום הקום לאגח אולימפיה, כאשר יום ראשון הוא יום האקס.

כעקרון יש פוטנציאל רווח הוני קטן בנייר, כך שבתמונה הכללית לדעתי לא שווה את ההשקעה (מה שיכול להסביר את הירידות הקטנות היום במחיר השוק של הנייר).

להלן החישוב:


אולימפיה מבקשת אשראי בנקאי

Sunday 8 בAug, 2010

חברת אולימפיה, שלאג”ח ג’ שלה יש פדיון בקרוב, מבקשת אשראי בנקאי לביצוע התשלום!

נכון שלחדשות מסוג זה יש ניחוח שלילי, אך במידה והאשראי מאושר הפדיון החלקי הקרוב וודאי – ולכן הדבר מהווה הזדמנות ולא סיכון בטווח הזמן הקצר.

מה שהחברה עושה זה להעדיף את ההווה על העתיד. היא מוכרת ולוקחת חובות בשביל לשלם… להמשך קריאה לחץ כאן