Money-knights |

סוללים דרך חדשה – חירות פיננסית לפי דרישה!

אורכית אגח א’ – דעה

Monday 21 בMar, 2011

אורכית אגח א’ – הצד החיובי

אורכית אגח א’ כעקרון אינו נייר מסוכן, לפחות על פי דעת הקהל השולטת בשוק, וזאת למרות שהוא נושא תשואה שנתית טובה ביחס לחלופות, בגלל מספר סיבות:

  1. הפדיון בנייר הינו חד פעמי ומתוכנן להתבצע רק ב- 2017 (עוד כ-6 שנים). עד אז לחברה רק התחייבות לשלם ריבית בגובה של

אורכית אג”ח א’ – 1103209 – סיכום שנה

Monday 27 בDec, 2010

בסוף חודש שלישי, לאחר שהנייר ספג ירידה נשאלתי על נייר זה, ראה - אורכית אג”ח א’ – 1103209

בסיכום שנתי, ניתן לומר כי גם אם היתה המשך חולשה בנייר באותה התקופה (בעקבות האירועים אז – מי שזוכר אני אמרתי כי יש לצאת מהשוק באותה תקופה… להמשך קריאה לחץ כאן


אורכית אג”ח א’ – 1103209

Wednesday 31 בMar, 2010

נשאלתי לגבי אג”ח א’ של חברת אורכית, מספר נייר 1103209 :

אנשים מישהו יוכל להסביר לי לגבי האג”ח של אורכית..
האג”ח נראה אמין יחסית לאג”ח זבל..אבל למה הוא יורד כ”כ הרבה ??
למרות שהוא אג”ח להמרה ,הוא עדיין אג”ח לכול דבר ??
מה דעתכם אליו מה הבעיה שם??

אז כך –