Money-knights |

סוללים דרך חדשה – חירות פיננסית לפי דרישה!

אגח להמרה אלדן טק א

Sunday 5 בDec, 2010

למה לא משקיעים בנייר בעת ירידה – “סכין נופלת”

אני נשאל כמעט על בסיס יומי על נייר זה, מכעט תמיד מייד לאחר שיורד עוד כמה אחוזים…

אז דבר ראשון ממליץ לעשות חיפוש באתר לשם הנייר לפני ששואלים שכן התייחסתי לנייר זה בעבר (הקרוב) והרבה לא השתנה.

כפי שכתבתי – באלדן טק אגח א יש


אלדן טק אגח א

Wednesday 20 בOct, 2010

אלדן טק אג”ח א – אגח להמרה, 2160067

בהסתכלות והשוואה לניירות אחרים היום בשוק בתשואה דומה לאגח להמרה של חברת אלדן טק יש חסרון גדול שכן מדובר בעסק מעט מסובך יותר, כפי שהיה ניתן להיווכח מהמסחר היום (התעקבתי כדאי לראות איך נסגר :-P  ).

פוטנציאל הרווח זהה לניירות אחרים (כדוגמת רילון אג”ח 2 שעליו כתבתי היום)… להמשך קריאה לחץ כאן