Money-knights |

סוללים דרך חדשה – חירות פיננסית לפי דרישה!

אנגל משאבים אגח ה – חזרה למסחר

Wednesday 16 בFeb, 2011

אכן המסחר באנגל משאבים אגח ה החל היום בעליות ונסחר כעת במחיר הגבוה מ-45 אגורות לאגרת.

מעשית אני לא מאמין כי החוב שווה יותר מכ- 50 אגורות וזאת בגלל:

מחזיקי אגח ה של אנגל משאבים יקבלו 13 מליון ש”ח במזומן ועוד אגח בשווי של 125 מליון ש”ח – זאת כנגד קרן של כ-… להמשך קריאה לחץ כאן


אנגל אירו אגח ג

Sunday 11 בApr, 2010

אנגל אירו אגח ג – השקעה בסיכון גבוה

האם למכור בכל מחיר או להמתין?

קשה לומר מה תיהיה “התוצאה הסופית” בנייר זה, גם אני מחזיק אותו בהפסד כרגע, אך חשוב להבין כי מדובר בהשקעה ספקולטיבית!

הנייר יכול להיות שווה אפס או לייצג רווח לא מבוטל (ממחירו הנוכחי), כמו כן ניתן לראות כי הנייר… להמשך קריאה לחץ כאן


אנגל משאבים ואנגל אירו- סדרות האגח

Thursday 1 בApr, 2010

סיכון הפסקת המסחר מול סיכוי הרווח בחברות – אנגל משאבים ואנגל אירו

כאשר סוחרים בשוק ההון חשוב להבין את הסיכונים וחשוב לקחת בחשבון שלא תמיד יוצאים ברווח.

ברור לכל שהעתיד של נייר זה לוט בערפל ובסופו של דבר הוא לא ישולם במועדו אלא במסגרת הסדר. סביר להניח כי תיהיה תספורת מסוג כולשהו במסגרת… להמשך קריאה לחץ כאן