Money-knights |

סוללים דרך חדשה – חירות פיננסית לפי דרישה!

אראו פיוצר אגח ב

Thursday 14 בOct, 2010

האם יש הזדמנות באראו פיוצר אגח ב?

אני התפלא מאוד אם בטווח הקצר – בינוני יהיה עלייה בנייר.

כן הודעה חיובית יכולה להזניק את הנייר במחזור קטן ב- 50%, אך אין הדבר אומר כי תוכל לממש את הרווח ובאותה סבירות יכול להיות גם מקרה הפוך.

צריך להבין כי, בניגוד למה שהיה לפני… להמשך קריאה לחץ כאן