Money-knights |

סוללים דרך חדשה – חירות פיננסית לפי דרישה!

אגח ארזים – משמעויות לוח סילוקין מעודכן

Tuesday 8 בMar, 2011

ארזים פרסמה לוח סילוקין מעודכן, לאור ההסדר המצוי בתהליכי אישור. הבעיה היא כי לא בטוח בכלל שמדובר בסוף הסיפור במיוחד כשבעל השליטה מתנגד להסכם והדירקטוריון לא אישר אותו!

לפיכך אין טעם כרגע בביצוע חישוביםשל מחיר צפוי לאגח ארזים וכדאיות ההשקעה בסדרות החוב השונות, לפחות עד להגעה להסדר אמיתי – שכן הכל יכול להשתנות.

מעבר… להמשך קריאה לחץ כאן


הסדר חוב לאגח חברת ארזים

Sunday 8 בAug, 2010

ההסדר דוחה את התשלומים לסדרה 2 (ללא שינוי סדרה 3), אך לא נותן למחזיקי סדרה 2 הרבה מעבר לכך כערך נוסף לדחיית התשלומים.

החברה אומרת כי לא יהיה לה בעיה לפרוע את התשלומים – אך במקביל, לפחות על פי הנתונים הפיננסיים שלה – לא כך הדבר.

השאלה היא האם יאשרו מחזיקי אג”ח 2


התפתחות בסדרות החוב של חברת ארזים

Thursday 22 בApr, 2010

סדרות האג”ח של חברת ארזים – בעיות עם הבנק וחשש לאי תשלום החוב!

ארזים היה מבחינתי אג”ח לא ממש ארקטיבי עד כה…

מחירי הסדרות היו גבוהים, באופן יחסי, מה שייצג חוסר יכולת לעשות רווח הון גבוה, למרות שהתשואה השנתית עליהם היתה יחסית גבוהה. דבר זה יוצר בעיה עבור משקיע מהסוג שלי ולדעתי מייצג… להמשך קריאה לחץ כאן