Money-knights |

סוללים דרך חדשה – חירות פיננסית לפי דרישה!

משמעויות השתלטות ארקו על חברת מלרג

Sunday 21 בNov, 2010

בעיקבות כניסת חברת ארקו לחברת מלרג בתרגילים פיננסיים שונים הועלתה השאלה האם לעצם הכניסה (למרות הירידות היום) יש משמעות לטווח הבינוני-ארוך מבחינת יציאה להסדר…

לדעתי לא, או לפחות לא באופן חיובי בגלל…

ארקו ומלרג הינם, לפחות מבחינתי, חברות לא אמינות. תרגילים פיננסיים מסוג של נותנים הלוואה לפדיון האג”ח – לא נותנים, מוותרים על… להמשך קריאה לחץ כאן