Money-knights |

סוללים דרך חדשה – חירות פיננסית לפי דרישה!

בהמשך לצאט ניתוח דוחות

Monday 4 בApr, 2011

בעקבות פניות שהגיע אלי בקשר לנושא של הצאט מאתמול – קריאה וניתוח דוחות פיננסיים של חברות מסחריות…

שוב אני רוצה להדגיש כי הצאט אתמול לא ניסה לכסות את החומר הדרוש לניתוח דוחות (זו גם לא היתה המטרה).

קישור לתמליל הצאט -תמליל הצאט


תמליל הצאט 3.4.2011 – קריאת דוחות

Sunday 3 בApr, 2011
הצטרפת לחדר
(18:21) rema1:ומודיעין מזמן עפה ותשובה יש גם ירידות אבל אני מרווחת אצלו בגדול ועוד מעט יוצאת משם ומתקזזת וחוזרת אליו אני והוא ביחד עוד הרבה זמן הוא לא דומה למודיעין ולשאר הקיקיוניות
(18:21) rema1:ופקמ אתה – מה זה ?
(18:22) מכבי יפו:ותוכנית חסכון
(18:22) rema1:ומכבי ריבית ממש אדירה – LOL
(18:22) rema1:ולא יש