Money-knights |

סוללים דרך חדשה – חירות פיננסית לפי דרישה!

צ’רניאק משפיע על מחיר אגח דוראה ורומז על האגח הבא

Monday 11 בApr, 2011

אגח דוראה זכה להתייחסות על ידי צ’רניאק בטור שלו היום

מעניין לציין כי רק אתמול דיברנו על הניירות בצאט האגח וזה היה סיכום לניירות שדובר אליהם כבר בעבר.

אני אישית הייתי מושקע בנייר והתכוונתי לחזק בכל מקרה, כך שהעליות של היום (למרות שאני מחזיק) לא היו “טובות” – כמובן שחיזקתי.

מעבר לכך, אני רוצה… להמשך קריאה לחץ כאן


הסדר באגח דוראה – המשך דיון לאחר אספת נציגות האגח

Wednesday 6 בApr, 2011

בימים האחרונים הועלו שאלות רבות במקומות שונים ונתנו תשובות רבות בנושא האגח של חברת דוראה, נחיצות ההסדר, חיזוי לגבי היקפו ותנאיו וניתוחים שונים נעשו ע”י מובילי שוק לגבי הפוטנציאל הגלום בהסדר באגח דוראה…

כל אותם דברים נכונים, אך נראה כי לא כולם מדייקים ומחסירים בכוונה או שלא בכוונה מספר נקודות חשובות בנוגע להסדר ומצב… להמשך קריאה לחץ כאן


ירידות באגח חברת אולימפיה

Wednesday 15 בDec, 2010

אולימפיה פרסמה הודעה היום שגרמה לירידות, בהודעה עצמה אין סיבה מהותית לירידות, אך האם הן מוצדקות בכל מקרה?

כמו כן באגח של חברת דוראה התרחש בדיוק אותו תהליך של ירידות לפני שבועיים - האם יש קשר בין השניים?

מה שחשוב לזכור הוא כי בנקודה הסופית הסבירות לתשלומים הבאים בשתי החברות המדוברות – נמוכה!


האטרקטיביות של דוראה אגח ג

Sunday 10 בOct, 2010

כעקרון אני מעוניין לעשות סיבובים על נייר זה ולא לראות בו כהשקעה לטווח ארוך משתי סיבות עיקריות:

  • התנודתיות בנייר גדולה! לכן עיקר הרווח (של המשקיעים לטווח קצר) וכאב הראש (של המשקיעים לטווח ארוך) נובע מתנודתיות עקבית בנייר בשנה האחרונה.
    במחיר נוכחי השקעה צריכה להעשות בזהירות, שכן הרווח יבוא רק מביצוע תשלום חלקי

רשימת אגחים לפי אחוז תשואה

Monday 13 בSep, 2010

אגחים בטוחים בעלי פוטנציאל רווח בחלוקה לאחוז תשואה

כל מי שעוקב אחרי יודע כי אני מצודד באגחים הנחשבים מסוכנים ע”פ רוב – תוך טענה כי הם בעלי סיכון נמוך בהסתכלות נכונה דרך משקפי אסטרטגיית ההשקעות שלי – כניסה ויציאה תוך מימוש רווח הוני שאינו בהכרח נובע מפדיון.

אך אם מטרת המשקיע להחזיק לפדיון במטרה… להמשך קריאה לחץ כאן