Money-knights |

סוללים דרך חדשה – חירות פיננסית לפי דרישה!

דלק נדלן אגח ג – אישור פדיון קרוב

Sunday 3 בApr, 2011

נכון לכתיבת פוסט זה, חברת דלק נדלן השיגה אישור עקרוני לקבלת הלוואה לתשלום דלק נדלן אגח ג’ במאי במלואו – אך הדבר עדיין לא אושר סופית. כנגד ההלוואה החברה נתנה כערבון את ההחזקה באחד מנכסי החברה, כאשר נדרשת ההסכמה כי הכסף לא ישרת תשלום חוב לבנק ולבנק לא תיהיה טענה לגבי קבלת הכסף שמתקבל במסגרת אותה הלוואה… להמשך קריאה לחץ כאן


דלק נדלן – המתנה לדוחות שנתיים

Tuesday 8 בMar, 2011

בעקבות השיח לגבי הורדת דירוג סדרות האגח של חברת דלק נדלן ותשלום הריביות של הסדרות בתחילת החודש צצות ועולות שאלות רבות לגבי החברה ועתיד סדרות החוב שלה.

אחת הטענות היא כי המתנה לדוחות סיכום שנת כספים 2010 נחוצה לביצוע ההשקעה (או קבלת ההחלטה לכך, אם לדייק) ולכן כל דיבור על אגח דלק נדלן מקדים… להמשך קריאה לחץ כאן


אגח דלק נדלן – תשלום ריבית פברואר ומשמעותה

Monday 7 בMar, 2011

רק לפני מספר ימים הורד הדירוג של סדרות החוב של חברת דלק נדלן וזאת במקביל לביצוע התשלום של הריביות.

הדבר מייד עורר את המשקיעים הקטנים ועלתה אותה השאלה בניסוחים שונים, פעם אחר פעם, להתייחסותי – האם העובדה שדלק נדלן שילמה את הריבית בסוף פברואר ובתחילת מרץ על האגחים מסמן משהו לגבי סבירות התשלום במאי?


תמליל הצאט 6.3.2011 – שאלות קהל: אגחים של דלק נדלן, אמפל ומטיס

Sunday 6 בMar, 2011

הצטרפת לחדר
(18:29) dani28:ובחור טוב רוני
(18:29) רונN:ואכן
(18:29) dani28:ואוהב לעזור
(18:30) רונN:וכמו רבים וטובים כאן
(18:30) dani28:ו�
(20:09) אלון פיאדה:ושלום לכולם
(20:09) ddg investment:ומתי מתחיל הצ’אט אג”חים?
(20:09) אלון פיאדה:ומצטער על האיחור היה לי בעיה תכנית בחיבור לצאט
(20:09) ddg investment:ו=)
(20:10) אלון פיאדה:ואך עבר אליכם השבוע האחרון?
(20:10) אלון פיאדה:ומקווה שהכל טוב…
(20:11)… להמשך קריאה לחץ כאן


אגח דלק נדלן – הורדת שישה רמות בדירוג!

Sunday 6 בMar, 2011

הורדת הדירוג האחרונה באמת שלא שינתה כלום – ממש גילו לנו את אמריקה…

מעבר לכך להורדת דירוג של שש רמות יש משמעות אומנם – אך האם באמת ניתן לקחת ברצינות הורדת דירוג של שש דרגות כאשר שום דבר לא באמת השתנה בחברה בחצי שנה – שנה האחרונה?

נשאלת השאלה למה המתינו עם הורדת… להמשך קריאה לחץ כאן