Money-knights |

סוללים דרך חדשה – חירות פיננסית לפי דרישה!

קבוצת דלק אגח טו

Thursday 24 בMar, 2011

אני כותב פוסט זה בעקבות שאלה שהועלתה מולי לגבי הנייר לאחר שהשואל התייעץ עם הבנקאי שלו לגבי ביצוע השקעות.

מדובר בנייר שנושא תשואה לפדיון (נטו) של מעט יותר מ- 5.5% (במחיר נוכחי) עם מח”מ (משך חיים ממוצע) של 4.43 ופדיון סופי בעוד כ – 6.5 שנים.

כלומר – בהנחה שאתה מחזיק אותו עד… להמשך קריאה לחץ כאן


דלק נדלן בעיסקת רודשף מול דלק קבוצה

Tuesday 2 בNov, 2010

האם עיסקה רודשף בין דלק נדלן לדלק קבוצה תעבור אישור בעלי מניות דלק קבוצה? והאם בכך יהיו לדלק נדלן מקורות לתשלומי אגח 2011?

להערכתי סבירות אישור העסקה גדולה מסבירות אי אישורה, אך בשביל להעלות את הסבירות הייתי רוצה לראות כמה כתבות חיוביות בנושא מאתרים הכלכליים (מה שירמז על הסכמת של הגופים הגדולים לביצוע).

למה בכל


רשימת אגחים לפי אחוז תשואה

Monday 13 בSep, 2010

אגחים בטוחים בעלי פוטנציאל רווח בחלוקה לאחוז תשואה

כל מי שעוקב אחרי יודע כי אני מצודד באגחים הנחשבים מסוכנים ע”פ רוב – תוך טענה כי הם בעלי סיכון נמוך בהסתכלות נכונה דרך משקפי אסטרטגיית ההשקעות שלי – כניסה ויציאה תוך מימוש רווח הוני שאינו בהכרח נובע מפדיון.

אך אם מטרת המשקיע להחזיק לפדיון במטרה… להמשך קריאה לחץ כאן


תשלום דיבידנד חברת דלק קבוצה – מעקב

Wednesday 6 בJan, 2010

חברת דלק קבוצה שילמה את הדיבידנד – סיכום נושא

הודעת רכישה של מניות חברת דלק קבוצה

לפני קצת יותר משבוע פירסמתי את המאמר הזה- פוטנציאל רווח בעת חלוקת דיבידנד. בתוכו הסברתי את התהליך שעוברת המנייה (ועובר על המשקיע) בעת חלוקת דיבידנד. הנושא עלה לסדר… להמשך קריאה לחץ כאן


מימוש רווח לפני חלוקת דיבידנד בחברת דלק קבוצה

Monday 4 בJan, 2010

מכירת מניות חברת דלק קבוצה – מימוש רווח לפני חלוקת דיבידנד

בדיוק לפני שובע פרסמתי כי אני מנסה לקנות את מניות חברת דלק קבוצה. הרצון לקנות אותם נבע מהוצאת הודעה על חלוקת דיבידנד עם יום קובע לתשלום – 6.1.2010 (כלומר מחר). לכתבה המלאה על מה קורה בעת חלוקת דיבידנד, כיצד עושים את חישובי… להמשך קריאה לחץ כאן