Money-knights |

סוללים דרך חדשה – חירות פיננסית לפי דרישה!

אגח אולימפיה – כשלון בהנפקה

Tuesday 8 בMar, 2011

בעקבות כישלון ההנפקה שחוותה חברת אולימפיה עולות השאלות: האם השתנה מצבה של החברה? מה הצפי להחזר הקרן המתוכנן השנה בסדרות ב’ וג’ של אגח אולימפיה? מה האלטרנטיבות הרלוונטיות כעת לחברה?

דבר ראשון אומר כי אינני מחזיק באף אחד מהניירות של אולימפיה ואינני יודע מאיכן קיבלו חלק מהשואלים את הרושם שאני מחזיק בהם.

למעשה אני הייתי… להמשך קריאה לחץ כאן


הנפקת אגח – משמעויות ומענה לשאלות נפוצות

Thursday 17 בFeb, 2011

תמיד לאחר הנפקות של אגח חדש לשוק מתחילות לצוץ להם שאלות בנוגע להנפקה, למחיר השוק, למחיר ההנפקה, למחיר הפארי ועוד…

יש הרבה חוסר ידע בנושא בקרב המשקיעים הפרטיים ובלבול זה יכול לגרור הפסד בטווח הקצר או קבלת החלטות לא נכונות.

לשם דוגמה נוכל לקחת את – פועלים אגח יד, מס נייר 1940501, שנמצא… להמשך קריאה לחץ כאן


הנפקה – טאואר אגח ו – מעקב

Sunday 7 בNov, 2010

לפני מספר ימים כתבתי על ההנפקה של טאואר אגח ו ואמרתי כי לדעתי כניסה להשקעה בנייר אינה כדאית (לפחות מבחינתי).

בנתיים מחיר האגח עלה ומספר אנשים כתבו לי באכזבה על הנושא.

אחד אפילו טרח להוסיף את המשפט – בינתיים טס למאדים בשבוע…

למרות הכל – למה כניסה בהנפקה של טאואר אגח ו


הנפקה – טאואר אגח ו

Monday 1 בNov, 2010

חברת טאואר מנפיקה אגח חדש, אגח ו, צמוד דולר – האם טאואר אגח ו שווה כניסה?

אני לא נכנס להנפקות חדשות בדרך כלל שארי מדובר בתשואת שוק…
ראוי לציין כי האג”ח להמרה ונסחר בתשואה חיובית, אך ההצמדה לדולר לדעתי אינה טובה לטווח הארוך.
כמטבע הדולר עלול להחלש בצורה משמעותית ביחס לשקל, אפילו במחיר נוכחי, מה

הנפקות אגח

Wednesday 5 בMay, 2010

היכן ניתן למצוא מידע על הנפקות אג”ח?

איפה ניתן למצוא מידע על הנפקות קרובות בתחום האג”ח – הינה שאלה שעולה פעמים רבות על ידי שואלים שונים. אני מעונין לחלק את הנושאים לשתיים – דבר ראשון – באמת איפה מוצעים את המידע – דבר שני – האם כדאי להשתתף בהנפקה של אג”ח…

היכן מוצאים