Money-knights |

סוללים דרך חדשה – חירות פיננסית לפי דרישה!

מטיס קפיטל – התממשות התרחיש הפסימי

Monday 2 בMay, 2011

בעקבות כל ההודעות האחרונות נוצר חשש לא ברור מהסדר מסתמן בחברה. חשוב להדגיש כי כמי שסיקר את האגח של חברת מטיס – הדבר כל הזמן היה על השולחן ולכן לא היה צריך להפתיע אף אחד.

הירידות האחרונות בנייר גם הם ניצפו מראש ובעיון בכתבות עבר ניתן לראות כי השיח נע סביב הצורך לצאת לאחר… להמשך קריאה לחץ כאן


אגח מטיס קפיטל – התחלה של הסדר?

Monday 18 בApr, 2011

בעוד אנו דנים באגח של מטיס קפיטל ובירידות החדות שעברו אליו ממועד הפרעון החלקי שהיה בו – יוצאת הודעה מחברת הבת – פטרו גרופ - על בעיה אפשרית – בעיה שתשפיע חזק יותר על החוב של מטיס כלפי מחזיקי האגח של החברה מאשר ההשפעה על החוב של פטרו כלפי מחזיקי האגח שלה!

הסדר במטיס? תשלום בפטרו?


אינספייר אגח ב – “התפוצצות” ההצעה להסדר

Wednesday 13 בApr, 2011

כל כך הרבה דיברתי והזהרתי מפני האגח הזה, ואין בכוונתי לזרוע מלח על הפצעים של מי שהשקיע באגח זה – שכן בסופו של דבר – חוב צריך להחזיר!

אך הדבר היה ידוע, הצפייה להסדר והירידות שיבואו בעקבותיו (שאותם אנו רואים היום) כבר דוברו בעבר – ולכן לא צריכה להיות בכך הפתעה. ההון העצמי שלילי… להמשך קריאה לחץ כאן


אינטרקיור – הצעה להסדר אגח

Wednesday 6 בApr, 2011

דבר ראשון הציין כי לא קראתי את כל 266 העמודים של ההסדר ובהחלט יכול להיות כי מסתתר משהו בין השורות.

כמו כן אין הבטחה כי ההסכם יצא לפועל ואז יכול להיות מחיר השוק נמוך בצורה משמעותית מערכו הנוכחי.

אך אם נבחן ולו רק את תשלום המזומן שניתן למחזיקי אגח א’ של חברת אינטרקיור:


הסדר באגח דוראה – המשך דיון לאחר אספת נציגות האגח

Wednesday 6 בApr, 2011

בימים האחרונים הועלו שאלות רבות במקומות שונים ונתנו תשובות רבות בנושא האגח של חברת דוראה, נחיצות ההסדר, חיזוי לגבי היקפו ותנאיו וניתוחים שונים נעשו ע”י מובילי שוק לגבי הפוטנציאל הגלום בהסדר באגח דוראה…

כל אותם דברים נכונים, אך נראה כי לא כולם מדייקים ומחסירים בכוונה או שלא בכוונה מספר נקודות חשובות בנוגע להסדר ומצב… להמשך קריאה לחץ כאן