Money-knights |

סוללים דרך חדשה – חירות פיננסית לפי דרישה!

סיביל יורופ וסיביל ג’רמני – מטווה להסדר

Thursday 18 בNov, 2010

הועבר מטווה להסדר שלוקח בחשבון את האגחים של שתי החברות – סיביל יורופ וסיביל גרמני!

כמובן שמדובר במטווה בלבד – כך שעדיין קיים סיכון של אי אישורו, אי מימושו או אי הוצאתו לפועל – אך כל זה אינו משנה – שכן הניירות עצמם עדיין לא סחירים.

לכן מדובר רק בבשורה טובה (במידה מסויימת)… להמשך קריאה לחץ כאן


אנגל משאבים ואנגל אירו- סדרות האגח

Thursday 1 בApr, 2010

סיכון הפסקת המסחר מול סיכוי הרווח בחברות – אנגל משאבים ואנגל אירו

כאשר סוחרים בשוק ההון חשוב להבין את הסיכונים וחשוב לקחת בחשבון שלא תמיד יוצאים ברווח.

ברור לכל שהעתיד של נייר זה לוט בערפל ובסופו של דבר הוא לא ישולם במועדו אלא במסגרת הסדר. סביר להניח כי תיהיה תספורת מסוג כולשהו במסגרת… להמשך קריאה לחץ כאן