Money-knights |

סוללים דרך חדשה – חירות פיננסית לפי דרישה!

זינוק באגח של חברת טופ אימג’

Thursday 14 בOct, 2010

שימו לב כי הזינוק בנייר נרשם בעקבות הודעות על בחירת הפתרון/מוצר של החברה ע”י מספר חברות בחו”ל, אך קשה להעריך האם ומתי עסקאות אלו יצאו לפועל, אם בכלל.

כמו כן האג”ח צמוד דולר – כך שיש סיכוני מטבע (אני מאמין כי הדולר ימשיך לרדת, כך שהדבר יכול לגרום להפסד בנקודה הסופית אפילו אם מחיר… להמשך קריאה לחץ כאן


סדרות חוב דיסקונט – השוואה בין סדרה צמודה ללא צמודה

Wednesday 23 בJun, 2010

היום החל להסחר אגח חדש של דיסקונט יא לא צמוד בריבית שךל 6.4 % לא צמוד. במקביל ישנו אגח אחר בתשואה של כ 3.8% אך צמוד למדד.

כאשר ההשקעה הינה לטווח ארוך (פדיון) איזה נייר עדיף עבור המשקיע?

אין עניין פה של עדיפות ברורה, ברור שזה תלוי בגובה המדד בתקופה המדוברת.

ההפרש… להמשך קריאה לחץ כאן


האגח השקלי שלי

Monday 31 בMay, 2010

לאחרונה הרחבתי בהסבר על ההבדלים בין אג”ח צמוד לאג”ח שקלי.

בעקבות הדברים קיבלתי את השאלה הבאה:

אינני מתמחה בתחום האג”ח אך הטענה הזו, שאתה חוזר עליה שוב ושוב,
נשמעת לי מוגזמת (האם לא ייתכן שהמחירים מונעים מביקוש של ציבור למוד משבר).

הבאמת יתכן כי בשוק שבו הצפי לעליית ריבית הוא וודאי, והשאלה… להמשך קריאה לחץ כאן


אגח שקלי מול אגח צמוד

Sunday 30 בMay, 2010

באג”ח שקלי (לעומת אג”ח צמוד) הריביות גבוהות יותר באופן יחסי – ויש לכך סיבה טובה!!!

אג”ח צמוד מדד מספק תשואה מוסתרת של הצמדדת הקרן והריבית למדד. צפי המדד או לפחות היעד שלו הוא בין 1-3%, כאשר בשנים האחרונות המדדים בשוק (בממוצע שנתי) היו ברף העליון או חצו אותו.

לכן כאשר אנו לוקחים אג”ח… להמשך קריאה לחץ כאן


אגח בריבית משתנה

Sunday 11 בApr, 2010

אג”ח בריבית משתנה בסביבת שוק של ריבית עולה

כתבתי רבות על כך שריבית השוק בארץ (וגם בעולם במועד מאוחר יותר) צפוייה לעלות – דבר שישפיע על ניירות צמודי מדד בעלי תשואה רשומה נמוכה.

אך האם יש עדיפות להשקעה באג”ח בריבית משתנה בסביבת שוק של ריבית עולה?

לדעתי מה שחשוב זה לא שינוי… להמשך קריאה לחץ כאן