Money-knights |

סוללים דרך חדשה – חירות פיננסית לפי דרישה!

תוצאות הצעת רכש לאוסיף אגח ה

Sunday 6 בJun, 2010

היום פורסמו התוצאות של ההצעה על אוסיף אג”ח ה’ ואני מצאתי לנכון להביא אותן לכאן…

הנתונים מבוססים על הפרסום כפי שהופיע בעיתון כלכליסט של 6.6.2010, תחת הכותרת : “שלמה אייזנברג מעביר לבעלי האג”ח שיעור בתורת המשחקים”…

לפי הכתוב ההצעה עמדה על 90% מערך החוב המתואם שעומד על 169 אגורות (מחיר הרכש היה 152… להמשך קריאה לחץ כאן


הצעת רכש לאוסיף אגח ה

Sunday 30 בMay, 2010

כדאיות מענה להצעת רכש עבור אגח ה’ של חברת אוסיף

פורסמה הצעת רכש לאג”ח המדובר ע”י חברה בת של החברה במחיר של 1.52 לכל 1 ע.נ.
מועד הפרעון המקורי הוא בהמשך החודש (עשרים ומשהו ביוני).

האם כדאי להיענות להצעת הרכש עבור אגח אוסיף?

האינטואיציה אומרת שאם במרחק כה קצר מהפרעון יוצאת הצעת רכש אז… להמשך קריאה לחץ כאן