Money-knights |

סוללים דרך חדשה – חירות פיננסית לפי דרישה!

ירידות באגח אלביט הדמיה

Wednesday 25 בMay, 2011

סדרות האגח של אלביט הדמיה ממשיכות לרדת על רקע ההודעה של בנק הפועלים לגבי חובו של בעל השליטה – זיסר.

בעל השליטה בחברת אלביט הדמיה חייב לבנק באופן אישי חוב שעבורו יש שיעבוד על מניות החברה המוחזקות על ידיו באופן אישי. מחיר המניות ירד ומתקרב לאופציה של דרישת פרעון המיידי של החוב השמורה לבנק. אך… להמשך קריאה לחץ כאן