Money-knights |

סוללים דרך חדשה – חירות פיננסית לפי דרישה!

אגח ד של חברת כלכלית ירושליים

Thursday 11 בNov, 2010

אגח ד של חברת כלכלית ירושליים כבר אינו נושא “בשר” ובעל פוטנציאל רווח הון נמוך יחסית לעבר.

כחברה כלכלית ירושליים תוכל לשרת את חובה בסבירות גבוהה, אך עדיין, המשך החזקה בנייר, לפחות בטווח הזמן הקצר -לא יביא רווחים משמעותיים למשקיע!

האגח נסחר מעט מעל ערך הפארי שלו, אך מתחיל פדיון חלקי בתחילת שנת… להמשך קריאה לחץ כאן


כלכלית אגח ט

Monday 8 בNov, 2010

כלכלית אגח ט – 4% נטו, מח”מ 4.5, קופון 5%, נסחר כרגע בפארי…

הנייר רק החל להסחר ואינו רחוק במידה גדולה מהסדרות האחרות של החברה – ולכן בעל פוטנציאל אך…

כן יכול לסגור פער קטן ולייצר רווח הון של 5% (ממחיר נוכחי), אך הסיכון גדול יותר (להערכתי).

אם מטרת ההשקעה סולידית הייתי… להמשך קריאה לחץ כאן


רשימת אגחים לפי אחוז תשואה

Monday 13 בSep, 2010

אגחים בטוחים בעלי פוטנציאל רווח בחלוקה לאחוז תשואה

כל מי שעוקב אחרי יודע כי אני מצודד באגחים הנחשבים מסוכנים ע”פ רוב – תוך טענה כי הם בעלי סיכון נמוך בהסתכלות נכונה דרך משקפי אסטרטגיית ההשקעות שלי – כניסה ויציאה תוך מימוש רווח הוני שאינו בהכרח נובע מפדיון.

אך אם מטרת המשקיע להחזיק לפדיון במטרה… להמשך קריאה לחץ כאן


כלכלית ים אגח ח

Tuesday 25 בMay, 2010

אג”ח ח’ של כלכלית ירושליים הינו אג”ח שקלי ולכן (אינו צמוד למדד) נושא תשואה מעט גבוהה יותר מהניירות האחרים של החברה.

אישית אני מאמין כי אין בניירות האלו מספיק “בשר” בשביל לעניין אותי, אך בהחלט מדובר בהשקעה בסיכון בינוני עד נמוך למשקיע לטווח ארוך!

לעומת זאת אם בעבר דיברתי על הפוטנציאל הגלום באגחים… להמשך קריאה לחץ כאן


מבט מהיר על השקעות החודש

Tuesday 23 בFeb, 2010

ההשקעות שפורסמו החודש נמצאות במחסנית רק שלושה שבועות (חלקן אפילו רק שבועיים) וכבר הגיעו למחירי היעד שלהם עם רווחים של 20% עד 60% – בדיוק לפי הצפי! ועדיין יש השקעה אחת שיכולה להשתלם לטווח קצר… להמשך קריאה לחץ כאן