Money-knights |

סוללים דרך חדשה – חירות פיננסית לפי דרישה!

מבט מהיר על השקעות החודש

Tuesday 23 בFeb, 2010

ההשקעות שפורסמו החודש נמצאות במחסנית רק שלושה שבועות (חלקן אפילו רק שבועיים) וכבר הגיעו למחירי היעד שלהם עם רווחים של 20% עד 60% – בדיוק לפי הצפי! ועדיין יש השקעה אחת שיכולה להשתלם לטווח קצר… להמשך קריאה לחץ כאן


שיקולים להשקעה על סמך רכישה עצמית – אחת כן, אחת לא!

Sunday 7 בFeb, 2010

רכישה עצמית של אג”ח על ידי החברה הינה סממן חיובי, אך אינה תמיד מייצגת הזדמנות קנייה רווחית, נדרש לבדוק את פוטנציאל הרווח מביצוע ולשכלל שיקולים נוספים לפני הרכישה

 

במאמר זה נסקור שתי הודעות של חברות שונות בתכלית שהודיעו על רכישה עצמית של סדרות החוב שלהם (אג”חים) בשוק ההון.

הודעה על… להמשך קריאה לחץ כאן