Money-knights |

סוללים דרך חדשה – חירות פיננסית לפי דרישה!

לידר אגח ו – האם לצאת או לספוג הפסדים?

Tuesday 30 בNov, 2010

אני אומנם מחזיק בלידר אגח ו’ ממחיר שוק של - 47 אגורות, אך מחיר הקנייה אינו מה שצריך לשנות אלא רק המחיר הנוכחי מול צופה עתיד.

אני מאמין כי בטווח הזמן הקצר והבינוני – הנייר נטול סיכונים גדולים. בגלל שהנייר לאחר הסדר, אין סיבה ממשית שיהיו בעיות בתקופה הקרובה.

תשלום הריביות (למרות שאין בהם… להמשך קריאה לחץ כאן


ירידות בלידר אגח ו

Tuesday 16 בNov, 2010

ראינו את לידר אגח ו עובר את מחיר ה- 50 אגורות לנייר ומאז יורד. אני אומנם נמצא ממחיר נמוך יותר, אך לדעתי במחיר נוכחי לא כדאי לשחרר.

חשוב לזכור כי הנייר הונפק במסגרת הסדר!

לתשלום הריביות יש בטחונות חלקיים מוסגים שונים. כמו כן בגלל שהפרעון בכלל הסדרות רחוק – הדבר נותן טווח נשימה לחברה.… להמשך קריאה לחץ כאן


מעבר מקונצרני לאגח ממשלתי

Sunday 10 בOct, 2010

היות והמרווחים באגח קונצרניות הצטמצמו לאחרונה והתשואות ירדו וזאת בהשוואה לאגח ממשלתי – האם יש טעם לשנות את הרכב התיק ולעבור מהשוק הקונצרני לאגח ממשלתי לדוגמה – 5 שנים צמוד?

נכון שבשוק הקונצרני ה”בטוח” המרווחים הצטמצמו והתשואה נמוכה, אך הדבר נכון גם עבור הממשלתיות, כאשר שניהם עתידים להפגע באותה המידה במקרה של משבר או אפילו בסיטואציה ראלית… להמשך קריאה לחץ כאן


תשלום מזומן בהסדר לידר השקעות

Thursday 7 בOct, 2010

נקדים תרופה למכה ונענה על שאלות שעלולות לצוץ היום…

תשלום המזומן שהתקבל היום הינו החלק של תשלום המזומן עבור הקרן בלבד ולכן הינו נמוך מכלל הסכום שעוד צריך להתקבל.

תשלום המזומן שקול לתשלום של 0.10498 ש”ח עבור כל נייר, בעוד תשלום מזומן נוסף על סך של 0.18438 ש”ח עבור כל נייר בגין הריבית… להמשך קריאה לחץ כאן


הסדר החוב בלידר השקעות

Wednesday 6 בOct, 2010

הסדר החוב בלידר השקעות יצא היום לפועל וחבילת הניירות בגין המרת החוב – אג”ח ד’ התקבלה בחשבונות המחזיקים.

תשלום המזומן יועבר לחשבון המחזיקים בעוד מספר ימים.

כעת עולה השאלה -

כיצד יש לנהוג באגחים, מנייה ואופציה – לידר השקעות שהתקבלו במסגרת ההסדר?

נתחיל בסיכום לנקודת זמן נוכחית (שאינה בהכרח אידיאלית, אך עדיין