Money-knights |

סוללים דרך חדשה – חירות פיננסית לפי דרישה!

הסדר חוב באגח חברת ליטו גרופ

Monday 29 בNov, 2010

ההסדר עדיין לא אושר (כך שמוסיף סיכון) ומלכתחילה לא הייתי אומר כי ההסדר מעולה עבור הנושים - למרות שבהחלט יכול להיות טוב ובעל פוטנציאל ביחס למחיר נוכחי – 15 אגורות לנייר.

ע”פ הסדר החוב ישולמו:

כנגד 36.7% מההשקעה – 28 אגורות. כלומר 10.27 אגורות לאגח…

כמו כן ינתן 0.56 מניות חדשות כנגד כל אג”ח! – פה… להמשך קריאה לחץ כאן