Money-knights |

סוללים דרך חדשה – חירות פיננסית לפי דרישה!

3 אג”חים, 2 מניות, 1 רווח פוטנציאלי גדול

Monday 16 בNov, 2009

למרות שאני לא יכול לפרט כאן ולהסביר את כל השיקולים בגלל שאנני יועץ או מנהל השקעות מוסמך ( חברי אתר רשומים קיבלו מייל מפורט יותר), בחרתי לפרסם את שמות הניירות שאליהם אני מסתכל במימים אילו ואפילו רק בשביל שלאחר מעשה לא יאמר כי אני מדבר רק על העבר.

נתחיל מאגח שנמצא בשבוע האחרון ברשימת המכירה… להמשך קריאה לחץ כאן