Money-knights |

סוללים דרך חדשה – חירות פיננסית לפי דרישה!

מניות סקטור הגז והנפט – השוואת מניות

Thursday 18 בNov, 2010

בעקבות דיון שהתפתח בפורום אג”ח באתר שחקן מעוף בנושא מניות מסקטור הגז / נפט הייתי רוצה להבהיר מספר נקודות ולבצע השוואה על כדאיות ההשקעה בסקטור וכיווני פעולה כמו גם אסטרטגיית השקעה בסקטור המניות של חברות חיפושי הגז.

אני אישית – כאדם שונא סיכון (שמתעסק בעיקר באגחים בעלי תשואה גבוהה – לא אין סתירה בכך -… להמשך קריאה לחץ כאן


הכשרה אנרגיה מול מודיעין – מניות סקטור הגז

Thursday 18 בNov, 2010

הכשרה אנרגיה מתכננת הנפקה לפי שווי של מיליארד שקל שזה בערך שווי השוק של מודיעין היום.

העניין הוא שהכשרה מחזיקה באמצעות עמנואל כ- 40% ברשיונות שרה ומירה ואילו מודיעין רק 20%. למודיעין אמנם יש אחוזים גם ברשיונות נוספים אבל שוויה העיקרי נובע מרשיונות שרה ומירה.

לכן עולה השאלה האם מחיר מודיעין מנופח? או