Money-knights |

סוללים דרך חדשה – חירות פיננסית לפי דרישה!

מטיס קפיטל – התממשות התרחיש הפסימי

Monday 2 בMay, 2011

בעקבות כל ההודעות האחרונות נוצר חשש לא ברור מהסדר מסתמן בחברה. חשוב להדגיש כי כמי שסיקר את האגח של חברת מטיס – הדבר כל הזמן היה על השולחן ולכן לא היה צריך להפתיע אף אחד.

הירידות האחרונות בנייר גם הם ניצפו מראש ובעיון בכתבות עבר ניתן לראות כי השיח נע סביב הצורך לצאת לאחר… להמשך קריאה לחץ כאן


אגח מטיס קפיטל – התחלה של הסדר?

Monday 18 בApr, 2011

בעוד אנו דנים באגח של מטיס קפיטל ובירידות החדות שעברו אליו ממועד הפרעון החלקי שהיה בו – יוצאת הודעה מחברת הבת – פטרו גרופ - על בעיה אפשרית – בעיה שתשפיע חזק יותר על החוב של מטיס כלפי מחזיקי האגח של החברה מאשר ההשפעה על החוב של פטרו כלפי מחזיקי האגח שלה!

הסדר במטיס? תשלום בפטרו?


מטיס קפיטל אגח א – מועד תשלום

Sunday 3 בApr, 2011

אני עדיין מחזיק באגח מטיס קפיטל א’, אך במידה ותצוץ הזדמנות לא ההסס לממשו, גם במחיר הפסד. חשוב לזכור כי התאריך הקובע כבר מאחורינו ומועד התשלום בפועל כבר מעבר לפינה, כך שהמשך החזקה בנייר, בעוד היא בעלת פוטנציאל רווח הוני, מהווה סיכון משמעותי שכן מדובר בטווח של שנה ואפשרות של מימוש חד בדרך במחיר השוק… להמשך קריאה לחץ כאן


אגח מטיס קפיטל – אפשרות יציאה

Wednesday 23 בMar, 2011

האם נדרש לממש את ההשקעה באגח חברת מטיס? מה המשמעות להמשך הדרך? האם יש טעם להישאר באגח מטיס? ומהו ההפסד מהשקעה באגח מטיס בהנחה שמממשים את אפשרות היציאה הקיימת?

אני רוצה להדגיש – כי יציאה במחיר נוכחי ויציאה של כל משקיע שרצה לצאת בכל מחיר היתה ועודנה אפשרית – ללא הפסד ממשי (אחוז או שניים)… להמשך קריאה לחץ כאן


אגח מטיס – היום שאחרי

Monday 21 בMar, 2011

כפי שכתבתי במקור, מחיר המכירה גבוה מהמחיר שהיה היום בממוצע בשוק (רק בפתיחה היה מחיר סביר במחזור קטן).

בחישוב של הפדיון, קרן פלוס ריבית נקודת השיוויון עומדת על 60.1 לפי מחיר סגירה סופי של 74.5… ואנו יכולים לראות כי מחיר השוק כיום נמוך יותר (אם כי לא בצורה משמעותית).

[caption id=”attachment_1846″ align=”alignnone” width=”422″… להמשך קריאה לחץ כאן