Money-knights |

סוללים דרך חדשה – חירות פיננסית לפי דרישה!

מירלנד אגח ג – חלופה להשקעה סולידית או סכנה לערך הקרן?

Thursday 14 בOct, 2010

מירלנד הינה חברה שפועלת בתחום הנדלן ברוסיה ושייכת לקבוצת החברות שמוחזקות ע”י פישמן.

הערכתי לפישמן ידועה, אני גם מאמין כי הנתונים הפיננסיים של החברה (מירלנד) טובים וכי לא תיהיה בעיה של תשלומים ולכן החזקה לפדיון מבטיחה בוודאות גדולה תשלום לפי רווח של כ- 4.5% פלוס מדד, אך לתקופה מעט ארוכה (מעבר לשנתיים).

על המשקיע… להמשך קריאה לחץ כאן