Money-knights |

סוללים דרך חדשה – חירות פיננסית לפי דרישה!

מישורים אגח א – הצעת המרה

Tuesday 8 בFeb, 2011

חברת מישורים נתנה למחזיקי מישורים אגח א אופציה להמיר למישורים אגח ב לפי יחס של 1:1.09, האם כדאי לנצל זכות זו?

על פניו בבדיקה פשוטה ניכר כי העניין לא משתלם. רווח הון מיידי לא רואים מההמרה, ואנו נותנים חוב קרוב תמורת חוב רחוק (כלומר מאריכים את המח”מ של ההשקעה), אך לא הייתי מבטל את ההצעה לחלוטין!… להמשך קריאה לחץ כאן