Money-knights |

סוללים דרך חדשה – חירות פיננסית לפי דרישה!

מלרג – בימ”ש אישר את הסדר האג”ח

Tuesday 25 בJan, 2011

היום התבסרנו כי בית המשפט אישר את הסדר האגח עבור חברת מלרג. בעבר ציינתי כי למרות שמדובר בפוטנציאל רווח בנייר אני לא מתכוון להיות שם שכן חוסר הוודאות באגח זה הוא שיוצר את הסיכון.

בהנחה שאכן יצא לפועל, ההסדר על פי המטווה שנוסח אומנם יש סיכוי כי התשלום הסופי יהיה גדול יותר – אך… להמשך קריאה לחץ כאן


אגח מלרג – התקדמות

Sunday 19 בDec, 2010

ההצעה  החדשה נותנת בידי מחזיקי האג”ח עוד 2% מהון המניות, אך קשה לכמת את זה במספרים.

ככל שמתקדמים להסדר ברור שנראה תנודתיות בנייר, כעקרון במחיר נוכחי (כפי שכבר אמרתי) למרות שנראה בפני עצמו טוב – ללא נתונים ממשיים – אינו ניתן לכימות.

על פניו נראה כי המחיר עצמו מייצג סבירות טובה לרווח, וככל… להמשך קריאה לחץ כאן


אגח מלרג – שני הצעות להסדר

Wednesday 8 בDec, 2010

היום פורסמו שני הצעות להסדר ע”י הנאמן - הכנסת שותף או פירוק. הוא מאמין כי יבחרו באופציה הראשונה…

כפי שכתבתי בעבר, הכנסת שותף בשביל סיום הפרויקטים וגביית החובות הינה האפשרות הטובה ביותר עבור מחזיקי האגח!

כרגע ישנם הצעות שונות, למיטב ידיעתי ההצעה הטובה ביותר (לפחות מנקודת המבט שלי) היא על סיום הפרויקטים ע”י חברה… להמשך קריאה לחץ כאן


משמעויות השתלטות ארקו על חברת מלרג

Sunday 21 בNov, 2010

בעיקבות כניסת חברת ארקו לחברת מלרג בתרגילים פיננסיים שונים הועלתה השאלה האם לעצם הכניסה (למרות הירידות היום) יש משמעות לטווח הבינוני-ארוך מבחינת יציאה להסדר…

לדעתי לא, או לפחות לא באופן חיובי בגלל…

ארקו ומלרג הינם, לפחות מבחינתי, חברות לא אמינות. תרגילים פיננסיים מסוג של נותנים הלוואה לפדיון האג”ח – לא נותנים, מוותרים על… להמשך קריאה לחץ כאן


מלרג דחיית תשלומים

Tuesday 28 בSep, 2010

כפי שהתבסרנו התשלום של חודש הבא לא יתבצע כמתוכנן. הבקשה עדיין ראשונית ולא היתה התייחסות של הנציגות או הנושים האחרים.

כעקרון מדובר רק על דחיית החוב וחלוקתו מחדש ולא תספורת, כך שמי שמאמין שהחברה תתאושש בהחלט יכול לעשות השקעה טובה עם רווח לצידה (אני לא בין המאמינים).

אך כמו שאמרתי גם קודם -